Dokumenty

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły – tekst jednolity obowiązuje od 1 września 2023 r.

Uchwała RP – zmiany w statucie od 1 września 2023

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2023-2024

Regulamin szafek

Regulamin szatni

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w SP 15 w Żorach

Załączniki do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w SP 15 w Żorach

Wszystko o organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin korzystania z placu zabaw przy SP 15 w Żorach

Regulamin dyżurów nauczycielskich

Procedura dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i opieki w szkole

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kontakt z sekretariatem

 

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach
ul. Bankowa 1, 44-240 Żory
Osiedle Sikorskiego

32 434 39 25

sekretariat@sp15-zory.pl

 

 

Skip to content