Zastępstwa w dniu 23.09.2022 piątek
Justyna Nowak
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 219 S. Tkocz ed. wczesnoszkolna
3 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 219 S. Tkocz ed. wczesnoszkolna
4 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 219 A. Kasińska ed. polonistyczna (zamiast świetlicy)
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 hol S. Tkocz  
       
Renata Petrykowska-Cisek
lekcja opis zastępca uwagi
5 7 s - Język polski, 416 J. Malczewska j. polski
6 5 a - Język polski, 308 J. Malczewska j. polski
7 5 s - Uczniowie zwolnieni do domu   powiadomi p. Zyg
8 8 e - Wiedza o społeczeństwie, 308 J. Malczewska wos
9 6 a - Uczniowie zwolnieni do domu   powiadomi p. Szulik
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 sch3 A. Kasińska  
6 PaB J. Malczewska  
7 SzB M. Jarczyk-Biernacka  
9 PaB J. Bazgier  
       
Sylwia Pisarek-Babiarz
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 s(1) - Język angielski, 1 K. Foltys informatyka, s. 412
5 7 a - Język angielski, 1 A. Radziszewska j. angielski
6 6 s(2) - Język angielski, 1 K. Foltys informatyka (złączenie grup), s. 412
7 8 e(2) - Język angielski, 1 M. Jarczyk-Biernacka j. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 SzA K. Foltys  
4 łacz A. Radziszewska  
6 SzA J. Ryba  
       
Violetta Salińska
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 a - Wychowanie fizyczne, SGDB J. Lewandowska wf
2 7 a - Wychowanie fizyczne, SGM J. Lewandowska wf
3 8 a - Wychowanie fizyczne, SGDB J. Lewandowska wf
4 8 e(2) - Wychowanie fizyczne, SGDB J. Lewandowska wf
5 4 a(1) - Wychowanie fizyczne, SGDB J. Lewandowska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  PaB J. Lewandowska  
1 SGD J. Lewandowska  
3 SGD J. Lewandowska  
4 SGD1 J. Lewandowska  
5 SGD J. Lewandowska  
       
Katarzyna Suder
lekcja opis zastępca uwagi
2 8 b - Edukacja dla bezpieczeństwa, 416 K. Wojtaś biologia
3 8 b(2) - Język niemiecki, 416 J. Buszka j. angielski (złączenie grup), s. 416
4 7 s - Język niemiecki, 416 S. Sauer geografia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 P1B K. Wojtaś  
3 SzB I. Kiernozek  
4 sch S. Sauer  
       
Jolanta Wołczyńska
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 b - Język angielski, 403 J. Buszka j. angielski
3 7 s - Język angielski, 1 B. Janduda j. angielski
4 5 b(1) - Język angielski, 1 B. Janduda j. angielski
5 6 b - Zajęcia z wychowawcą, 409 M. Paździor zaj z wychowawcą
7 5 b(2) - Język angielski, 416 B. Janduda j. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 SzA B. Janduda  
4 SzA B. Szyja  
5 SzB M. Paździor  
7 SzA B. Janduda  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN