SP 15

Procedury

Procedury

W Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach wdrażana jest usługa Office365 dla edukacji, w tym aplikacja Teams umożliwiająca komunikację online.

Poniżej znajduje się regulamin korzystania z platformy „Office365 dla edukacji”w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

 

pdf – Regulamin korzystania z Office 365

W załączniku zamieszczona jest uchwał Rady Miasta Żory z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

pdf  – Uchwała RM ws stypendiów dla uczniów_

 

Z dniem 1 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 15 w Żorach została wprowadzona

Procedura windykacji należności”. 

 

PDF – Procedura windykacji należności w Szkole Podstawowej nr 15

 

Poniżej przedstawiamy procedurę uzyskiwania zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz procedurę zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.

 

PDF – Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego w SP15  – 2018/2019

PDF – Zwolnienie z nauki drugiego języka w SP15 – 2018/2019

PDF – PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SP15

Skip to content