Zastępstwa w dniu 2019-09-19 - 2019-09-20
Agnieszka Adamczyk / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 - Zajęcia z pedagogiem odwołane   zaj. odwołane 9.40 - 11.20
       
Katarzyna Foltys / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 6 a(2) - Informatyka, 412 Ewa Szewczyk informatyka
4 6 a(1) - Informatyka, 412 Justyna Gawlik informatyka
5 6 b(1) - Informatyka, 412 Sylwia Owczorz informatyka
7 6 k(2) - Informatyka, 412 Sylwia Owczorz informatyka
8 6 c(1) - Informatyka, 412 Sylwia Owczorz informatyka
9 5 b(2) - Informatyka, 412 Ewa Kukien informatyka
10 5 e(1) - Informatyka, 412 Ewa Kukien informatyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 P1B Ewa Szewczyk  
4 sch Sylwia Owczorz  
6 P1A Sylwia Owczorz  
8 PaB Sylwia Owczorz  
9 P1B Ewa Kukien  
10 SzA Ewa Kukien  
       
Magdalena Gawron / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 s - Wychowanie fizyczne, Szab Sylwia Owczorz wf
7 2 s - Edukacja wczesnoszkolna, 303 Justyna Gawlik ed. wczesnoszkolna
8 2 s - Edukacja wczesnoszkolna, 303 Justyna Gawlik ed. wczesnoszkolna
9 4 a - Wychowanie fizyczne, SGDB Izabela Szynalik przyroda, s. 416
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 PaA Justyna Gawlik  
9 hol Robert Olejniczak  
       
Jolanta Malczewska / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 5 b - Język polski, 308 Beata Szyja j. polski
       
Wanda Ratyńska / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 - Świetlica, Blandyna Wróbel od 6.45 do 7.45
2 - Świetlica, Monika Jakubska od 7.45 do 8.45
3 - Świetlica, Bożena Ogińska od 8.45 do 9.45
4 - Świetlica, Bożena Ogińska od 9.45 do 10.45
5 - Świetlica, Monika Pisarek-Ziarkowska od 10.45 do 11.45
6 - Świetlica, Monika Pisarek-Ziarkowska od 11.45 do 12.45
       
Violetta Salińska / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 7 a - Wychowanie fizyczne, SGDA Joanna Lewandowska wf
6 5 e - Wychowanie fizyczne, SGDB Robert Olejniczak wf
7 5 d - Zajęcia z wychowawcą, 404 Joanna Lewandowska zaj. z wychowawcą
8 5 d(2) - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, Marcin Polowczyk złączenie grup wf
9 5 d(2) - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, Marcin Polowczyk złączenie grup wf
10 5 d(2) - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, Marcin Polowczyk złączenie grup wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 SGD1 Joanna Lewandowska  
5 SGD Robert Olejniczak  
       
Lidia Zimończyk / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 6 k - Matematyka, 416 Marzena Znajszły historia (odpracowanie za 18.09.2019)
5 8 b - Matematyka, 409 Jacek Buszka j. angielski
6 7 b - Fizyka, 409 Beata Szyja j. polski
7 8 b - Zajęcia z wychowawcą, 409 Marzena Paździor zaj. z wychowawcą
8 7 a - Fizyka, 409 Gabriela Izydorska matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 P1B Marzena Paździor  
5 SzA Beata Szyja  
7 P1B Marzena Paździor  
8 P1A Gabriela Izydorska  
       
Marzena Znajszły / 2019-09-19 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 6 c - Wychowanie do życia w rodzinie, 8 Irmina Kiernozek matematyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 SzC Irmina Kiernozek  
       
Katarzyna Foltys / 2019-09-20 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 4 a - Informatyka, 412 Sylwia Owczorz informatyka
7 5 d(2) - Informatyka, 412 Katarzyna Smoleńska informatyka
8 4 s(2) - Informatyka, 412 Katarzyna Smoleńska informatyka
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P1B Sylwia Owczorz  
       
Magdalena Gawron / 2019-09-20 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 s - Edukacja wczesnoszkolna, 303 Monika Pisarek-Ziarkowska ed. wczesnoszkolna
4 2 s - Edukacja wczesnoszkolna, 303 Monika Pisarek-Ziarkowska ed. wczesnoszkolna
5 2 s - Edukacja wczesnoszkolna, 303 Monika Pisarek-Ziarkowska ed. wczesnoszkolna
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 sch3 Monika Pisarek-Ziarkowska  
       
Wanda Ratyńska / 2019-09-20 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 - Świetlica, Jolanta Malczewska od 12.15 do 13.15
8 - Świetlica, Jolanta Malczewska od 13.15 do 14.15
9 - Świetlica, Ewa Kukien od 14.15 do 15.15
10 - Świetlica, Blandyna Wróbel od 15.15 do 16.15
       
Violetta Salińska / 2019-09-20 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 5 d - Wychowanie fizyczne, SGDB Joanna Lewandowska wf
4 5 d - Wychowanie fizyczne, SGDB Teresa Kuczmierczyk wf
5 7 a - Wychowanie fizyczne, SGDA Hanna Zyg wf
6 5 e - Wychowanie fizyczne, SGDA Joanna Lewandowska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 hol Joanna Lewandowska  
4 SGD Teresa Kuczmierczyk  
6 SGD1 Joanna Lewandowska  
       
Mateusz Włosek / 2019-09-20 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 c - Religia, 2 Joanna Bazgier informatyka, s. 412
3 8 a - Religia, 8 Mariola Karwot religia
4 8 b - Religia, 8 Jolanta Ryba religia
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  SzA Joanna Bazgier  
1 SzA Gabriela Izydorska  
3 SzB Jolanta Ryba  
4 SzB Mariola Karwot  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN