Zastępstwa w dniu 2019-03-21 - 2019-03-22
Joanna Bazgier / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wyjście do Muzeum Miejskiego (8.00 - 11.20)
3 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 2 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 PaA Mariola Karwot  
       
Magdalena Gawron / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Blandyna Wróbel ed. wczesnoszkolna
6 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Blandyna Wróbel ed. wczesnoszkolna
7 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Mariola Jarczyk-Biernacka ed. wczesnoszkolna
       
Sandra Klimczak / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 5 a - Język polski, 308 Damian Bałdys historia
5 8 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 PaB Lidia Zimończyk  
       
Teresa Kuczmierczyk / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 a - Wychowanie fizyczne, SGM Monika Jakubska wf
3 2 s - Wychowanie fizyczne, SGDB Joanna Lewandowska wf (zamiast lekcji 9 z kl. 8c)
4 2 s - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, SGDB Joanna Lewandowska wf
6 7 b - Wychowanie fizyczne, SGM Violetta Salińska wf
7 7 a - Wychowanie fizyczne, SGDA Violetta Salińska wf
8 1 c - Wychowanie fizyczne, SGM Robert Olejniczak za nieobecny oddział wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 SGD Joanna Lewandowska  
6 SGD1 Violetta Salińska  
       
Ewa Kukien / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 a - Matematyka, 310 Kazimiera Socha za nieobecny oddział j. polski
3 5 c - Matematyka, 310 Lidia Zimończyk matematyka
4 5 b - Matematyka, 310 Lidia Zimończyk matematyka
5 4 a - Matematyka, 310 Lidia Zimończyk matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 PaB Robert Olejniczak  
2 PaB Lidia Zimończyk  
3 łacz Lidia Zimończyk  
5 stoł Violetta Salińska  
       
Robert Nowak / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 7 a - Historia, 10 Jolanta Ryba za nieobecny oddział religia
4 8 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 SzC Mariola Żur - Kawałek  
3 SzC Marzena Znajszły  
       
Bożena Ogińska / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 - świetlica, Joanna Lewandowska od 10.35 do 11.35
       
Marzena Paździor / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 b - Technika, 411 Agnieszka Radziszewska j. angielski
5 6 a - Zajęcia techniczne, 411 Sylwia Pisarek-Babiarz j. angielski
6 4 a - Technika, 8 Bogusława Duda technika
7 5 a - Plastyka, 8 Bogusława Duda plastyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P1B Katarzyna Foltys  
4 P1A Irmina Kiernozek  
6 SzB Bogusława Duda  
7 SzC Bogusława Duda  
       
Monika Pisarek-Ziarkowska / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 5 c - Język polski, 303 Jolanta Malczewska j. polski
5 5 c - Język polski, 303 Jolanta Malczewska j. polski
6 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, 219 Justyna Gawlik ed. wczesnoszkolna
7 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, 219 Katarzyna Smoleńska ed. wczesnoszkolna
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 PaA Damian Bałdys  
4 PaA Jolanta Malczewska  
       
Katarzyna Smoleńska / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Edukacja wczesnoszkolna, 301 Sylwia Owczorz ed. wczesnoszkolna
4 2 a - Edukacja wczesnoszkolna, 301 Bernadeta Janduda j. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 SzB Sylwia Owczorz  
       
Katarzyna Suder / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 7 b - Język niemiecki, 303 Sylwia Pisarek-Babiarz za nieobecny oddział j. angielski
4 7 a(1) - Język niemiecki, 416 Sylwia Owczorz za nieobecny oddział informatyka
5 8 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych
6 8 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych
7 8 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 PaB Sylwia Owczorz  
4 sch Justyna Gawlik  
5 SzB Sylwia Pisarek-Babiarz  
       
Beata Szyja / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 8 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych
7 6 b - Język polski, 308 Kazimiera Socha j. polski (odpracowanie za 18.03.19)
8 6 k - Język polski, 308 Kazimiera Socha j. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 PaB Kazimiera Socha  
7 PaB Joanna Bazgier  
       
Izabela Szynalik / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 5 c - Geografia, 416 Robert Olejniczak za nieobecny oddział wf
2 8 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 8 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 4 e - Przyroda, 416 Monika Jakubska przyroda
6 6 b - Przyroda, 416 Mariola Jarczyk-Biernacka przyroda
7 6 a - Przyroda, 416 Damian Bałdys za nieobecny oddział historia
8 6 a - Zajęcia z wychowawcą, 403 Katarzyna Smoleńska przyroda
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  P1A    
1 łacz Monika Jakubska  
2 P1B Jacek Buszka  
4 P1B Damian Bałdys  
6 P1B Mariola Jarczyk-Biernacka  
7 łacz Violetta Salińska  
       
