Moja wizja Narnii – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

 

Plakat ilustrujący konkurs pod hasłem: Moja wizja Narnii

 

Zapraszamy do udziału w konkursie pod hasłem: Moja wizja Narnii.

Kategorie wiekowe:

– uczniowie klas I-III

– uczniowie klas IV-VI

– uczniowie klas VII-VII.

 

Zasady przygotowania pracy:

– praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich;

– forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Moja wizja Narnii, czyli jak dany uczeń wyobraża sobie świat stworzony przez C. S. Lewisa (nie chodzi o odwzorowania kadrów z filmu lub ilustracji książek);

– prace należy podpisać na odwrocie wypełniając i przyklejając metryczkę;

– zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć.

 

Terminy: prace konkursowe należy dostarczyć do do p. Renaty Petrykowskiej-Cisek do 16 stycznia 2024 r. (wtorek).
Prace zostaną opisane i przygotowane do przekazania do Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawę najbardziej interesujących prac planuje się zorganizować 11 marca 2024 roku (poniedziałek), o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku przy ulicy 3 Maja 22.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 🙂

Skip to content