Autor: Agnieszka Gęślak 21 kwietnia 2022

Uczennice z klasy V przedstawiły swoim młodszym kolegom inscenizację bajki „Hektor” na podstawie książki S. Barnes.

Hektor jest inny niż pozostałe hipopotamy. Jego niezwykłe czarno-białe paski sprawiają, że jest obiektem kpin ze strony członków stada. Lecz gdy przypadkowe spotkanie otwiera oczy naszego bohatera na prawdziwą przyjaźń, zaczyna on dostrzegać i doceniać cechy swojego charakteru, z których istnienia nie zdawał sobie sprawy. Kiedy niebezpieczeństwo okoliczności wystawiają go na próbę, pokazuje on, jak wielką siłę ma dobroć.

Ta wzruszająca historia podkreśla wartość przebaczenia, szacunku dla odmienności oraz potrzebę spojrzenia poza zewnętrzne pozory – tym samym stanowi ważny przekaz dla młodych umysłów, dorastających w globalnym świecie.

 

Autor: Mariola Karwot 20 kwietnia 2022

Uczniowie, których katechizuję włączyli się w akcję pomocy dla Ukrainy organizowanej przez Caritas – „Paczka dla Ukrainy”. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Rodzicami chętni uczniowie w ramach jałmużny postnej losowali na l. religii kartki na których była wypisana nazwa produktu (waga, ilość) który należało przynieść do kościoła w czasie rekolekcji szkolnych i złożyć przy chrzcielnicy. W czwartek po rekolekcjach uczennice klasy V b: Maja Matusiak, Adrianna Miłek, Magdalena Dzwonkowska, Julia Najberg, Oliwia, Martyna i Olga Chrząstek posegregowały przyniesione dary a następnie zgodnie z wytycznymi i listą spakowały produkty dołączając do każdej paczki list w j. ukraińskim.

Do akcji włączyli się również uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Żorach, uczniowie Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żorach oraz nasza III s. Dzieci dary do paczki przynieśli jako jałmużnę i ofiarowali je w dniu I spowiedzi świętej.

Razem zostało skompletowanych i spakowanych 6 paczek, które zostały przekazane do magazynów Caritas archidiecezji katowickiej skąd zostaną przekazane bezpośrednio do Ukrainy, do miejsc najbardziej dotkniętych wojną.

Za zaangażowanie, wielkie Serce, otwarcie się na drugiego człowieka, za pomoc w pakowaniu DZIĘKUJĘ! 🙂 –  katechetka Mariola

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 kwietnia 2022

opracowała – p. Katarzyna Suder

 

 

W kwietniu 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczno – Językowy adresowany do uczniów klas 2 – 8. Zadaniem uczniów było wykonanie kartki wielkanocnej w niemieckiej lub angielskiej wersji językowej, dowolną techniką.

Na konkurs wpłynęło wiele prac, za które bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Organizatorzy: Sylwia Pisarek – Babiarz, Jolanta Wołczyńska, Katarzyna Suder, Bernadeta Janduda, Agnieszka Radziszewska oraz Jacek Buszka.
Dziękujemy p. Marzenie Paździor oraz p. Bożenie Ogińskiej za pomoc w ocenie prac.

 

Laureatami konkursu w klasach 4-8 zostali:
1 miejsce – Julia Kamińska 7a
2 miejsce – Nadia Bartecka 5s
3 miejsce – Kacper Mularz 8k

wyróżnienia:
Krzysztof Górski 7a i Nataniel Mularz 5s

 

W kategorii klas 2-3 laureatami zostali:

1 miejsce – Matylda Komar 2c, Michalina Czechyra 3s oraz Jakub Kowalski 3a

2 miejsce – Laura Tanhojzer 2c, Natalia Niećko 3s oraz Milena Niećko 3s

3 miejsce – Alicja Płóciennik 2c, Wojciech Morawski 3s, Martyna Bortlik 3a oraz Hanna Majcher 3a

 

 

Autor: Sandra Klimczak 19 kwietnia 2022

opracowała: p. Marzena Paździor

 

Za nami najbardziej radosne święta – Święta Wielkanocne, które niosą ze sobą nadzieję oraz radość z rozbudzającej się z zimowego snu przyrody. Nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu jest jajko. Tradycją stało się zdobienie jajek. My również proponujemy Państwu oraz dzieciom zatrzymanie się na chwilę w naszym codziennym biegu, złapanie oddechu oraz krótką refleksję przy wspólnym dekorowaniu pisanki. 

W tym celu zorganizowano Szkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny pt. „WIELKANOCNE JAJO, JAJKO, JAJECZKO, JAJUNIO W ROLI GŁÓWNEJ”.

 

Nasz konkurs ma za zadanie: 

 • propagować folklor i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi,
 • pobudzać inwencję twórczą dziecka,
 • kształtować aktywną postawę dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
 • rozwijać wrażliwość estetyczną oraz uzdolnienia plastyczne wśród dzieci,
 • stwarzać sytuacje bliskiego przebywania dziecka z rodzicem.

 

Komisja oceniła prace według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • oryginalność i pomysłowość prac,
 • wkład pracy – walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
 • estetyka wykonania.

 

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Mariola Karwot, Sandra Klimczak, Bożena Ogińska, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce –  Julia Kamińska 7 A

II miejsce – Natalia Suliga 6 A, Paweł Piersiak 4 B

III miejsce – Zoja Foltyn 4 A, Maja Matusik 5 B

wyróżnienia – Emilia Moczała 2 c, Michalina Czechyra 3 S, Filip Charysz 5 A

 

Autor: Sandra Klimczak 19 kwietnia 2022

opracowała: p. Marzena Paździor

 

W marcu 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny adresowany do uczniów klas IV-VIII pod hasłem: CUDA CHWILI – karta wielkanocna, w ramach Świąt Wielkiej Nocy. Zadaniem uczniów było indywidualne oraz samodzielne wykonanie dowolną techniką płaskiej kartki świątecznej.

Głównym celem konkursu plastycznego było zainteresowanie uczniów sztuką ludową i jej wytworami.

Cele konkursu:

 • propagowanie folkloru oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy,
 • rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci,
 • podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych,
 • popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 • wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji,
 • pobudzanie inwencji twórczej,
 • popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci,
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Do konkursu zgłoszono 35 kartek świątecznych.

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Mariola Karwot, Sandra Klimczak,  Katarzyna Smoleńska, Marzena Paździor.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Dalia Mabrouk 4 B, Filip Charysz 5A

II miejsce – Amelia Kucharska 7 A,

III miejsce – Martyna Dąbrowska 7 A

wyróżnienia – Małgorzata Liszka 4 A, Wiktoria Stęchły 7 C, Dawid Szczypka 5 S

 

Autor: Joanna Bazgier 14 kwietnia 2022

 

W kwietniu 2022 roku w naszej szkole został ogłoszony konkurs dla klas I – III na kartkę świąteczną wykonaną techniką komputerową w programie graficznym PAINT. Celem konkursu było rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej, popularyzacja zwyczajów i tradycji świątecznych poprzez wykonanie projektu kartki świątecznej. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział. Zapraszamy do następnych konkursów „Malowanie na ekranie”.

 

Organizatorzy: Joanna Bazgier & Mariola Jarczyk-Biernacka

Wyróżnione prace uczniów klas I – III:

I miejsce – Klaudia Kowalska 1b, Przemysław Wawrzyniak 1b, Yarena Semkiv 1b, Bartosz Piechocki 1c, Agata Szewczyk 2a, Anna Klyszcz 2a, Julia Fojcik 2s, Paula Janoszek 2b, Wojciech Majchrzak 2b, Dominika Kurtok 3s, Wojciech Morawski 3s

 

II miejsce – Ania Wydrzyńska 1a, Filip Kopeć 1b, Mikołaj Preuss 1b, Szymon Kuźnik 1b, Filip Karpiński 1b, Bartosz Złoto 2c, Julia Ryszka 2a, Maksymilian Nowak 2a, Nina Bojda 2s, Sylwia Cupiał 2a, Wiktoria Kusińska 2b, Wojciech Klimek 2c, Julia Herc 3b, Marcelina Majda 3s

 

III miejsce – Łucja Tomala 1a, Wiktoria Suliga 1a, Bartosz Duda 2c, Lena Sydow 2s, Marta Orawska 2a, Matylda Komar 2c, Milena Panuś 2c, Szymon Frysz 2c, Daniel Białoń 3s, Krystian Szymański 3s

Autor: Monika Jakubska 14 kwietnia 2022

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy niepedagogiczni składają całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne.

 

 
Życzymy przede wszystkim zdrowia, radości ze świętowania i odpoczynku od obowiązków dnia codziennego.
 

Autor: Monika Jakubska 14 kwietnia 2022

Po przerwie wróciliśmy na koncert do Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Tym razem już sala koncertowa zapełniona była po brzegi dziećmi i młodzieżą ze szkół śląskich. Mogliśmy podziwiać i słuchach Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, w koncercie Edvard Grieg  – I Suita Peer Gynt op. 46 i  II Suita Peer Gynt op. 55. Specjalnie przygotowane słowo opowiadające historię utworów prowadziła przepięknie Pani Regina Gowarzewska. Wrażenia były niesamowite, gdyż orkiestra liczy 100 muzyków grających na wielu instrumentach od skrzypiec po altówki, flety, oboje, klarnety, bębny, dzwonki, a nawet harfę. Jest to wspaniała okazja by zrobić pierwszy krok w kierunku poznawania muzyki, a także rozwinąć swoje zainteresowania i wiedzę.
Zapraszamy na ostatni koncert dla chętnych uczniów oraz nauczycieli z naszej szkoły już w maju.

 

Organizator wyjazdu: Hanna Zyg

Autor: Monika Jakubska 14 kwietnia 2022

 

18 marca 2022 r. odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu eliminacje lokalne do poziomu regionalnego konkursu recytatorskiego „Mały OKR 2022”. Kornelia Goraus, uczennica kl. 8 b, której opiekunem jest p. Renata Petrykowska-Cisek, zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu i będzie reprezentowała naszą szkołę w Katowicach.

 

Gratulujemy sukcesu!

 

Autor: Mariola Karwot 13 kwietnia 2022

W dniach od 6 do 8 kwietnia 2022 roku odbyły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Ćwiczenia duchowe dla naszych uczniów prowadził ksiądz wikariusz Szymon Kubica zaś przygrywał ksiądz wikariusz Krzysztof Jonczyk.

Myślą przewodnią tegorocznych spotkań było ukazanie Pana Jezusa jako najlepszego przyjaciela i super bohatera. W czasie spotkań w 3 grupach zostały odprawione nabożeństwa drogi krzyżowej ofiarowanej o pokój w Ukrainie.  Centralnym punktem rekolekcji była Msza Święta.

Mimo, że rekolekcje były połączone z lekcjami to był to czas szczególny. Przez te trzy dni przynajmniej na godzinę odłożyliśmy smartfony, telefony oraz niezałatwione sprawy, aby na nowo odnaleźć siebie, drugiego człowieka i Jezusa.

Dziękując za trud włożony w przygotowanie nas do spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem uczniowie na koniec złożyli życzenia z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Pan Bóg każdego dnia obdarza Proboszcza  i was drodzy kapłani wikarzy bogactwem swoich łask.

Szczęść Boże! 

Katechetki Mariola i Jolanta

Autor: Monika Jakubska 12 kwietnia 2022

 

 

Dnia 31 marca 2022r., wczesnym rankiem uczniowie klasy  8 a i kl. 8 b  wraz z wychowawcami i opiekunami wyruszyli na wycieczkę do jednego z najważniejszych miejsc w historii Polski – Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nie była to typowa wycieczka szkolna, gdyż uczniowie zobaczyli jedno z najsmutniejszych miejsc na świecie, przepełnione ludzką tragedią, barbarzyństwem, nienawiścią i upadkiem człowieczeństwa. 

Nasza młodzież w skupieniu i powadze należnej temu miejscu zwiedziła teren byłego obozu. Wycieczka była ważną lekcją i nasza  młodzież zapamięta ja na długo.

Autor: Monika Jakubska 12 kwietnia 2022

 

Poniżej przedstawiamy  wyniki turnieju ortograficznego „Potyczki z bykami” zorganizowanego 4 kwietnia 2022 r. :

I miejsce (15 punktów) – Julia Klimek, kl. 8c
I miejsce (15 punktów) – Kacper Stolfik, kl. 7a
III miejsce (11 punktów) – Wiktor Bomba, kl. 8c
IV miejsce (8 punktów) – Maksymilian Prokop, kl. 8c
V miejsce (6 punktów) – Maja Lisowska, kl. 8c
VI miejsce (5 punktów) – Oliwia Kowalik, kl. 4s
VI miejsce (5 punktów) – Kamil Jachymek, kl. 8c
VIII miejsce (3 punkty) – Maja Górna, kl. 8c
VIII miejsce (3 punkty) – Jakub Stolfik, kl. 5a
X miejsce (1 punkt) – Hanna Pabiańczyk, kl. 4s

 

 

Gratulujemy i zapraszamy na kolejny turniej (informacja wkrótce).

 

Organizatorzy: Pani Renata Petrykowska – Cisek, Pani Agnieszka Szulik

Autor: Monika Jakubska 8 kwietnia 2022

 

W piątek 1 kwietnia br. cała szkoła przyszła ubrana w pidżamy, a niektórzy mieli nawet różne akcesoria do spania. Jak wiemy 1.04 to co roku Prima Aprilis i właśnie nasi uczniowie postanowili w taki żartobliwy sposób spędzić ten dzień pełnych żartów w szkole. Przez cały dzień, panowała w naszej placówce przyjazna i wesoła atmosfera. W pidżamach przyszli nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

Mamy nadzieję, że takich radosnych dni będzie w naszej szkole coraz więcej.

 

Relacja zdjęciowa z tego dnia w postaci filmu zamieszczona jest poniżej. Kliknij i uśmiechaj się razem z nami.

 

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

Autor: Monika Jakubska 7 kwietnia 2022

 

 

W bieżącym roku szkolnym organizujemy świąteczną zbiórkę słodyczy Kinder dla Domu Dziecka w Rybniku. Smakołyki można przynosić i zostawiać w głównym holu szkoły w dniach od 5 do 13 kwietnia 2022 r.

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce i mamy nadzieję, że niniejsza akcja będzie cieszyć się takim wspaniałym efektem jak zeszłoroczna z Nutellą.

 

PODARUJMY DZIECIOM UŚMIECH!!!!

 

Organizatorzy: p. Justyna Nowak i p. Monika Jakubska

Autor: Monika Jakubska 6 kwietnia 2022

 

Zachęcamy do udziału w akcji charytatywnej wspierające schroniska dla zwierząt. Prosimy o przynoszenie następujących darów dla żorskiego azylu:

 

– karmy suche i mokre oraz smaczki dla piesków: w Biedronce Purina, puszki Maxi Natural, sucha Activ Pet w czarnym worku, w Maxi Zoo np. Wolf, Dolina Noteci, Animonda, Wiejska Zagroda; na rynku jest dostępnych wiele karm, ale warto to zwrócić uwagę na zawartość mięsa, im więcej procent tym lepiej.

 

– przydadzą  się także grubsze koce i legowiska , smycze, obrożne mogą być też używane

 

– mile widziana jest też karma kocia

 

Wszystkie rzeczy proszę przynosić do pani Violetty Salińskiej lub do pani woźnej.

 

Zbiórka potrwa do 25 kwietnia.

 

Z góry bardzo dziękuję w imieniu braci mniejszych.

 

Organizator akcji: pani Violetta Salińska

 

Autor: Monika Jakubska 6 kwietnia 2022

Drodzy uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły!

Prowadzimy w naszej szkole zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z Ukrainy
Wszystkie dary przekażemy do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach, skąd trafią w ręce naszych gości z Ukrainy, które rozpoczynają naukę w żorskich szkołach.

 

Organizatorzy: p. Ewa Kałus, p. Danuta Grodoń-Śliwińska

 

 

Autor: Monika Jakubska 6 kwietnia 2022

 

Informujemy, że w dniach od 6.04 do 8.04.2022 r. odbywają się Rekolekcje Wielkopostne.  Uczniowie wychodzą na rekolekcje w trakcie lekcji zgodnie z informacjami przekazywanymi przez wychowawcę klasy.

 

Ogólny plan rekolekcji przedstawia się następującego:

 

06.04.2022 (środa) – 07.04.2022 (czwartek)

 • od 9.00 do 10.00 – klasy 7 – 8
 • od 10.30 do 11.30 – klasy 1 – 3
 • od 12.00 do 13.00 – klasy 4-6

 

08.04.2022 (piątek)

Msza Święta  o godz. 9.15 – klasy 5 – 8

Msza Święta o godz. 10.45 – klasy 1 – 4

 

 

 

Autor: Mariola Karwot 3 kwietnia 2022

Dnia 30 marca i 1 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu o Świętym Janie Pawle II.

Konkurs miał formę pisemną i składał się z 60 pytań otwartych, dotyczących:

 • Życie Karola  Wojtyły (do pontyfikatu) 
 • Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
 • Proces beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II

ZWYCIĘZCAMI KONKURSU ZOSTALI:

I MIEJSCE – Kornelia Goraus kl. VIII b

II MIEJSCE – Kacper Stolfik – kl. VII a

III MIEJSCE – Paulina Bodziony kl. VI s

Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w etapie powiatowym 21 kwietnia 2022 r., którego organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zgłębianiu wiadomości o Wielkim Człowieku, Wielkim Polaku Świętym Janie Pawle II.

Organizatorami konkursu były: katechetka Jolanta Ryba i katechetka Mariola Karwot

Autor: Mariola Karwot 3 kwietnia 2022

25 marca we wczesnych godzinach (6:30) porannych zrobiło się gwarno i głośno przed Szkołą Podstawową nr 15 w Żorach, a wszystko za sprawą „Wędrowniczka”, który postanowił wyjechać i szukać wiosny w Beskidzie Żywieckim. 64 uczniów klas III- VIII ruszyło z Żor do Żabnicy Skałka, skąd czarnym szlakiem dotarło na Halę Boraczą w klimacie zimy i towarzystwie oswojonego koziołka – znanego w okolicy. Na Hali Boraczej oświetlonej pięknymi promieniami wiosennego słońca był dłuższy postój: słynne jagodzianki, frytki, … sesje zdjęciowe. Dalsza droga to szlakiem niebieskim przez Prusów do Żabnicy skąd ruszyliśmy autobusem w stronę Radziechowy. W Radziechowach rozpoczęliśmy wędrówkę na Górę Matyska, która jest nazywana Golgotą Beskidów. Na trasie tej jest 14 potężnych stacji drogi krzyżowej zaś na wierzchołku góry znajduje się duży milenijny krzyż. Ze szczytu rozpościera się piękna panorama na pobliskie pasma: Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. Celem naszej wędrówki było ofiarowanie nabożeństwa drogi krzyżowej o pokój dla świata, a nade wszystko dla Ukrainy. Wędrowaliśmy z krzyżem przyozdobionym barwami Ukrainy, który był niesiony przez uczniów oraz przy każdej stacji była modlitwa i rozważania drogi krzyżowej w odniesieniu do sytuacji panującej w Ukrainie. Nasza wyprawa zbiegła się z ogłoszonym przez papieża Franciszka dniem modlitwy i zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po pięknym, ale męczącym dni wyruszyliśmy do Żor, gdzie zdrowi i cali zameldowaliśmy się o 17:40 przy szkole.

Opiekę nad turystami sprawowały: p. Violetta Salińska, p. Joanna Pyrek, p. Joanna Bazgier, p. Bożena Ogińska, p. Marzena Paździor, p. Magdalena Gawron oraz p. Mariola Karwot opiekun SKT „Wędrowniczek”

Przewodnikiem na trasie był zaprzyjaźniony z „Wędrowniczkiem” pan Zbigniew Jantoń

Za dobrą kondycję, miłą atmosferę, poczucie humoru DZIĘKUJĘ!!!
Z pozdrowieniem turystycznym p. Mariola

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij