Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 przeprowadzanego w maju (termin główny) zostaną opublikowane przez CKE online w środę 3 lipca 2024 roku w systemie ZIU o godzinie 8:30.
Kody dostępu do wyników indywidualnych są do odebrania w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 7.00 – 14.00.
Zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu będą wydawane w sekretariacie szkoły 3 lipca po godz. 13.30.

Skip to content