Danuta Ulewicz-Adamczyk / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
8 - świetlica, Joanna Lewandowska od 13.45 do 14.45
       
Elżbieta Wolnik / 2019-03-21 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 8 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych
5 4 d - Matematyka, 309 Jacek Buszka za nieobecny oddział j. angielski
6 7 a - Matematyka, 309 Damian Bałdys za nieobecny oddział historia
7 4 c - Matematyka, 409 Lidia Zimończyk za nieobecny oddział matematyka
8 8 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 sch3 Bernadeta Janduda  
6 P1A Damian Bałdys  
       
Agnieszka Fajkier / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 - Pedagog - zajęcia odwołane   zaj. odwołane 11.10 - 13.10
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 stoł Mariola Jarczyk-Biernacka  
7 SzB Halina Synowska  
       
Magdalena Gawron / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Justyna Gawlik ed. wczesnoszkolna
7 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Joanna Bazgier ed. wczesnoszkolna
8 1 s - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Joanna Bazgier ed. wczesnoszkolna
9 1 s - e_informat., 404 Halina Synowska ed. informatyczna
10 1 s - Wychowanie fizyczne, SGM Katarzyna Smoleńska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
10 hol Katarzyna Smoleńska  
       
Gabriela Izydorska / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 6 k - Matematyka, 310 Lidia Zimończyk matematyka
3 8 a - Matematyka, 310 Elżbieta Wolnik matematyka
4 6 a - Matematyka, 310 Elżbieta Wolnik matematyka
5 6 b - Matematyka, 310 Elżbieta Wolnik matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  PaB Lidia Zimończyk  
3 PaB Elżbieta Wolnik  
4 łacz Elżbieta Wolnik  
       
Monika Jakubska / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 a - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Mariola Jarczyk-Biernacka ed. wczesnoszkolna
3 1 a - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Mariola Jarczyk-Biernacka ed. wczesnoszkolna
4 1 a - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Mariola Jarczyk-Biernacka ed. wczesnoszkolna
       
Bernadeta Janduda / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a - Język angielski, 218 Agnieszka Radziszewska j. angielski
6 2 a - Język angielski, 303 Agnieszka Radziszewska j. angielski
8 2 s - Język angielski, 302 Halina Synowska ed. wczesnoszkolna
9 1 b - Język angielski, 219 Bogusława Duda ed. wczesnoszkolna
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 łacz Kazimiera Socha  
9 hol Bogusława Duda  
       
Sandra Klimczak / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 5 a - Język polski, 412 Jolanta Malczewska j. polski
5 8 c - Język polski, 308 Beata Szyja j. polski
6 4 a - Język polski, 308 Jolanta Malczewska j. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P1B Marzena Paździor  
5 PaB Beata Szyja  
       
Teresa Kuczmierczyk / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 s - Wychowanie fizyczne, SGM Hanna Zyg wf
4 2 s - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, SGM Joanna Lewandowska wf
5 2 s - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, Szab Joanna Lewandowska wf
6 7 b - Wychowanie fizyczne, SGDA Joanna Lewandowska wf
7 7 a - Wychowanie fizyczne, SGDA Joanna Lewandowska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 sch2 Joanna Lewandowska  
5 SGD Joanna Lewandowska  
6 SGD Joanna Lewandowska  
7 SGD Joanna Lewandowska  
       
Bożena Ogińska / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 - świetlica, Halina Synowska od 10.25 do 11.25
6 - świetlica, Katarzyna Smoleńska od 11.25 do 12.25
7 - świetlica, Jacek Buszka od 12.25 do 13.25
       
Monika Pisarek-Ziarkowska / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, 219 Sylwia Owczorz ed. wczesnoszkolna
3 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, 219 Sylwia Owczorz ed. wczesnoszkolna
4 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, 219 Sylwia Owczorz ed. wczesnoszkolna
5 5 c - Język polski, 303 Sylwia Owczorz j. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 sch2 Sylwia Owczorz  
       
Izabela Szynalik / 2019-03-22 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 6 b - Przyroda, 416 Krystyna Wojtaś przyroda
7 5 k - Geografia, 416 Krystyna Wojtaś geografia
8 6 a - Przyroda, 416 Krystyna Wojtaś przyroda
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 sch Krystyna Wojtaś  
7 P1B Katarzyna Foltys  
8 P1A Krystyna Wojtaś  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN