Zastępstwa w dniu 2018-12-10 - 2018-12-11
Mariola Jarczyk-Biernacka / 2018-12-10 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 b - Wychowanie fizyczne, Szab Teresa Kuczmierczyk wf
6 2 s - e_informat., 404 Sylwia Pisarek-Babiarz j. angielski
8 3 b - Edukacja wczesnoszkolna, 212 Jolanta Ryba religia
9 3 b - Edukacja wczesnoszkolna, 212 Katarzyna Foltys zaj. komputerowe, s. 412
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
9 hol Monika Jakubska  
       
Halina Synowska / 2018-12-10 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 b - Edukacja plastyczna, 212 Joanna Bazgier ed. plastyczna
9 1 a - Edukacja plastyczna, 218 Monika Jakubska ed. plastyczna
       
Damian Bałdys / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 8 b - Historia, 9 Izabela Szynalik geografia
4 8 c - Wiedza o społeczeństwie, 10 Bogusława Fajkis j. angielski
5 6 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 4 a - Historia, 9 Lidia Zimończyk za nieobecny oddział matematyka
8 6 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 SzC Marzena Znajszły  
4 sch2 Joanna Bazgier  
6 SzC Robert Nowak  
8 SzC Marzena Paździor  
       
Katarzyna Foltys / 2018-12-11 wtorek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 sch2 Elżbieta Wolnik  
       
Gabriela Izydorska / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 6 a - Matematyka, 310 Ewa Kukien matematyka
6 8 a - Matematyka, 310 Marzena Znajszły za nieobecny oddział historia
7 6 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka do Jump World w Katowicach
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 łacz Agnieszka Radziszewska  
7 PaB Joanna Bazgier  
       
Mariola Jarczyk-Biernacka / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 b - Wychowanie fizyczne, SGM Violetta Salińska za nieobecny oddział wf, SGM
4 3 b - Edukacja wczesnoszkolna, 212 Magdalena Gawron ed. wczesnoszkolna
5 3 b - Edukacja wczesnoszkolna, 212 Bernadeta Janduda ed. wczesnoszkolna
6 3 b - Zajęcia komputerowe, 412 Katarzyna Foltys zaj. kmputerowe
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 hol Katarzyna Foltys  
       
Joanna Lewandowska / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 5 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka do Jump World w Katowicach
4 5 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 SGD Violetta Salińska  
2 SGD Violetta Salińska  
4 SGD1 Teresa Kuczmierczyk  
       
Jolanta Malczewska / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 b - Język polski, 402 Sandra Klimczak j. polski
2 4 b - Język polski, 402 Renata Petrykowska-Cisek za nieobecny oddział j. polski
       
Sylwia Pisarek-Babiarz / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
5 5 c(1) - Język angielski, 1 Izabela Szynalik za nieobecny oddział geografia, s. 416
6 8 c - Język angielski, 1 Jacek Buszka za nieobecny oddział j. angielski
7 4 e - Język angielski, 1 Jacek Buszka za nieobecny oddział j. angielski
8 4 a - Język angielski, 1 Katarzyna Foltys za nieobecny oddział informatyka, s. 412
9 5 c(2) - Język angielski, 1 Jacek Buszka j. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 SzB Jacek Buszka  
5 SzB Ewa Kukien  
7 SzA Katarzyna Foltys  
8 SzB Jacek Buszka  
       
Violetta Salińska / 2018-12-11 wtorek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 hol Kazimiera Socha  
       
Halina Synowska / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 e - Plastyka, 8 Marzena Paździor plastyka, zamiast lekcji 9 w 6c
6 4 c - Plastyka, 8 Izabela Szynalik za nieobecny oddział przyroda, s. 416
9 - świetlica, Violetta Salińska od 14.15 do 15.15
10 - świetlica, Bożena Ogińska od 15.15 do 16.15
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 SzC Bogusława Fajkis  
6 stoł Marzena Znajszły  
       
Beata Szyja / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 6 b - Język polski, 10 Kazimiera Socha j. polski, zamiast lekcji 10 w 6c
4 8 b - Zajęcia z wychowawcą, 1 Kazimiera Socha j. polski
5 8 b - Język polski, 308 Kazimiera Socha j. polski
6 6 a - Język polski, 308 Krystyna Wojtaś przyroda, zamiast lekcji 11 w 6c
7 6 a - Język polski, 308 Sandra Klimczak j. polski
8 6 k - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 SzB Bogusława Fajkis  
4 sch3 Kazimiera Socha  
6 PaB Renata Petrykowska-Cisek  
7 łacz Sandra Klimczak  
       
Hanna Zyg / 2018-12-11 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 s - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, SGM Violetta Salińska za nieobecny oddział wf, SGM
5 6 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)   wycieczka do Krakowa
6 5 b - Wychowanie fizyczne, SGDB Teresa Kuczmierczyk wf
7 5 b - Wychowanie fizyczne, SGDB Teresa Kuczmierczyk wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 hol Marzena Paździor  
5 SGD1 Teresa Kuczmierczyk  
6 SGD Teresa Kuczmierczyk  
7 hol Violetta Salińska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN