Autor: Monika Jakubska 19 kwietnia 2021

 

Informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych biblioteka szkolna będzie otwarta w następujących dniach i godzinach:

 

czwartek –  8.40 – 11.40

piątek      –  9.40 – 10.40 oraz  12.40 – 14.40

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Monika Jakubska 18 kwietnia 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 701) od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. w szkole jest kontynuowane jest dla wszystkich zdalne nauczanie za pomocą aplikacji Teams. Zajęcia sportowe w oddziałach sportowych IV – VIII odbywają się w miejscu ich prowadzenia (w hali sportowej lub w sali gimnastycznej).

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 9 kwietnia 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 651) od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r. w szkole jest kontynuowane jest dla wszystkich zdalne nauczanie za pomocą aplikacji Teams.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 8 kwietnia 2021

 

Przypominamy, iż zgodnie z organizacją roku szkolnego, w najbliższą sobotę tj. 10.04.2021 r. odpracowujemy piątek po Bożym Ciele, czyli 04.06.2021 r.

 

Lekcje w tym dniu odbywają się zgodnie z piątkowym planem lekcji. 

 

Informujemy również, że w dniach od 12.04 do 16.04.2021 r. odbędą się konsultacje dla rodziców zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

 

Konsultacje klas IV-VIII odbywają się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Zebrania/konsultacje w klasach I – III odbędą się w terminach podanych przez wychowawców klas.

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA RODZICÓW 12.04_16.04.2021

 

Autor: Monika Jakubska 2 kwietnia 2021

Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ w 2007 roku. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. 

 

 

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, dotyka wielu sfer funkcjonowania jednostki. Warto jednak wiedzieć, że każda osoba z autyzmem funkcjonuje inaczej. W najprostszych słowach możemy powiedzieć, że jest to nieharmonijność rozwojowa , co oznacza, że np. jedna sfera udziecka może być bardzo rozwinięta (np. umiejętność liczenia), a inna może wymagać wielkiego zaangażowania terapeutycznego (np. określone czynności samoobsługowe). Do najczęstszych objawów należy zaburzenie w odbiorze świata przez osoby autystyczne, które, np. w inny sposób odbierają dźwięk, światło, obrazy, smak, zapach, ból czy dotyk. Spróbujmy sobie to wyobrazić… Wyraźnie słyszysz dźwięk upadającej monety… Słyszysz przytłaczający szelest reklamówki… Telewizor oślepia Cię swoim światłem… Zapach perfum w pobliżu jest nie do wytrzymania… Kapiąca z kranu woda, wali o zlew… Każdy szelest, szept, detal jest spotęgowany. Osoba z autyzmem odbiera o wiele więcej bodźców niż Ty, czy ja… Autystom trudniej wyrazić emocje, budować więzi między najbliższymi, budować relacje koleżeńskie, trudniej im skomunikować się z innymi.

Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania z kilkoma krótkimi filmami umieszczonymi w linku:

https://view.genial.ly/6055fc0e5d00340dad3ed83a/interactive-content-rozumiem-autyzm

 

Jak można pomóc osobie z Autyzmem :
1. Używaj prostych zwrotów
2. Mów bezpośrednio do osoby
3. Nie stosuj ironii, sarkazmu.
4. W kontakcie bądź cierpliwy.
5. Spróbuj zrozumieć osobę z Autyzmem.

 

I na koniec kilka znanych osób mających zaburzenia ze spektrum Autyzmu :

– Albert Eistein – fizyk, wielki uczony, laureat nagrody Nobla

– Lionel Messi – piłkarz

– Wolfgang Amadeusz Mozart – muzyk, kompozytor

– Alfred Hitchcock -reżyser filmowy

– Isaac Newton – fizyk, matematyk, astronom

– Bill Gates – informatyk, przedsiębiorca, współzałożyciel Microsoft

– Justin Bieber – kanadyjski wokalista popowy

 

Opracowała psycholog J. Gębczyńska oraz pedagog A. Adamczyk

Autor: Monika Jakubska 31 marca 2021

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, stołu suto zastawionego tradycyjnymi potrawami, przy którym nie zabraknie nikogo bliskiego Waszym sercom. Ale przede wszystkim niech w tym podniosłym dniu zagości w Waszych sercach  wiara, miłość, nadzieja i pokój. By te święta były nie tylko czasem wytchnienia i i odpoczynku, ale przede wszystkich duchowej odnowy.

 

Życzenia dla całej społeczności szkolnej składają:  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

i wszyscy pracownicy niepedagogiczni.

Autor: Monika Jakubska 30 marca 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561)  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

 

1. Wszyscy uczniowie uczą się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

 

2. Na wniosek rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci, którzy:

 

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

dyrektor szkoły organizuje zajęcia zdalne w szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

3. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III, którzy spełniają kryteria zawarte w pkt. 2, dyrektor szkoły organizuje dla tych dzieci opiekę w świetlicy.

