REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA” DLA KLAS I-III

CEL KONKURSU:
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów,
– inspirowanie do pracy twórczej,
– kształtowanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

WARUNKI KONKURSU:
Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie maski karnawałowej. Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, klasę.

TECHNIKI I FORMAT PRAC:
Technika wykonania pracy jest dowolna, np. malarstwo, pastele, akwarela, collage, techniki mieszane, wydzieranki, itp.
Format pracy to maska karnawałowa, którą można założyć.

ADRESACI KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 naszej szkoły.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

OCENA PRAC:
– zgodność z tematyką,
– oryginalność pomysłu,
– ciekawa technika,

Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26.01.2024r.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace wykonane i opisane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do dnia 23 STYCZNIA 2024r. do sali 219. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy konkursu:
A.Gąska, J.Nowak, M.Pisarek-Ziarkowska, S.Tkocz, K.Smoleńska

 

 

Skip to content