SZKOLNY POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ

Zachęcamy wszystkich kreatywnych uczniów klas 1-8 do udziału w projekcie stroju i pokazie mody ekologicznej w ramach zbliżających obchodów Dnia Ziemi, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

REGULAMIN SZKOLNEGO POKAZU MODY EKOLOGICZNEJ.

Cele pokazu:

  • popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.
  • zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
  • poszerzanie świadomości ochrony środowiska,
  • wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów ekologicznych,
  • budzenie kreatywności,
  • prezentacja strojów.

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs będzie miał formę prezentacji stroju ekologicznego zaprojektowanego i wykonanego z surowców selektywnie zbieranych,
  • zgłoszenia do udziału w konkursie dla klas I-III należy kierować do p. Justyny Nowak,  Sylwii Tkocz a klas 4- 8 p. Sylwii Sauer, p. Irminy Kiernozek,
  • powołana komisja dokona oceny, przyznając każdemu uczestnikowi punkty,
  • jury dokona podziału punktów biorąc pod uwagę pomysł, wykonanie i prezentację stroju.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczej pracy!

Skip to content