Autor: Monika Jakubska 17 kwietnia 2021

 

 

W imieniu Domu Dziecka w Pszczynie dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i nauczycielom za liczny udział w akcji zorganizowanej przez Panią Justynę Nowak, Monikę Jakubską przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 

Wspólnymi siłami zebraliśmy 90 szt. przepysznej Nutelli. Tuż przed świętami organizatorki przekazały osobiście 3 kartony wypełnione tym jakże przepysznym kremem dzieciom z Domu Dziecka “Przystań” w Pszczynie. Radość dzieci była nieoceniona i nie do opisania. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie przyczynić się do takiej radości tych dzieci. WARTO BYŁO!!! 

 

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 15 kwietnia 2021

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W okresie zdalnego nauczania w marcu 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny adresowany do uczniów klas IV-VII pod hasłem: CUDA CHWILI. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką płaskiej kartki świątecznej.

 

Cele konkursu:

 • propagowanie folkloru oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy
 • rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci
 • podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych i nowych form wyrazu
 • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 • wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji
 • pobudzanie inwencji twórczej
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
 • rozwijanie umiejętności manualnych

 

Prace oceniały panie: Joanna Bazgier, Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Mariola Karwot, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska i Joanna Weber.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce – Julia Kamińska kl. 6A

II miejsce – Adam Nizkiewicz kl. 5A

III miejsce – Daria Dąbrowska kl. 4A

wyróżnienia – Jonasz Kujda kl. 7C i Oliwia Wolińska kl. 7K

 

Autor: Monika Jakubska 13 kwietnia 2021

 

Miło nam poinformować, że cztery uczennice naszej szkoły: Natalia Jarema i Weronika Zawierucha z klasy 7a, Kornelia Goraus z klasy 7b oraz Weronika Górska z klasy 8a z zaangażowaniem wzięły udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW pod hasłem “Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” W ramach konkursu zostały przygotowane wypowiedzi literackie w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji. Teksty składały się z maksymalnie z 160 znaków i nawiązywały do hasła konkursowego. Przygotowane przez uczennice prace to wypowiedzi kreatywne, oryginalnie ujmujące słowa w krótkim (a nawet bardzo krótkim) tekście literackim. Uczestniczkom gratulujemy!
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

Renata Petrykowska-Cisek, Agnieszka Szulik

Autor: Monika Jakubska 11 kwietnia 2021

 

Samorząd Uczniowski pomimo zdalnego nauczania nie próżnuje. W ostatnich dniach członkowie SU opracowali nowy numer gazetki Okiem Ucznia nr 5/kwiecień/2020_2021. Zachęcamy do jej przeczytania.

 

Redakcja tego numeru to: Julia Bukowiecka, Kornelia Goraus, Zofia Goraus, Stanisław Iwanek, Weronika Ligocka, uczniowie klasy VI B i III A.
Opiekun gazetki: Monika Jakubska przy współpracy z Panią Danutą Grodoń-Śliwińską.

 

A w numerze:

 

 • ciekawostki z kwietnia,
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi,
 • zdalne nauczanie okiem ucznia,
 • w kąciku naszych talentów prezentuje swoją miłość do koni Kamila Skiba z klasy 3a
 • w dziale sportowym  – Jan Błachowicz zawodnik MMA
 • okiem czytelnika – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
 • archaizmy w opracowaniu uczniów klasy VIB
 • uczniowie klasy III a polecają ciekawe książki
 • kartka z kalendarza
 • przepisy dla każdego – Mielone kotleciki z pieczarkowym farszem

Okiem Ucznia 5_kwiecień_2020_2021

Autor: Mariola Karwot 11 kwietnia 2021

Wielki Post jest szczególnym czasem dla każdego człowieka wierzącego. Uczniowie klas pierwszych poznając na katechezach wydarzenia z życia Jezusa, a zarazem przygotowując się do przeżywania najważniejszych świąt – Zmartwychwstania Pańskiego w ramach utrwalenia wiadomości wykonali papierowy film pt. “Ostatni tydzień z ziemskiego życia Pana Jezusa – Wielki Tydzień”. Rozpoczyna go Niedziela Palmowa, a kończy po 7 dniach Niedziela Wielkanocna. Uczniowie witali Jezusa palmami, zasiedli z Nim do Ostatnie Wieczerzy. Poszli za Jezusem drogą krzyżową, uczyli się ciszy Wielkiej Soboty oraz wyśpiewali radość Zmartwychwstania.

Prace uczniów są wystawione w klasach, na korytarzu szkolnym oraz w kościele parafialnym “Miłosierdzia Bożego” w Żorach.

Za zaangażowanie oraz wspólne przeżywanie tajemnicy naszej wiary uczniom klas: I a, I b, I c i I s DZIĘKUJĘ!!!

Autor: Monika Jakubska 9 kwietnia 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 651) od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r. w szkole jest kontynuowane jest dla wszystkich zdalne nauczanie za pomocą aplikacji Teams.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 8 kwietnia 2021

 

Przypominamy, iż zgodnie z organizacją roku szkolnego, w najbliższą sobotę tj. 10.04.2021 r. odpracowujemy piątek po Bożym Ciele, czyli 04.06.2021 r.

 

Lekcje w tym dniu odbywają się zgodnie z piątkowym planem lekcji. 

 

Informujemy również, że w dniach od 12.04 do 16.04.2021 r. odbędą się konsultacje dla rodziców zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

 

Konsultacje klas IV-VIII odbywają się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Zebrania/konsultacje w klasach I – III odbędą się w terminach podanych przez wychowawców klas.

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW 12.04_16.04.2021

 

Autor: Monika Jakubska 2 kwietnia 2021

Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ w 2007 roku. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. 

 

Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 31 marca 2021

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, stołu suto zastawionego tradycyjnymi potrawami, przy którym nie zabraknie nikogo bliskiego Waszym sercom. Ale przede wszystkim niech w tym podniosłym dniu zagości w Waszych sercach  wiara, miłość, nadzieja i pokój. By te święta były nie tylko czasem wytchnienia i i odpoczynku, ale przede wszystkich duchowej odnowy.

 

Życzenia dla całej społeczności szkolnej składają:  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

i wszyscy pracownicy niepedagogiczni.

Autor: Monika Jakubska 30 marca 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561)  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

 

1. Wszyscy uczniowie uczą się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

 

2. Na wniosek rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci, którzy:

 

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

dyrektor szkoły organizuje zajęcia zdalne w szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

3. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III, którzy spełniają kryteria zawarte w pkt. 2, dyrektor szkoły organizuje dla tych dzieci opiekę w świetlicy.

 

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 19 marca 2021

 

 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

[https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach]

 

Dyrektor Szkoły podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że:

 

 • od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. szkoła przechodzi w tryb nauki zdalnej dla wszystkich uczniów;

 

 • na wniosek rodziców umożliwia się naukę zdalną na terenie szkoły oraz dostęp do świetlicy tylko dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19;

 

 • zajęcia sportowe w oddziałach sportowych i oddziale mistrzostwa sportowego odbywają się zdalnie;

 

Od 22 marca 2021 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji, który będzie umieszczony w niedzielę 21 marca 2021 r.na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 19 marca 2021

 

Czym jest szczęście? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, próbowali na nie odpowiedzieć najwybitniejsi filozofowie, artyści czy naukowcy. Dla niektórych z nas jest to uczucie zadowolenia, radości i wszystkich innych pozytywnych odczuć i emocji, są przez ludzi pożądane i oczekiwane. Pewne jest to, że większość z nas nieustannie dąży do osiągnięcia tego stanu ducha.

Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 18 marca 2021

 

W związku z ogłoszoną wczoraj podczas konferencji prasowej w godzinach popołudniowych informacji o przejściu klas I-III na nauczanie zdalne, informujemy, że czekamy na rozporządzenie, w którym będą szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy szkół w najbliższych tygodniach.

Po ukazaniu się tych wytycznych niezwłocznie pojawią się informacje dotyczące tejże sytuacji na stronie internetowej szkoły.

 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Dyrektor Szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 17 marca 2021

 

Testy sprawnościowe do IV klasy sportowej odbędą się w poniedziałek 22.03.2021 r.  na dużej sali gimnastycznej.

 

Prosimy o wchodzenie wejściem bocznym od strony boiska.


Harmonogram:

Chłopcy godz. 17.00,
Dziewczynki godz. 17.30


Prosimy wszystkich o zabranie ze sobą stroju jak na wf.

 

Badanie lekarskie odbędą się 25.03.2021 r. o godz. 17.30 na Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej (koszt 30 zł).

 

Oczywiście na testach jak i na badaniach powinien być rodzic/opiekun.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Grzegorz Marciak, tel. 666 626 557

Autor: Monika Jakubska 17 marca 2021

Zakończyliśmy kolejną aktywność w Ogólnopolskiej Akcji Pho3nix – Active School, czyli układ taneczny.
Wszystkie klasy, które zaangażowały się wraz ze swoimi wychowawcami z pewnością mieli super zabawę. Nasi uczniowie z wielką radością i entuzjazmem uczestniczyli w nauce układu, szczególnie, że kroki były proste, a muzyka bardzo rytmiczna i wesoła.
Filmiki z układami zostały zamieszczone na stronie Pho3nix, ale dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą wejść prezentujemy na naszej stronie.
Specjalne podziękowania dla wszystkich drogich wychowawczyń klas, które biorą udział w akcji!!!!
 
Klasa 1a  i 3 b
 
Klasa 2b
 
 
Klasa 2s
 
 
Klasa 3a                                                                                   
 
Klasa 3s
 
 

Hanna Zyg i Monika Jakubska

 

 
 
Autor: Monika Jakubska 17 marca 2021

Po raz kolejny Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza rodziną – w Domach Dziecka/rodzinach zastępczych. Akcja ma również charakter konkursu. Zgodnie z regulaminem nagrodzone zostaną placówki, które zbiorą najwięcej monet. Akcja potrwa do 31 maja.

Przypominamy:

 • zbieramy monety o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr
 • przynosimy je posegregowane (osobno 1 gr, 2 gr itd.) i przeliczone na sztuki 🙂
 • zostawiamy je u wychowawcy klas lub na portierni w holu głównym –  prosimy by były również podpisane
 • 31 maja to ostateczny termin przekazania groszy do opiekunów Samorządu

 

Grosze prosimy przynosić przeliczone i podpisane.

Spośród wszystkich klas wybierzemy tę, która otrzyma tytuł „ Złotej klasy”.

 

Zachęcamy do udziału!!! Zbierzmy razem wielką Górę Grosza!!!

 

Opiekunowie SU: Jolanta Ryba i Monika Jakubska

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij