Autor: Monika Jakubska 24 października 2020

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870)  od 26 października do 8 listopada 2020 r. szkoła przechodzi na hybrydowy tryb nauczania.

 

1.Klasy I-III uczą się w sposób tradycyjny. Dla tych uczniów czynna będzie świetlica i tylko dla nich będą wydawane obiady.

 

Zgodnie z komunikatem rządowym umieszczonym na stronie gov.pl zasada, że od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 jest obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

 

2. Uczniowie klas IV-VIII uczą się zdalnie za pomocą aplikacji Teams zgodnie z planem nauczania.

 

3. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera z internetem, poinformują o tym wychowawców do 27 października. Dla tych uczniów zostanie zorganizowana alternatywna formą nauki, o czym zostaną bezzwłocznie poinformowani.

 

4. Administrator sieci uaktualnił wszystkie dane, więc ze strony systemu nie powinno być problemów z prowadzeniem lekcji zdalnych. Wszyscy uczniowie otrzymali wcześniej loginy umożliwiające korzystanie z platformy Office 365 dla edukacji. Prosimy o zgłaszanie problemów technicznych. Jeśli będą leżały po stronie szkoły, zostaną jak najszybciej rozwiązane.

 

5. Obowiązujący w szkole Regulamin korzystania z platformy Office365 dla edukacji w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach jest dostępny w załączniku.

 

6. Lekcja zdalna trwa około 30 minut. Pozostały czas nauczyciele poświęcą na konsultacje z uczniami, którzy będą potrzebowali dodatkowych wyjaśnień.

 

7. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa – będzie sprawdzana obecność.

8. Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania są dostępne w załączniku.

 

Regulamin  korzystania z platformy Office 365 dla edukacji w Szkole Podstawowej nr 15

z Oddziałami Sportowymi w Żorach

 

Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania

Autor: Monika Jakubska 23 października 2020

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów od 26.10. – 08.11.2020 r. zajęcia w klasach IV-VIII będą odbywać się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

 

Uczniowie klas I-III uczą się tradycyjnie zgodnie z planem.

Świetlica i stołówka tylko dla tych dzieci pracuje normalnie.

 

Pozostałe informacje zostaną przekazane wkrótce. Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową szkoły oraz sprawdzać wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy.

 

Autor: Bożena Ogińska 22 października 2020

Celem konkursu jest: popularyzacja literatury dziecięcej, propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych. 32 uczestników konkursu wykonało portrety postaci literackich z dowolnych baśni lub legend. Portrety zostały wykonane w formie płaskiej.  Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie otrzymają symboliczne nagrody. Decyzją jury w składzie: p. Halina Synowska, p. Bożena Ogińska i p. Irena Szczęśniak do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Odbicie duszy, zwierciadło serca-baśniowy portret w ramie zamknięty” zakwalifikowali się następujący uczniowie: Ala Fic z klasy 1s, Filip Herich z klasy 3a, Agata Szewczyk z klasy 1a, Kornelia Goraus z klasy 7b, Karol Herba z klasy 3s i Zofia Goraus z klasy 6b. Konkurs organizowany jest z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. W Szkolnym Konkursie Plastycznym „ Portrety z baśni i bajek” laureatami zostali: I miejsca: Antonina Tomala z klasy 2b, Milena Najberg z klasy 1a, Amelia Wieczorek z klasy 1s, Natalia Światowa z klasy 3a, Aleksy Koziński-Pazucha z klasy 1s, Maja Szmer z klasy 7k, Julia Knapczyk z klasy 8c, Maria Dąbrowska z klasy 1s, Anastazja Podlińska z klasy 2c oraz wymienieni wcześniej kandydaci do Konkursu Ogólnopolskiego. II miejsca: Lilianna Brzezinka z klasy 3a, Lena Sydow z klasy 1s, Jakub Pakuła z klasy 1c, Filip Kubicki z klasy 1c, Paulina Kowol z klasy 1s, Martyna Bortlik z klasy 2a, Barbara Bortlik z klasy 3b, Natalia Kowol z klasy 2b, Zuzanna Fudali z klasy 2b, Maksymilian Nowak z klasy 1a, Paulina Jagodzińska z klasy 4a. III miejsca: Sylwia Cupiał z klasy 1a, Ada Miłek z klasy 4b, Maja Matusik z klasy 4b, Wiktoria Buchalik z klasy 4b, Sabina Marcisz z klasy 4b, Izabela Ołubek z klasy 4b.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! Prace plastyczne zostaną umieszczone w świetlicowej galerii twórczości dzieci.

Autor: Monika Jakubska 22 października 2020

 

Zachęcamy uczniów klas 1-8 do udziału w szkolnej selektywnej zbiórce odpadów 2020/2021. Wtym roku szkolnym zbierane będą: nakrętki plastikowe i płyty CD. Akcja wspomaga Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje pomoc dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dzieciom chorym, rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom.

 

Odpady należy pakować w sposób gwarantujący bezpieczny transport, podpisać: imię i nazwisko, klasa, ilość odpadów i dostarczyć do wychowawcy.

 

Dla najlepszego zbieracza nakrętek oraz płyt CD w szkole czeka nagroda.

 

Konkurs trwa do 5.05.2021 r.

 

Zbieramy i pomagamy!

 

 

Koordynatorem akcji w szkole jest Pani Sylwia Sauer

Akcja przeprowadzana jest we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Autor: Monika Jakubska 22 października 2020

 

Zachęcamy uczniów klas 1-8 do udziału w szkolnej zbiórce baterii w ramach akcji “Odzyskajmy zużyte baterie” organizowanej przez Urząd Miasta w Żorach. Odpady należy pakować w sposób gwarantujący bezpieczny transport, podpisać: klasa, ilość baterii i dostarczyć do wychowawcy klasy.

 

Nagrodą dla klasy, która zbierze największą ilość baterii w szkole jest seans filmowy w kinie Na Starówce w Żorach pod koniec roku szkolnego.

 

Akcję uważamy za otwartą i będziemy ją prowadzić do 25.05.2021 r.

Selektywna zbiórka tej grupy odpadów, jest niezwykle istotna dla ochrony środowiska i dla zdrowia człowieka. Szkodliwość baterii, które niesegregowane trafiają do strumienia śmieci komunalnych, jest bardzo duża, ponieważ wrzucono do “zwykłych” śmieci wydzielają toksyczne związki, które mogą trafić bezpośrednio do gleby, a następnie przeniknąć do wód gruntowych. Przeciętne w jednej  tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu. Substancje te są bardzo toksyczne dla organizmów żywych i mogą powodować groźne choroby.

Koordynatorem akcji w szkole jest Pani Sylwia Sauer

Akcja przeprowadzana jest we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Autor: Mariola Karwot 20 października 2020

W związku z panującą epidemią w imieniu Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w naszej szkole w miesiącu październiku  zostały wręczone naszym najlepszym turystom oraz sympatykom i przyjaciołom SKT „Wędrowniczek”, którzy włączyli się do akcji „Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum” medale, dyplomy oraz listy podziękowania od organizatorów.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w to wielkie dzieło DZIĘKUJĘ!!!

Galeria najlepszych!!!

Autor: Bożena Ogińska 19 października 2020

Sudoku zostało wynalezione przez Amerykanina Howarda Garnsa w 1979 r. i opublikowane pod nazwą „Number Place”. Łamigłówka przeszła wiele zmian. Dzisiejsze sudoku pojawiło się po raz pierwszy w Japonii w 1986 r., w czasopiśmie Nikoli, jednak międzynarodową sławę zyskało dopiero w 2005 r. Sudoku – gra logiczna polegająca na wypełnieniu diagramu 9×9 pól w taki sposób, by każdy wiersz, każda kolumna i każda sekcja 3×3 pola, zawierała liczby od 1 do 9. Cyfry w każdym z tych obszarów nie mogą się powtarzać.  W dniu 19 października 2020 r. w świetlicy szkolnej odbyły się rozgrywki w sudoku dla dzieci. Uczniowie indywidualnie lub w drużynach uzupełniali kostkami z cyframi od 1 do 9 puste pola. W zabawie wzięło udział 35 uczniów. Każdy z uczestników otrzymał symboliczną nagrodę. Najszybciej kostki ułożyły dziewczynki z klas pierwszych : Julia Ryszka, Agata Szewczyk i Amelia Wieczorek. Zabawa była przednia! Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 18 października 2020

 

W tym roku szkolnym, Dzień Edukacji Narodowej, który zgodnie z kalendarzem świąt jest obchodzony 14 października, wyglądał nieco inaczej. We wtorek 13.10.2020 r. odbyła się audycja, która nadawana była przez radiowęzeł szkolny. Podczas audycji, uczniowie i nauczyciele wysłuchali krótką historię tego święta, jak również wierszyków, które wyrecytowali uczniowie klas I-III. Wspólnie z Samorządem Szkolnym, nasi najmłodsi uczniowie, złożyli w imieniu całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji ich święta. Do życzeń uczniowie dołączyli kartki, które wspólnie rozdawali wszystkim nauczycielom i pracownikom, a które zostały przygotowane przez świetlicę szkolną. Dziękujemy Paniom: Magdalenie Gawron i Justynie Nowak za przygotowanie audycji.

 

Kilka dni przed Dniem Nauczyciela, spośród wszystkich nauczycieli uczących w szkole, uczniowie klas IV-VIII, podczas długich przerw głosowali na nauczyciela, który ich zdaniem jest: najzabawniejszy, najbardziej lubiany, najbardziej wymagający, najbardziej wyluzowany i najbardziej zaangażowany. Głosowanie zostało przygotowane przez Samorządu Uczniowski, a laureatami zostali:

 

Pan Jacek Buszka – najzabawniejszy nauczyciel w szkole

Pan Marek Ludwik – najbardziej lubiany i najbardziej wyluzowany nauczyciel w szkole

Pani Gabriela Izydorska – najbardziej wymagający nauczyciel 

Pani Renata Petrykowska-Cisek – najbardziej zaangażowany nauczyciel.

 

GRATULUJEMY!!!!

Dziękujemy uczniom za liczny udział w głosowaniu, a pozostałym nauczycielom gratulujemy wyników, gdyż niektórym zabrakło kilku punktów do zwycięstwa. Wręczenie upominków już wkrótce. 

Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 18 października 2020

W środę 7 października klasy Ia, Ib, IIc, IIIa i IIIs brały udział w bardzo ciekawych zajęciach, które prowadziły Panie z Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach szycia, warsztatach tkackich oraz warsztatach z tańców narodowych. Uczniowie nie tylko poznali sposoby szycia czy tkania, ale mieli okazję poćwiczyć tym samym poćwiczyć sprawność manualną oraz sprawność rytmiczno-taneczną. Zajęcia były bardzo ciekawe, a dzieci pytały kiedy będą jeszcze miały okazję poszyć, potkać czy potańczyć. Dziękujemy Pani Jadwidze Tabor za możliwość uczestnictwa w tych ciekawych zajęciach, które odbyły się w ramach projektu “Poznaj swoje dziedzictwo”. Warsztaty w kolejnych klasach już wkrótce. 

Autor: Monika Jakubska 18 października 2020

W środę 7 października br. w klasach I-III odbyły się lekcje patriotyzmu, które poprowadziła Pani Jadwiga Tabor z Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach. Na początek Pani Jadzia wprowadziła dzieci w temat historii Żor opowiadając o tym jakie było nasze miasto dawniej, a jakie jest dziś. Uczniowie poznawali budynki i znane miejsca w Żorach, które tworzą historię naszego miasta. Następnie po podziale klasy na grupy, dzieci zagrały w grę MEMO, która jest dedykowana miejscom, zabytkom jak i nowoczesnym budowlom miasta Żory. Lekcje te odbyły się w ramach projektu “Patriotyzm na co dzień i od święta”. 

Autor: Justyna Gawlik 18 października 2020

Kolekcja książek “Cała Polska Czyta Dzieciom”

Fundacji ABCXXI, która stworzyła i nieustannie rozszerza Złotą Listę książek proponowanych do czytania dzieciom. Książki te są podzielone na kategorie wiekowe. Obecnie lista ta liczy już 350 tytułów. Wiele książek z tej listy znajdziecie w naszej szkolnej bibliotece.

Czytaj dalej…

Autor: Mariola Karwot 11 października 2020

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II oraz XX Dzień Papieski. Z tej okazji uczniowie biorą udział w szkolnym projekcie edukacyjnym „100 dni z Świętym Janem Pawłem II”.  Projekt ten rozpoczął się w roku szkolnym 2019/2020 ze względu na epidemię i zdalne nauczanie  jego realizacja została przedłużona na I półrocze roku szkolnego 2020/2021. W ramach tego projektu uczniowie klas  II- III oraz IV – V wzięli udział w Rejonowym Konkursie Plastycznym  pt. „Litania do Świętego Jana Pawła  II  w twórczości plastycznej dzieci”.                                          

 

Uczniowie na etapie szkolnym wykonywali prace do wezwania

„Święty Janie Pawle II Papieżu Bożego Miłosierdzia módl się za nami”.

Komisja w składzie: p. Marzena Paździor, p. Jolanta Ryba i p. Mariola Karwot wyłoniła zwycięzców konkursu.

Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 11 października 2020

W piątek 09.10.2020 klasa 3a wraz z wychowawcą Moniką Jakubską udały się na jesienny spacer na pobliskie działki. Na spacerze szukaliśmy i rozpoznawaliśmy jesienne kwiaty oraz rozmawialiśmy o oznakach jesieni. Na zakończenie spaceru przeczytaliśmy wspólnie opowiadanie z naszego podręcznika pt. “Ptasie odloty”. Na zakończenie spaceru, dzieci miały za zadanie napisać krótkie opowiadanie o naszej wycieczce oraz opisać jeden z liści, które ze sobą zabrały. To była bardzo przyjemna i radosna lekcja przyrody i j. polskiego.

Autor: Monika Jakubska 11 października 2020

 

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 wprowadza się od 12 października 2020 r. do odwołania obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie).

 

          Nakaz dotyczy uczniów i pracowników oraz wszystkich osób wchodzących na teren szkoły.

 

            Uczniom maseczki zapewniają rodzice.

 

Autor: Monika Jakubska 9 października 2020

 

Przypominamy, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Będzie  sprawowana  opieka nad uczniami.

 

Świetlica będzie czynna w godzinach od 6.45 do  15.00.

 

W tym dniu nie będą wydawane obiady.

 

Prosimy rodziców o przekazanie wychowawcom do dnia 12.10.2020 r.  przez dziennik elektroniczny informacji,

czy 14 października dziecko przyjdzie do szkoły.

 

Autor: Monika Jakubska 9 października 2020

 

Zachęcamy uczniów starszych klas do wzięcia udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz w olimpiadach o zasięgu ogólnokrajowym w tym roku lub w latach następnych.

Nauczyciele chętnie pomogą w przygotowaniach do tych wyzwań.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:

 

Konkursy przedmiotowe:

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2020-2021/

 

Olimpiady:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20202021

Autor: Mariola Karwot 8 października 2020

2 października 2020 r. po 7-miesięcznej przerwie, przy pełnym reżimie sanitarnym SKT „Wędrowniczek” ruszyło na górski szlak. 46 uczestników pod opieką nauczycieli udało się do Ustronia Polany. W porannej mgle ekipa wyruszyła czerwonym szlakiem na szczyt Czantorii (995 m.n.p.m.). Pierwszy odpoczynek był przy górnej stacji kolejki: śniadanie, pieczątki do książeczek GOT. Idąc dalej fragmentem głównego szlaku beskidzkiego dotarliśmy na sam szczyt. Po sesji zdjęciowej we mgle szlakiem (żółtym, zielonym i niebieskim ) przeszliśmy do Kolibry na zboczach Rezerwatu Czantoria, następnie zielonym szlakiem na Poniwiec- skąd  przy pięknej słonecznej pogodzie wyłonił się widok na Równicę, Baranią Górę, Skrzyczne…  Podziwiając panoramę pasma górskiego – Beskidu Śląskiego dotarliśmy na Mała Czantorię, skąd żółtym szlakiem kierując się w dół doszliśmy do Ustronia- podziwiając panoramę miasta.

W swojej 15- letniej działalności „Wędrowniczek” zdobył już kilka razy szczyt Czantorii – nawet zimą. Jednak po raz pierwszy dotarł na Małą Czantorię😊 Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 8 października 2020

 

Ogólnopolski konkurs: Oddaj używany telefon komórkowy.

Pomagając innym – pomagasz swojej szkole.

 

Działając w ramach Samorządu Uczniowskiego, Koło Wolontariatu zachęca do udziału w zbiórce używanych, starych i niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii. Telefony można przynosić do Pani Moniki Jakubskiej i do Pani Jolanty Ryby do dnia 13 listopada br. Szczegóły na plakacie.

Działając w ramach Samorządu Uczniowskiego, Koło Wolontariatu zachęca do udziału w zbiórce używanych, starych i niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii. Telefony można przynosić do Pani Moniki Jakubskiej i do Pani Jolanty Ryby do dnia 13 listopada br.

Autor: Monika Jakubska 4 października 2020

W środę 30 września 2020 r. odbyły się w naszej szkole wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego. Kandydatami byli: Goraus Kornelia (7b), Iwanek Stanisław (7k), Orkik Oliwia (8k), Maja Piasecka (8a) i Oliwia Rakoczy (8b). Wszyscy kandydaci mieli swoje programy wyborcze, które przedstawiali na plakatach oraz przez radiowęzeł. Po przeprowadzonych wyborach wyniki przedstawiają się następująco: Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Maja Piasecka, jej Zastępcą został Stanisław Iwanek, a Skarbnikiem Oliwia Rakoczy. GRATULUJEMY!!! W piątek 02.10.2020 r. odbyło się zebranie Samorządu, na którym zostały wręczone zarządowi plakietki oraz skromne upominki.  Na zebraniu przedstawiliśmy również pomysły do planu działania całego Samorządu Uczniowskiego. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna i ciekawa. Dziękujemy za liczne przybycie oraz zgłoszenie się już do różnych działań, a wszystkim kandydatom, którzy brali udział w wyborach dziękujemy i gratulujemy odwagi.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Jolanta Ryba i Monika Jakubska

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij