Autor: Monika Jakubska 11 kwietnia 2021

 

Samorząd Uczniowski pomimo zdalnego nauczania nie próżnuje. W ostatnich dniach członkowie SU opracowali nowy numer gazetki Okiem Ucznia nr 5/kwiecień/2020_2021. Zachęcamy do jej przeczytania.

 

Redakcja tego numeru to: Julia Bukowiecka, Kornelia Goraus, Zofia Goraus, Stanisław Iwanek, Weronika Ligocka, uczniowie klasy VI B i III A.
Opiekun gazetki: Monika Jakubska przy współpracy z Panią Danutą Grodoń-Śliwińską.

 

A w numerze:

 

 • ciekawostki z kwietnia,
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi,
 • zdalne nauczanie okiem ucznia,
 • w kąciku naszych talentów prezentuje swoją miłość do koni Kamila Skiba z klasy 3a
 • w dziale sportowym  – Jan Błachowicz zawodnik MMA
 • okiem czytelnika – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
 • archaizmy w opracowaniu uczniów klasy VIB
 • uczniowie klasy III a polecają ciekawe książki
 • kartka z kalendarza
 • przepisy dla każdego – Mielone kotleciki z pieczarkowym farszem

Okiem Ucznia 5_kwiecień_2020_2021

Autor: Monika Jakubska 9 kwietnia 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 651) od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r. w szkole jest kontynuowane jest dla wszystkich zdalne nauczanie za pomocą aplikacji Teams.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 6 kwietnia 2021

 

BĄDŹ AKTYWNY Z PHO3NIX!!!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na największą liczbę  kroków, który odbędzie się od 6 do 14 kwietnia.

 

Konkurs będzie przeprowadzony całkowicie w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids, którą należy pobrać na telefon. 

 

 

Więcej informacji na:

https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/

 

 

 

Naciśnij poniższe hasło “Aplikacja dla dzieci” i pobierz aplikację:

 

Aplikacja dla dzieci

 


Wszyscy uczniowie zwycięskiej szkoły otrzymają krokomierze Huawei Band 4!

W przypadku problemów z logowaniem do aplikacji prosimy o kontakt.

 

Zachęcamy wszystkich do zabawy i zbierania nagród!!!!

 

Organizatorki akcji w szkole: Hanna Zyg i Monika Jakubska

 

Autor: Monika Jakubska 30 marca 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561)  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

 

1. Wszyscy uczniowie uczą się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

 

2. Na wniosek rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci, którzy:

 

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

dyrektor szkoły organizuje zajęcia zdalne w szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

3. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III, którzy spełniają kryteria zawarte w pkt. 2, dyrektor szkoły organizuje dla tych dzieci opiekę w świetlicy.

 

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 17 marca 2021

Po raz kolejny Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza rodziną – w Domach Dziecka/rodzinach zastępczych. Akcja ma również charakter konkursu. Zgodnie z regulaminem nagrodzone zostaną placówki, które zbiorą najwięcej monet. Akcja potrwa do 31 maja.

Przypominamy:

 • zbieramy monety o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr
 • przynosimy je posegregowane (osobno 1 gr, 2 gr itd.) i przeliczone na sztuki 🙂
 • zostawiamy je u wychowawcy klas lub na portierni w holu głównym –  prosimy by były również podpisane
 • 31 maja to ostateczny termin przekazania groszy do opiekunów Samorządu

 

Grosze prosimy przynosić przeliczone i podpisane.

Spośród wszystkich klas wybierzemy tę, która otrzyma tytuł „ Złotej klasy”.

 

Zachęcamy do udziału!!! Zbierzmy razem wielką Górę Grosza!!!

 

Opiekunowie SU: Jolanta Ryba i Monika Jakubska

Autor: Monika Jakubska 22 lutego 2021

 

Informujemy, że informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce “Egzamin ósmoklasisty”. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

Więcej informacji dotyczących egzaminu można znaleźć na stronie www.cke.gov.pl.

 

Dyrektor Szkoły: Jolanta Malczewska

 

Autor: Monika Jakubska 22 lutego 2021

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gov.pl. Proszę kliknąć w poniższy link, który jest bezpośrednim dostępem do wszystkich informacji związanych z rekrutacją. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

 

 

Autor: Monika Jakubska 2 lutego 2021

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

ogłasza

 

zapisy do klasy I

 

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2014 r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 

Dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

 

Zapisy:

 

w terminie do 28.02.2021 r.

w sekretariacie szkoły w następujących godzinach:

– w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00

– od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

Karta zapisu

 

Zapisy do szkoly

 

____________________________________________________________________________

 

NABÓR DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W przypadku wolnych miejsc możliwy będzie nabór dzieci spoza obwodu szkoły. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły

w terminie 1.03 – 23.04.2021 r.

 

Zał_2_Wniosek o przyjecie kandydata spoza obwodu

 

ZaŁ_3_Oświadczenie o spełnienie kryteriów

Autor: Ewa Socha 27 czerwca 2016

24 czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta akademia dla klas IV-VI na zakończenie roku szkolnego. Akademię przygotowali uczniowie klas VI i V pod opieką pani Kazimiery Sochy i pani Wiesławy Wojciech. Dekorację wykonała pani Marzena Paździor. Uroczystość prowadzona była z “przymrużeniem oka”. Całe spotkanie przebiegało w wesołej atmosferze, na twarzach wszystkich uczestników malowały się uśmiechy.

Zakończenie miało również charakter uroczysty. Pani Dyrektor Katarzyna Foltys wręczyła uczniom, osiągającym najwyższe średnie, nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Przyznano również statuetki najlepszym absolwentom 2015/2016r. Wybrano też najlepszego sportowca 2015/2016r.

Mamy nadzieję, że pogodny nastrój, który zapanował na uroczystości, przeniesie się na czas wakacji. Wszystkim życzymy udanego wypoczynku, wspaniałej pogody, nowych przyjaciół i niezapomnianych wrażeń, a także ochoczego powrotu do szkoły we wrześniu.

Pamiętajcie o bezpiecznym wypoczynku nad wodą, w górach i w lesie!

Autor: Justyna Gawlik 25 czerwca 2016

Zakończył się kolejny rok szkolny, w końcu nadeszły upragnione przez wszystkich wakacje. Klasy drugie przygotowały uroczystą akademię. Uczciły ten wspaniały okres tańcem, piosenką i wierszami. Złożono gorące podziękowania nauczycielom, rodzicom oraz obsłudze szkoły. Nie zapomniano również o uczniach klas trzecich, którzy to w tym roku kończą pierwszy etap swej edukacji. Drugoklasiści życzyli im powodzenia i wielu sukcesów w klasie czwartej. Wszystkim życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu! Akademię przygotowały klasy drugie: IIA, IIB, IIC oraz IIF wraz z wychowawcami paniami: Bogusławą Dudą, Katarzyną Smoleńską, Justyną Gawlik oraz Moniką Jakubską. Oprawę muzyczną przygotowała pani Wiesława Wojciech, dekoracje – pani Marzena Paździor.

zdjęcia z próby generalnej

Autor: Katarzyna Smoleńska 25 czerwca 2016

W czwartkowe popołudnie, 23 czerwca w parafialnym ogrodzie odbył się Dzień Rodziny. Dzieci zadedykowały rodzicom, babciom, dziadkom i rodzeństwu przedstawienie pt. „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.

Po części artystycznej był czas na wspólną zabawę. Uczniowie wykazali się sprawnością sportową podczas różnych zabaw. Drugoklasistom towarzyszyła radość i swoboda. Zwieńczeniem spotkania było ognisko, przy którym rodzice upiekli kiełbaski.

Takie spotkania pozostawiają po sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale przede wszystkim cementują więzy rodzinne. Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji tego dnia oraz tak liczną obecność.

Jolanta Ryba i Katarzyna Smoleńska

Czytaj dalej…

Autor: Ewa Socha 25 czerwca 2016

23 czerwca 2016 r. odbył się TURNIEJ TRZYNASTOLATKÓW zorganizowany dla wszystkich uczniów klas szóstych. Drużyny klas – 6a, 6b, 6k i 6s rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych: wyścig z kartonami. bieg „ortograficzny”, slalom z kijami hokejowymi, rzuty do celu i bieg z piłeczką. Uczniowie mogli się też wykazać wiedzą ogólną. Oprócz tego przedstawiciele każdej klasy jedli na czas- kisiel. Najszybszy okazał się Alan Brzegowy z klasy 6s. Wychowawcy klas wzięli udział w nietypowej konkurencji. W ciągu 30 sekund należało wybrać jak największą ilość słonecznika, który był wymieszany z ryżem. Zwyciężyła w tek konkurencji Pani Elżbieta Dryja – wych. klasy 6a. Uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w wyśmienitej zabawie i sportowej rywalizacji. Najlepsza okazała się klasa 6a, która zdobyła 35 punktów. II miejsce zajęła klasa 6k z 29 punktami, III miejsce – klasa 6b i 6s- zdobywając po 25 punktów. Nad przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: wicedyrektor szkoły – Pan Jacek Buszka i Pani Anna Gryla-Nieckarz. Turniej prowadziła Pani Kazimiera Socha.

Dziękujemy za pomoc Pani Teresie Kuczmierczyk i Pani Violetcie Salińskiej.

Organizatorzy

Autor: Bogusława Duda 23 czerwca 2016

20 czerwca br. klasa Ie pod opieką pani Bogusławy Dudy i pani Agnieszki Adamczyk wybrała się na wycieczkę do Parku Dinozaurów w Ochabach. Niestety pogoda w tym dniu nie dopisała. Od rana padał deszcz. Mimo tego bawiliśmy się doskonale. Oglądaliśmy niebezpieczne krokodyle, za zgodą właścicieli parku karmiliśmy owocami sympatyczne małpki. Mieliśmy też okazję obejrzeć wirtualne prehistoryczne oceanarium, film o wędrówce dinozaurów i miniatury najsłynniejszych budowli z całego świata. Wyjątkowo spodobał nam się dom do góry nogami i zabawa w małpim gaju. Niestety nie mogliśmy skorzystać z zabawy w kuli sferycznej, trampoliny i dmuchanego placu zabaw. Mimo tego wycieczka była udana i z żalem wracaliśmy do domu. Bardzo dziękujmy pani Beacie Niesporek i pani Magdalenie Kolanek za pomoc w opiece nad uczestnikami wycieczki.

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 czerwca 2016

W niedzielę 19 czerwca delegacja dzieci pierwszokomunijnych pielgrzymowała do katowickiej katedry Chrystusa Króla, aby wspólnie modlić się ze swoimi rodzicami i katechetkami. Spotkanie rozpoczęło się od koncertu zespołu „Promyczki dobra” z Tarnowa.

Po koncercie uformowała się procesja, która pod hasłem „Przechodząc przez bramę miłosierdzia dziękujemy za skarb naszej wiary” weszła do katedry. Następnie dzieci uczestniczyły w celebracji „Wierzymy – czyli pamiętamy o Jezusie i podejmujemy uczynki miłosierdzia”. W ramach celebracji przywieźliśmy ze sobą własnoręcznie wykonane serce oraz dary dla najuboższych, które złożyliśmy przy katedralnym ołtarzu. Uczestniczyliśmy w mszy świętej sprawowanej przez arcybiskupa Wiktora Skworca. Po zakończonej Eucharystii wszyscy przeszli na schody katedry, aby tam zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom.

Jolanta Ryba, Mariola Karwot

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 czerwca 2016
W dniach 25-26 czerwca w Rybniku – Kamieniu odbędą się
Mistrzostwa Polski w Tchoukballu plażowym od godziny 8:00 do 17:00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. To świetna okazja do poznania tej gry i zobaczenia jej na żywo!!!!
W imieniu organizatorów Hanna Zyg.
Autor: Joanna Bazgier 22 czerwca 2016

22 czerwca uczniowie klasy 2 d uczestniczyli w zajęciach rytmiczno-wokalnych prowadzonych przez wybitnego muzyka jazzowego Grzegorza Karnasa. Warsztaty miały na celu edukowanie dzieci w zakresie mechaniki zdrowego oddychania oraz artykulacji dźwięku – podstawowych elementów emisji głosu, opartej o jego naturalne brzmienie, zgodnej z podstawową jego funkcją – przekazywaniem emocji.  Muzyczna zabawa głosem bardzo się dzieciom podobała i z zapałem wykonywały wszystkie ćwiczenia.

PS Celem warsztatów jest znalezienie najbardziej utalentowanych dzieci na wakacyjne warsztaty – Voicingers dla Dzieci, które odbędą się w dniach 15-21 sierpnia br. w Żorach. Więcej informacji na temat festiwalu dostępnych jest pod adresem: www.voicingers.pl/pl/warsztaty-dzieci.

Autor: Ewa Szewczyk 22 czerwca 2016

Uczniowie klasy 1 b podczas zajęć z regionalizmu w ŻCR w Osinach powitali lato. W miniony piątek 17 czerwca odbyli uroczą wycieczkę, w trakcie której poznali zwyczaje „świętojańskiej nocy” oraz wspólnie upletli z kolorowych bibuł i wstążek wianek. Zabawy było co niemiara… Dziękujemy wszystkim Paniom za organizację zajęć oraz opiekę. Zapraszamy do galerii.

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 czerwca 2016

W dniu 20 czerwca br. uczniowie klas IV – VI zwiedzali Kopalnię Soli w Wieliczce, która działa nieprzerwanie od 700 lat. Trasa wycieczki prowadziła przez korytarze i komnaty na trzech poziomach, wydrążone na głębokości od 64 do 135 metrów. Najpiękniejszym miejscem była bogato zdobiona Kaplica Błogosławionej Kingi, wykuta w soli. Spacer podziemnymi galeriami wymagał odpowiedniej kondycji, gdyż trasa miała około 2,5 km, a rozpoczynała się od zejścia po 400 stopniach w dół. Drogę powrotną pokonaliśmy już windą. Udostępniona część kopalni to tylko fragment wielkiego labiryntu podziemnych korytarzy, ciągnących się przez 300 kilometrów na 9 poziomach. Dzięki dużej zawartości mikroelementów, zwłaszcza magnezu, sól wielicka posiada właściwości lecznicze. Specyficzny mikroklimat jest pomocny w leczeniu różnych schorzeń, między innymi reumatyzmu i alergii.  Zwiedzanie odbywało się z udziałem doświadczonego przewodnika, dzięki któremu poznaliśmy historię, legendy oraz ciekawostki związane z kopalnią.

Opiekunowie wycieczki: E. Dryja, K. Socha, M. Jarczyk – Biernacka, A. Gryla – Nieckarz.

E. Dryja

Autor: Monika Jakubska 21 czerwca 2016

Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 21 czerwca 2016

 

18 czerwca (sobota) odbył się V Międzynarodowy Turniej Siatkówki Klubowej im. Czesława Fojcika.

Naszą szkołę  w kategorii dwójek dziewcząt reprezentowały cztery zespoły:
1/Zuzanna Iwanek i Aleksandra Dominiak
2/Amelia Franczyk i Sara Raczyńska
3/Angelika Kowalczyk i Oliwia Mehlich
4/Zosia Kwiatkowska, Daria Gołaszewska, Nadia Marek

 

I miejsce zajęły: Aleksandra Dominiak i Zuzanna Iwanek.

 

20 czerwca w Hali Sportowej w Żorach odbyło się uroczyste zakończenie sezonu siatkarskiego,

na którym Aleksandra Dominiak otrzymała statuetkę najlepszej zawodniczki.

Gratuluję dziewczętom, rodzicom i wszystkim sympatykom siatkówki w naszej szkole.

Violetta Salińska

Autor: Joanna Bazgier 21 czerwca 2016

20 czerwca 2016 roku w klasie 2 d odbyło się spotkanie uczniów, rodziców i wychowawcy klasy z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego. Dzieci z tej okazji przygotowały dla rodziców przedstawienie pt. „Niech żyją wakacje”. Podczas występu dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce wakacyjnej oraz przypominały o bezpieczeństwie w czasie zabaw przedstawiając „Wakacyjne rady” – cykl wierszyków i rymowanek związanych z bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego. Po przedstawieniu wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Uczniowie klasy 2 d wraz z wychowawcą dziękują zaproszonym gościom za zaangażowanie i liczne przybycie.

Autor: Bogusława Duda 21 czerwca 2016

15 czerwca 2016 roku klasa II a zaprosiła swoich rodziców, dziadków i rodzeństwo

na przedstawienie teatralne pt. „Zabawa w śpiącą królewnę”.

Po przedstawieniu dzieci żywiołowo zaśpiewały i zatańczyły wiązankę tańców

opracowanych i przygotowanych przez Panią Wiesławę Wojciech, której bardzo dziękujemy.

Na zakończenie imprezy był czas na rozmowy w miłym gronie i słodki poczęstunek.

Było to miłe i wzruszające spotkanie, za które dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 czerwca 2016

8 czerwca o godz. 8.50 klasa VI b – ostatni raz w tym gronie – pojechała do Parku Piaskownia. Opiekę nad grupą sprawowały p. Izabela Szynalik oraz p. Beata Wicherek.

Uczniowie miło spędzili czas na łonie przyrody oraz piekli kiełbaski. Grupa spacerowała wokół stawu, korzystając z pięknej pogody i podziwiając barwne widoki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i wrócili do szkoły pełni energii.

Dziękujemy p. Marzenie Krauze za pomoc w zorganizowaniu pikniku.

Opracowała: Beata Wicherek

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 czerwca 2016

KIERMASZ podręczników używanych

23 czerwca – godz. 11.00

Sprzedający – klasy VI

Kupujący – klasy V

Zapraszamy również uczniów

zainteresowanych kupnem i sprzedażą

podręczników do nauki religii w klasach II-VI

(korytarz – parter – obok sali 303)

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 czerwca 2016

Zakończenie roku szkolnego – 24.06.2016 (piątek)

 

8.00 – msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
8.45 – spotkanie uczniów klas I i klasy II e z wychowawcami w salach lekcyjnych
9.15 – akademia dla uczniów klas I-III,

później spotkanie uczniów klas II-III z wychowawcami w salach lekcyjnych
10.30 – akademia dla uczniów klas IV-VI,

później spotkanie uczniów z  wychowawcami w salach lekcyjnych

 

Świetlica czynna jest od 7.30 do 12.00.

Stołówka jest nieczynna.

 

pdf. ►Zakończenie roku szkolnego – przydział sal

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 czerwca 2016

17 czerwca uczniowie 2b mieli okazję uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego na basenie. Przed zajęciami dzieci rozmawiały z opiekunem na temat zachowania i bezpieczeństwa podczas zajęć. Wszyscy mogli skorzystać z atrakcji dostępnych na basenie w miarę swoich umiejętności. Okazało się, że klasa świetnie się bawiła i spędziła bardzo aktywnie czas. 

Hanna Zyg

Autor: Monika Jakubska 19 czerwca 2016

14 i 15 czerwca 2016 r. klasy I C i II F zaprosiły swoje mamusie i swoich tatusiów na przedstawienie, które przygotowały z okazji ich święta. Uczniowie kl. I C zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym, a dzieci z kl. II f przygotowały przedstawienie nawiązujące do scenek “z życia wziętych” oraz zaśpiewali piosenki, a dziewczynki zaprezentowały się w tańcu “Tańcz, tańcz” we własnej aranżacji. Po przedstawieniach zaprosiliśmy rodziców na poczęstunek, a dzieci wręczyły wykonane przez siebie upominki “Mam i tata dawniej i dziś”. Było bardzo wesoło i wzruszająco. Czytaj dalej…

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij