SP 15

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach powstała w 1990 roku jako druga na osiedlu Sikorskiego. Liczba uczniów przekraczała możliwości adaptacyjne jedynej wówczas na osiedlu Szkoły Podstawowej nr 14.

Dyrektorem została Pani Ewa Mitręga-Kosmal, która pełniła tę funkcję do roku 2006. Pierwszy rok pracy szkoły to nauka w edukacji wczesnoszkolnej (wówczas nauczanie początkowe). Ale już od roku szkolnego 1991/1992 uczniowie mogli kształcić się do ukończenia ósmej klasy, na której wówczas kończył się etap szkoły podstawowej.

W związku ze stale rosnącą liczbą uczniów na rozwijającym się osiedlu, nieodzowna stała się rozbudowa szkoły. Dobudowane od strony wschodniej skrzydło połączono ze starszą częścią szkoły korytarzem, tzw. łącznikiem. Drugi łącznik poprowadził do nowej sali gimnastycznej powstałej od strony zachodniej. Od tamtej pory, nazywając części szkoły, tradycyjnie używa się terminów: „stara” i „nowa” szkoła. Próg „nowej” szkoły uczniowie przestąpili w roku szkolnym 1994/1995, kiedy to oddano budynki do użytku.

Od września 2009 roku do czerwca 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 15 była pierwszą w Polsce Podstawową Szkołą Mistrzostwa Sportowego o profilu – koszykówka chłopców.

Od 2006 do 2013 roku dyrektorem szkoły była Pani Gabriela Izydorska.

Od 2013 do 2018 roku dyrektorem szkoły była Pani Katarzyna Foltys.

Od 2018 do roku dyrektorem szkoły jest Pani Jolanta Malczewska.

Skip to content