Świetlicowy Ortografek

Zajęcia świetlicowego Ortografka były kontynuowane w II półroczu. Podczas środowych spotkań uczniowie współtworzyli kolejne strony naszej gazetki na tablicy typu Flipchart. Wykonywali i opisywali rysunki z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne: rz po spółgłoskach, nazwy zawodów kończących się na arz, erz, układali według alfabetu wyrazy z u otwartym oraz wyrazy, w których ch wymienia się na sz. Następnie swoje prace ozdabiali i naklejali na papier. W ten sposób powstało 9 stron naszej świetlicowej gazetki. Zajęcia były również okazją do spotkań uczniów klas I-III.

Skip to content