Autor: Monika Jakubska 18 września 2019

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach znajduje się os. Sikorskiego. Jest to szkoła przyjazna dla uczniów i rodziców, bezpieczna – wolna od przemocy, świadoma zagrożeń i aktywnie im przeciwdziałająca, promująca zdrowie poprzez sport, dbająca o wszechstronny rozwój intelektualny dzieci, rozwijająca zainteresowania, umiejętności i zdolności uczniów.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych rozwijających pasje i zainteresowania dzieci. Uczniowie mają możliwość uczenia się od klasy pierwszej języka angielskiego.

Żory – miasto nie tylko o bogatych tradycjach historycznych, posiadające bogate dziedzictwo kulturowe, dorobek wielu żyjących tu pokoleń, ale i bezcenny kapitał możliwości rozwoju.

 

Szkoła w liczbach:

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Wicedyrektor: mgr Katarzyna Foltys

Wicedyrektor: mgr Joanna Lewandowska

Sekretarz szkoły: mgr Katarzyna Jasica

 

Specjalista ds. kadr: mgr Anna Matysiak

Kierownik gospodarczy: p. Ewa Kałus

Główny księgowy: mgr Agnieszka Stanisz

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Izabela Mokrzyńska

Organ prowadzący szkołę: Gmina Miejska Żory

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Liczba oddziałów: 29

Liczba nauczycieli: 66

Liczba uczniów: 612

 

Czym dysponujemy:

– 21 sal lekcyjnych

– Sale gimnastyczne

– Boisko

– Biblioteka i Czytelnia /Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej/

– Pracownia komputerowa

– Stałe łącze z Internetem

 

 

Czego i jak uczymy? Na co kładziemy nacisk? Szkoła kładzie nacisk na wysokie kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli. Efektem wysokiej jakości pracy nauczycieli jest rozwój nowatorstwa pedagogicznego oraz różnorodność metod pracy z dziećmi. W edukacji kładziemy nacisk na: jakość nauczania, wspieranie uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i patologiom, promowanie technologii informacyjnej, otwarte relacje między członkami społeczności szkolnej, współpracę ze środowiskiem.

Co nas wyróżnia? Szkoła położona jest na terenie jednego z najtrudniejszych osiedli żorskich stąd ogromny nacisk na działania profilaktyczne. Jednym z elementów tego programu jest oferta różnorodnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów kl. I-VI zgodnie z oczekiwaniami dzieci i rodziców. Świetnie funkcjonuje sport, który stał się najskuteczniejszą formą działań profilaktycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w działalność sportową zaangażowani są również rodzice.

Kadra Pedagogiczna posiada wysokie umiejętności organizatorskie stąd wielość przeprowadzonych konkursów i imprez dla szkoły i środowiska. Do wyżej wymienionych działań pozyskuje się sponsorów. Wizytówką naszej szkoły jest również baza szkoły, zaplecze sportowe oraz świetlice jako drugi dom dziecka. Wyróżnia nas estetyka i klimat szkoły.

Dla szczególnie zdolnych Dla uczniów zdolnych stosuje się różne formy i metody pracy. Na zajęciach edukacyjnych wprowadza się: indywidualizację pracy, metody aktywizujące i projektów. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych, artystycznych, sportowych. Organizuje się szkolne konkursy. Uczniowie biorą udział w konkursach miejskich, rejonowych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Dzieci tworzą własne stronki internetowe, publikują swoje teksty w gazetce szkolnej, regionalnej.

Oferta dla uczniów z trudnościami Szkoła ma wypracowany system wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznaje i analizuje przyczyny, trudności poprzez analizę wyników nauczania, obserwację, analizę opinii Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. Organizuje się dla kl. I-III zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze i indywidualną pracę z uczniem. W klasach IV-VI – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego. Prowadzone są działania przez pedagoga wspierające uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń. Dodatkowo pedagog szkolny prowadzi w naszej szkole zajęcia logopedyczne.

Losy absolwentów Szkoła ma wysoki poziom nauczania. Absolwenci kontynuują naukę w gimnazjach, liceach, na uczelniach wyższych. Byli uczniowie, dziś studenci, odbywają u nas praktyki studenckie. Według opinii nauczycieli, dyrektorów szkół, nasi wychowankowie są otwarci, pomysłowi oraz angażują się w działalność artystyczną i samorządową szkół.

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij