Autor: Renata Petrykowska-Cisek 28 listopada 2020

          Miło  nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły Kornelia Goraus z klasy 7b oraz Michał Janus z klasy 7a zostali laureatami XVII Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej”. Wiersz Kornelii oraz wiersz Michała pt.: „Rozmowa z Wirusem” zyskały uznanie jury (tegorocznym recenzentem konkursu jest m.in. Grzegorz Turnau) i zostaną zamieszczone w tomiku poetyckim. Naszym laureatom serdecznie gratulujemy.

Opracowała Pani Agnieszka Szulik

Autor: Ewa Szewczyk 28 listopada 2020

Czym jest moda?

W potocznym rozumieniu oznacza potrzebę naśladowania innych. Może być modny ubiór, modny wygląd, albo modny sposób zachowania, który jest popularny w jakimś czasie i w jakimś środowisku. Słowo moda odnosi się do projektowania ubioru. Moda zawsze posiada swoją awangardę, czyli grupę, która pierwsza inicjuje naśladownictwo czegoś, najczęściej form ubioru. Uczniowie z klasy 2 s podczas nauki zdalnej zaprojektowali całą kolekcję modnych ubrań.

Zapraszam do obejrzenia ich kolekcji ubrań.

Autor: Monika Jakubska 27 listopada 2020

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2087) od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. zajęcia w szkole realizowane są w trybie zdalnym.

 

Program szkolenia sportowego w oddziałach sportowych I-III będzie realizowany zdalnie tak jak do tej pory zgodnie z planem, natomiast w oddziałach sportowych IV – VII i w klasie VIII mistrzostwa sportowego  informacje zostaną przekazane rodzicom  poprzez e-dziennik przez trenerów.

 

Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły pozostają bez zmian.

 

Autor: Bożena Ogińska 21 listopada 2020

Świetlica Szkolna w SP-15 z Oddziałami Sportowymi

zaprasza uczniów klas drugich i trzecich

do Szkolnego Konkursu Literackiego

pt. „Droga jesiennego liścia”

 

Zachęcamy dzieci do  napisania opowiadania, wykonania skanu lub zdjęcia i wysłania go do 20.12.2020 r. na adres: swietliczka.sp15@gmail.com

Pracę można ozdobić ilustracją.Wybrane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, a ich autorzy otrzymają nagrody!

 

Autor: Danuta Grodoń-Śliwińska 20 listopada 2020

 

W tym roku szkolnym UNICEF skierował swoją uwagę na dramatyczną sytuację dzieci w Jemenie,
gdzie od lat trwa dotkliwy kryzys humanitarny.
Dzieci w Jemenie doświadczają wielu problemów:
braku dostępu do czystej wody, pełnowartościowej żywności, czy właściwej opieki medycznej.
Aż 2 miliony dzieci w tym kraju nie chodzi do szkoły.
Wiele dzieci cierpi z powodu głodu, każdego dnia walcząc o przetrwanie.
Wojna to jedyna rzeczywistość jaką znają.
Codzienność, w której funkcjonują, nie daje im szansy na szczęśliwe dzieciństwo. Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 15 listopada 2020

 

Pomimo zdalnego nauczania Samorząd Uczniowski nie próżnuje.  Uczniowie: Stanisław Iwanek, Alicja Wiewióra, Julia Bukowiecka i Kornelia Goraus pod opieką Pani Moniki Jakubskiej opracowali nowe wydanie gazetki szkolnej “Okiem Ucznia” w tym roku szkolnym.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem wydania 1/listopad/2020_2021.

Gazetka dostępna jest również w zakładce Gazetka.

 

Okiem Ucznia 1/listopad/2020_2021

Autor: Monika Jakubska 14 listopada 2020

 

Informujemy, iż w okresie zdalnego nauczania, biblioteka szkolna jest czynna w godzinach od 9:00 do 15:00. 

 

Zwroty można zostawić w specjalnym pojemniku wystawionym obok portierni. Zachęcamy do przeglądania katalogu online i kontaktu z biblioteką przez dziennik elektroniczny.

 

Autor: Mariola Karwot 13 listopada 2020

Miesiąc październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Z tej to okazji  uczniowie klas I – III naszej szkoły kolejny raz zostali zaproszeni do wykonania różańca według swojego pomysłu, dowolną techniką.  Przy współpracy i pomocy rodziców uczniowie spisali się na „medal”. Pod koniec października przepiękne prace uczniów zostały ocenione na „celujący” oraz wystawione w głównym holu szkoły. 

Celem konkursu było rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój pomysłowości i talentów u dzieci.

Czytaj dalej…

Autor: Mariola Karwot 13 listopada 2020

W drugiej połowie października klasy II s i III s w ramach zajęć religii zaangażowały się w szkolny projekt edukacyjny poświęcony osobie św. Jana Pawła II.

Klasa II s pracując w zespołach i indywidualnie odkryła postać świętego jako „Przyjaciela dzieci”. Dobrała odpowiednie ilustracje i pokolorowała czytając jednocześnie ważne informacje o papieżu Polaku.  Klasa III s tworzyła z materiałów wcześniej przygotowanych kalendarium św. Jana Pawła II. Uczniowie czytali ze zrozumieniem teksty, układając je chronologicznie. Zapoznali się jednocześnie z nowymi wyrazami jak: pontyfikat, beatyfikacja, kanonizacja. Następnie stworzyli plakat, który połączony został z pracami uczniów kl. II s.

Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 13 listopada 2020

 

“Matematyczne modelowanie rzeczywistości”

 

Matematyka jest nauką, którą powinniśmy uczyć się nie tylko pamięciowo, ale również przez angażowanie możliwie wszystkich zmysłów. Dlatego w naszej szkole wprowadziliśmy innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych dla klasy VII pt. “Matematyczne modelowanie rzeczywistości”. Zajęcia te, to przykład zastosowania analizy statystycznej oraz wykorzystania narzędzi informatycznych.

Innowacja pedagogiczna “Matematyczne modelowanie rzeczywistości – Myszka miki gra w guziki, a Ty?, czyli jak spędzam czas wolny” – to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

 

Uczniowie podczas zajęć zbierają dane i dokonują ich analizy oraz przedstawiają w różnych formach graficznych, zdobywają umiejętności dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem, uczą się podejmowania decyzji grupowych, szukania kompromisów oraz dyskutowania, formułują właściwe wnioski. Zajęcia rozpoczęły się na początku roku szkolnego i wzięło w nich udział 6 uczniów z klasy VIIB: Julia Bukowiecka, Kornelia Goraus, Milena Szkup, Jakub Polak, Jakub Wolański, Bartosz Walczak. Projekt zakończy się publicznym zaprezentowaniem efektów w formie wystawy.

 

Opiekun projektu – mgr Ewa Kukien

Autor: Jacek Buszka 11 listopada 2020

opracowała – p. Marzena Znajszły

 

MŁODZIEŻ PAMIĘTA

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną tegoroczne Święto Niepodległości przenieśliśmy w przestrzeń wirtualną. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 15 przygotowała audycję radiową, w której przypomniała ważne wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Serdeczne podziękowania dla naszych uczniów za duże zaangażowanie w przygotowanie nietypowej lekcji historii. Dziękujemy bardzo p. Jackowi Buszce za montaż audycji. Specjalne podziękowania dla p. Marka Wawrzynka.

Obsada: Julia Bukowiecka, Jakub Polak, Kornelia Goraus, Natalia Ochman, Jakub Wolański, Lena Białoń, Stanisław Iwanek, Zofia Sankiewicz, Maksymilian Pachelski, Maksymilian Herc, Martyna Znajszły, Kacper Mularz.

Korzystając z okazji wszystkim słuchaczom życzymy zdrowia i radosnego świętowania. A teraz zapraszamy już do wysłuchania audycji.

https://www.youtube.com/watch?v=BMHgRd7kidE&feature=youtu.be

Autor: Monika Jakubska 10 listopada 2020

 

Przypominamy, iż 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości,

w związku z tym jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

Autor: Bożena Ogińska 6 listopada 2020

W pracowni świetlicowej od pierwszych dni listopada obywało się malowanie koszulek. Dzieci za pomocą specjalnych mazaków i pasteli do tkanin odrysowywały szablony owoców i zwierząt. Pojawiły się również akcenty świąteczne oraz szablony własnych pomysłów.  Następnie uczniowie wypełniali kontury kolorowymi pastelami. Powstały ciekawe projekty, wzory na koszulkach i emblematy. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Bardzo przyjemnie jest nosić koszulkę z autorskimi ozdobami.

Autor: Bożena Ogińska 6 listopada 2020

W ostatnich dniach października świetlicę ogarnęła „puzzlomania”. Uczniowie układali puzzle indywidualnie, w parach i na czas. Korzystano z dobrze wyposażonej w puzzle biblioteczki świetlicowej. W zabawie uczestniczyło 35 uczniów z klas I-III. Najpopularniejsze były zestawy bajkowe, samoloty i koty. Do układania włączyły się  również panie ze świetlicy. Zajęcia tego typu rozwijają umiejętność koncentracji, uwagi i łączenia elementów w całość.

Autor: Monika Jakubska 6 listopada 2020

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1960) od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. szkoła zawiesza zajęcia stacjonarne i przechodzi na zdalny tryb nauczania.

 

1.  Lekcje online będą się obywały za pomocą aplikacji Teams zgodnie z planem lekcji.

 

2. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera z internetem, poinformują o tym wychowawców do 10 listopada. Dla tych uczniów zostanie zorganizowana alternatywna forma nauki, o czym zostaną bezzwłocznie poinformowani.


3. Lekcja zdalna trwa około 30 minut. Pozostały czas nauczyciele poświęcą na konsultacje z uczniami, którzy będą potrzebowali dodatkowych wyjaśnień.


4. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa – będzie sprawdzana obecność.


5. Należy codziennie sprawdzać zastępstwa opublikowane na stronie internetowej szkoły. Może się zdarzyć, że niektóre lekcje będą odwoływane.


6. Administrator sieci uaktualnił wszystkie dane uczniów. Wychowawcy klas pierwszych udostępnią rodzicom loginy umożliwiające korzystanie z platformy Office 365 dla edukacji, a uczniowie klas II i III logują się zgodnie z załączoną instrukcją. W razie problemów technicznych pomocy udzielają wychowawcy.


7. Uczniowie klas ósmych zgłaszają do nauczycieli uczących przedmiotów egzaminacyjnych potrzebę konsultacji. Po uzgodnieniu z nauczycielem zostaną im wyznaczone terminy dodatkowych spotkań indywidualnych lub w małych grupach (online lub na terenie szkoły).


8.  Od 9 listopada obiady nie będą wydawane.


9.  Świetlica będzie czynna w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (rodzice będą składali stosowne oświadczenia po przyprowadzeniu dziecka do świetlicy). Prosi się rodziców o poinformowanie wychowawców do 10 listopada, które dzieci będą korzystały z opieki świetlicowej.

 

Instrukcja logowania office365 dla uniów

 

Szczegółowe zasady organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

 

Regulamin korzystania z platformy Office 365 dla edukacji w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

 

 

Autor: Monika Jakubska 30 października 2020

 

 

 

Okrągły, podłużny, z chrupiącą skórką albo w formie płaskiego placka. Chleb niejedną ma formę i doczekał się nawet swojego święta. Szesnasty października został w 1997 roku ogłoszony Światowym Dniem Chleba. To najlepsza okazja, żeby przyjrzeć się jego historii.  Samorząd Uczniowski przygotował w tym dniu audycję przez radiowęzeł, którą wysłuchali uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły. W ciągu dnia przedstawiciele Samorządu wchodzili do sal i częstowali uczniów i pracowników chlebem, a w klasach I-III zadawali zagadki związane z wypiekiem chleba.

 

Pieczywo zjadamy przez cały dzień, kanapki do szkoły, pracy, śniadanie, kolacja – bez chleba nie wyobrażamy sobie tych posiłków. Najczęściej wybieramy chleb pszenny i pszenno-żytni. Ale wybór jest olbrzymi, razowy, z ziarnami, śliwką czy dynią przez chleb fitness czy według “swojskich receptur babuni”.

 

Chleb zawsze traktowano w Polsce z szacunkiem. Tradycyjnie podawano go – wraz z solą – gościom na powitanie. Przed pierwszym rozkrojeniem albo przełamaniem robiono na bochenku znak krzyża. Gdy upadł na ziemię, podnoszono go i całowano. Nie wolno było bawić się chlebem ani dotykać go brudnymi rękami. Nawet zmiecione ze stołu okruszki wrzucano do ognia,  nie do śmietnika. Do dziś wiele osób nigdy nie wyrzuca chleba. A ty?

 

Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 29 października 2020

 

Data 29 października, zapisała się w kalendarzu jako Dzień Internetu. Święto to powstało ze względu na to, że w 1969 roku, 29 października po raz pierwszy na świecie zainstalowano na Kalifornijskim Uniwersytecie  pierwsze węzły sieci ARPANET  – jest to bezpośredni przodek współczesnego internetu.

 

Internet,  czyli ogólnoświatowy system połączeń między komputerami nie powstał z dnia na dzień wskutek opracowania przełomowej technologii. Jest on z jednej strony odpowiedzią na rozwój technologiczny cywilizacji, a z drugiej strony odpowiedzią na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym zaszło wiele zmian w obyczajowości i poglądach. Z internetu trzeba korzystać mądrze, ponieważ zbyt długie korzystanie z internetu może doprowadzić do uzależnienia od niego, które może prowadzić do poważnych powikłań.

 

W Polsce, pierwsze łącze analogowe, przekształcone później w sieć internetową, zostało uruchomione 26 września 1990 r.Internet umożliwia nam : komunikację, rozrywkę, dostęp do informacji, dostęp do bankowości, zakupy.

 

Jak widać, Internet ma swoje pozytywy jak i negatywy. Chcąc czy nie z Internetu korzysta ponad 57% populacji.

 

Opracowanie: Stanisław Iwanek

Samorządu Uczniowski

Autor: Mariola Karwot 27 października 2020

Z okazji Roku Św. Jana Pawła II i 100 Rocznicy Urodzin Wielkiego Człowieka, Wielkiego Polaka Karola Wojtyły, uczniowie klas I włączyli się w Szkolny Projekt Edukacyjny.

W czasie lekcji  religii  pierwszoklasiści poznali historię Karola Wojtyły w oparciu o film dla dzieci „Jan Paweł II – historia papieża Polaka”, pokolorowali kolorowanki przedstawiające wydarzenia z Jego życia oraz opowiadając je ułożyli chronologicznie. Uczniowie pracowali w dwóch zespołach kl. I a i I s oraz I b i I c.  Efektem pracy każdego zespołu jest „nakręcony” –  „papierowy film” pt. „Od Karola do Świętego Jana Pawła II”. Prace uczniów można podziwiać w sali 218 i 212.

Małym reżyserom i aktorom – DZIĘKUJĘ!!!

Katechetka Mariola

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij