SP 15

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Wicedyrektorzy

mgr Katarzyna Foltys

mgr Joanna Lewandowska

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Justyna Gawlik

mgr Magdalena Gawron

mgr Agnieszka Gąska

mgr Monika Jakubska

mgr Mariola Jarczyk-Biernacka

mgr Justyna Nowak

mgr Monika Pisarek-Ziarkowska

mgr Katarzyna Smoleńska

mgr Sylwia Tkocz

 

 

Matematyka

mgr Irmina Kiernozek

mgr inż. Elżbieta Wolnik

mgr Lidia Zimończyk

 

 

Przyroda

mgr Sylwia Sauer

mgr Krystyna Wojtaś

 

 

Biologia

mgr Krystyna Wojtaś

 

Geografia

mgr Katarzyna Foltys

mgr Sylwia Sauer

mgr Krystyna Wojtaś

 

Język polski

mgr Anita Kasińska

mgr Jolanta Malczewska

mgr Renata Petrykowska-Cisek

mgr Agnieszka Szulik

mgr Beata Szyja

 

Język angielski

mgr Jacek Buszka

mgr Bernadeta Janduda

mgr Sylwia Pisarek-Babiarz

mgr Jolanta Wołczyńska

 

Język niemiecki

mgr Katarzyna Suder

 

 

Historia

mgr Damian Bałdys

mgr Marzena Jarosz

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Damian Bałdys

 

 

Dzieje Żor

mgr Damian Bałdys

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Suder

 

 

Doradztwo zawodowe

mgr inż. Elżbieta Wolnik

 

Fizyka

mgr Lidia Zimończyk

 

Chemia

mgr Irmina Kiernozek

mgr Tomasz Sieradzan

 

 

Wychowanie fizyczne

mgr Damian Gabrysiak

mgr Grzegorz Kosatka

mgr Teresa Kuczmierczyk

mgr Joanna Lewandowska

mgr Grzegorz Marciak

mgr Robert Olejniczak

mgr Violetta Salińska

mgr Hanna Zyg

 

Muzyka

mgr Marek Ludwik

 

Świetlica

mgr Joanna Bazgier

mgr Anita Kasińska

mgr Bożena Ogińska

mgr Ewa Szewczyk

 

 

Plastyka

mgr Marzena Paździor

 

 

Technika

mgr Marzena Paździor

Informatyka

mgr Joanna Bazgier

mgr Katarzyna Foltys

mgr Sylwia Tkocz

 

 

Biblioteka

mgr Danuta Grodoń-Śliwińska

 

Religia

mgr Mariola Karwot – doradca metodyczny

mgr Jolanta Ryba

 

 

 

Psycholog

mgr Justyna Gębczyńska

 

 

Logopeda

mgr Agnieszka Adamczyk

mgr Magdalena  Gawron

mgr Agnieszka Szulik

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marzena Jarosz

mgr Renata Petrykowska-Cisek

 

 

 

 

Pedagog szkolny

mgr Agnieszka Adamczyk

mgr Agnieszka Fajkier

Skip to content