 

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 19 marca 2021

 

 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

[https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach]

 

Dyrektor Szkoły podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że:

 

 • od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. szkoła przechodzi w tryb nauki zdalnej dla wszystkich uczniów;

 

 • na wniosek rodziców umożliwia się naukę zdalną na terenie szkoły oraz dostęp do świetlicy tylko dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19;

 

 • zajęcia sportowe w oddziałach sportowych i oddziale mistrzostwa sportowego odbywają się zdalnie;

 

Od 22 marca 2021 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji, który będzie umieszczony w niedzielę 21 marca 2021 r.na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 19 marca 2021

 

Czym jest szczęście? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, próbowali na nie odpowiedzieć najwybitniejsi filozofowie, artyści czy naukowcy. Dla niektórych z nas jest to uczucie zadowolenia, radości i wszystkich innych pozytywnych odczuć i emocji, są przez ludzi pożądane i oczekiwane. Pewne jest to, że większość z nas nieustannie dąży do osiągnięcia tego stanu ducha.

Święto Międzynarodowego Dnia Szczęścia zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ specjalną rezolucją w 2012 roku. W rezolucji pojawia się między innymi stwierdzenie, które brzmi : “Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”. Międzynarodowy Dzień Szczęścia jest koordynowany przez “Akcję Szczęścia” – ruch społeczny zrzeszający obywateli 160 państw. “Akcja szczęścia” ma na celu kreowanie szczęśliwszego i bardziej troskliwego społeczeństwa, w którym każdy skupia się mniej na własnych korzyściach, a więcej na szczęściu i zadowoleniu osób wokół.

 

 

Co robić aby być szczęśliwym?
– uśmiechaj się,
– wypoczywaj i wysypiaj się,
– zdrowo się odżywiaj,
– praktykuj wdzięczność, doceniaj drobiazgi,
– nawiązuj relacje i spędzaj czas z bliskimi,
– bądź aktywny fizycznie : ćwicz, spaceruj,
– pomagaj innym,
– świętuj większe i mniejsze sukcesy,
– ucz się nowych rzeczy, zdobywaj doświadczenia, dbaj o swoje hobby,
– bądź tu i teraz : nie rozpamiętuj niemiłych doświadczeń.

 

.

 

 

Opracowała A. Adamczyk i J. Gębczyńska

Autor: Monika Jakubska 18 marca 2021

 

W związku z ogłoszoną wczoraj podczas konferencji prasowej w godzinach popołudniowych informacji o przejściu klas I-III na nauczanie zdalne, informujemy, że czekamy na rozporządzenie, w którym będą szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy szkół w najbliższych tygodniach.

Po ukazaniu się tych wytycznych niezwłocznie pojawią się informacje dotyczące tejże sytuacji na stronie internetowej szkoły.

 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Dyrektor Szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 17 marca 2021

 

Testy sprawnościowe do IV klasy sportowej odbędą się w poniedziałek 22.03.2021 r.  na dużej sali gimnastycznej.

 

Prosimy o wchodzenie wejściem bocznym od strony boiska.


Harmonogram:

Chłopcy godz. 17.00,
Dziewczynki godz. 17.30


Prosimy wszystkich o zabranie ze sobą stroju jak na wf.

 

Badanie lekarskie odbędą się 25.03.2021 r. o godz. 17.30 na Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej (koszt 30 zł).

 

Oczywiście na testach jak i na badaniach powinien być rodzic/opiekun.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Grzegorz Marciak, tel. 666 626 557

Autor: Monika Jakubska 10 marca 2021

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach ogłasza nabór do klas:

 

1. I sportowej o profilu gimnastyka sportowa

2. IV sportowej dwudyscyplinowej o profilu: dziewczęta – piłka siatkowa, chłopcy – piłka koszykowa

 

Zapisy w sekretariacie szkoły ul. Bankowa 1. Termin składania wniosków mija 12.03.2021 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do klas sportowych można uzyskać pod numerem telefonu (032) 43 43 925.

 

 

Harmonogram naboru do klas sportowych na rok szkolny 2021_2022

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej i Oświadczenie

 

Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej i Oświadczenie

Autor: Monika Jakubska 26 lutego 2021

 

W dniach 02.03 – 04.03.2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty:

 

02.03.2021 r. – język polski

03.03.2021 r. – matematyka

04.03.2021 r. – język obcy nowożytny

 

Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Informacja dla uczniów klas 8 – próbny egzamin ósmoklasisty

 

Informacja dla uczniów i rodziców – egzamin ósmoklasisty w maju 2021

Autor: Monika Jakubska 24 lutego 2021

 

 

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Coraz więcej dzieci i młodych osób cierpi na tę chorobę. Tak, CHOROBĘ – depresja jest chorobą. Nie wymysłem, nie lenistwem, lecz jest chorobą. Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja to choroba, która objawia się przewlekłymi zaburzeniami nastroju (tzw. zaburzeniami afektywnymi). Według WHO dotyka około 5 procent populacji; w Europie to aż 27 procent. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać.

Ważne! Rodzicu, przebywanie Twojego dziecka na nauczaniu zdalnym bezpośrednio przekłada się na jego stan psychiczny. Długie korzystanie z komputera, monotonia każdego dnia, ograniczony kontakt (realny!) z rówieśnikami i aktywnością fizyczną, trudności w odczuwaniu motywacji do podejmowanych działań… Wszystko to niesie realne ryzyko nastroju lub epizodu depresyjnego. Twoją uwagę powinno zwrócić, gdy w zachowaniu dziecka pojawiają się następujące cechy :


– Twoje dziecko częściej skarży się na dolegliwości bólowe;
– Ma zmieniony napęd psychomotoryczny : nie może usiedzieć w miejscu i mówi więcej niż wcześniej; odwrotnie jest ospałe, słabiej nawiązuje kontakty;
– Zmienił się apetyt młodego człowieka : je więcej lub mniej, nie odczuwa przyjemności podczas jedzenia, „podkręca” smak potrwa;
– Nie chce podejmować jakiegokolwiek wysiłku, „bo i tak mu nic nie wyjdzie”, więc nie warto się starać;
– Częściej miewa zmienny nastrój, silniej go przeżywa lub jest nadmiernie wyciszone, „schowane” w sobie;
– Pojawiają się trudności z koncentracją: pustka w głowie, powolność w myśleniu, trudność w podejmowaniu decyzji;
– Widać zmiany w rytmie chodzenia spać: dziecko widocznie dłużej lub krócej śpi, pojawiają się przebudzenia w nocy i trudności w ponownym zasypianiem;
– Przebywa długie godziny w świecie wirtualnym nawet po zakończeniu lekcji lub w trakcie ich trwania;
– Nie czerpie przyjemności z tego, co do tej pory lubiło; częściej odczuwa nudę, niechęć do podejmowania różnych aktywności.

 

Jeśli zauważysz kilka spośród wymienionych wyżej rzeczy przez minimum ostatnie dwa tygodnie, skontaktuj się z psychologiem, pedagogiem, psychiatrą lub lekarzem rodzinnym w celu omówienia sytuacji i ustalenia dalszych kroków postępowania.

 

Uczniu! Jeśli czujesz, że nie masz siły. Jesteś tak zmęczony, że wszystko Cię boli. A jedyne na co masz ochotę to zwinąć się w kłębek i gdzieś się schować, możesz zadzwonić :


– 800 70 22222 – całodobowy telefon zaufania dla osób z depresją
– 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
– 22 594 91 00 – telefon wsparcia dla osób z depresją czynny w środy i czwartki

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DEPRESJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA PODANYCH PONIŻEJ STRONACH


https://forumprzeciwdepresji.pl/
https://twarzedepresji.pl/

 

Opracowała psycholog Justyna Gębczyńska i pedagog Agnieszka Adamczyk

 

Autor: Monika Jakubska 22 lutego 2021

 

Informujemy, że informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce “Egzamin ósmoklasisty”. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

Więcej informacji dotyczących egzaminu można znaleźć na stronie www.cke.gov.pl.

 

Dyrektor Szkoły: Jolanta Malczewska

 

Autor: Monika Jakubska 22 lutego 2021

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gov.pl. Proszę kliknąć w poniższy link, który jest bezpośrednim dostępem do wszystkich informacji związanych z rekrutacją. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

 

 

Autor: Monika Jakubska 12 lutego 2021

 

Na podstawie komunikatu MEiN informujemy, że dotychczas obowiązujący hybrydowy tryb nauczania został przedłużony do dnia 28.02.2021 r. Klasy I-III uczą się stacjonarnie  z zachowaniem reżimu sanitarnego, a klasy IV-VIII uczą się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 2 lutego 2021

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

ogłasza

 

zapisy do klasy I

 

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2014 r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 

Dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

 

Zapisy:

 

w terminie do 28.02.2021 r.

w sekretariacie szkoły w następujących godzinach:

– w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00

– od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

Karta zapisu

 

Zapisy do szkoly

 

____________________________________________________________________________

 

NABÓR DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W przypadku wolnych miejsc możliwy będzie nabór dzieci spoza obwodu szkoły. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły

w terminie 1.03 – 23.04.2021 r.

 

Zał_2_Wniosek o przyjecie kandydata spoza obwodu

 

ZaŁ_3_Oświadczenie o spełnienie kryteriów

Autor: Monika Jakubska 29 stycznia 2021

 

Na podstawie komunikatu MEiN informujemy, że dotychczas obowiązujący hybrydowy tryb nauczania został przedłużony do dnia 14.02.2021 r. Klasy I-III uczą się stacjonarnie  z zachowaniem reżimu sanitarnego, a klasy IV-VIII uczą się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

 

Od 1.02.2021 r. obowiązuje nowy plan lekcji dla klas IV-VIII, który jest zamieszczony w zakładce plan lekcji na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij