Autor: Monika Jakubska 11 kwietnia 2021

 

Samorząd Uczniowski pomimo zdalnego nauczania nie próżnuje. W ostatnich dniach członkowie SU opracowali nowy numer gazetki Okiem Ucznia nr 5/kwiecień/2020_2021. Zachęcamy do jej przeczytania.

 

Redakcja tego numeru to: Julia Bukowiecka, Kornelia Goraus, Zofia Goraus, Stanisław Iwanek, Weronika Ligocka, uczniowie klasy VI B i III A.
Opiekun gazetki: Monika Jakubska przy współpracy z Panią Danutą Grodoń-Śliwińską.

 

A w numerze:

 

 • ciekawostki z kwietnia,
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi,
 • zdalne nauczanie okiem ucznia,
 • w kąciku naszych talentów prezentuje swoją miłość do koni Kamila Skiba z klasy 3a
 • w dziale sportowym  – Jan Błachowicz zawodnik MMA
 • okiem czytelnika – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
 • archaizmy w opracowaniu uczniów klasy VIB
 • uczniowie klasy III a polecają ciekawe książki
 • kartka z kalendarza
 • przepisy dla każdego – Mielone kotleciki z pieczarkowym farszem

Okiem Ucznia 5_kwiecień_2020_2021

Autor: Monika Jakubska 9 kwietnia 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 651) od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r. w szkole jest kontynuowane jest dla wszystkich zdalne nauczanie za pomocą aplikacji Teams.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 6 kwietnia 2021

 

BĄDŹ AKTYWNY Z PHO3NIX!!!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na największą liczbę  kroków, który odbędzie się od 6 do 14 kwietnia.

 

Konkurs będzie przeprowadzony całkowicie w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids, którą należy pobrać na telefon. 

 

 

Więcej informacji na:

https://pho3nix-kids.com/pho3nix-active-school/

 

 

 

Naciśnij poniższe hasło “Aplikacja dla dzieci” i pobierz aplikację:

 

Aplikacja dla dzieci

 


Wszyscy uczniowie zwycięskiej szkoły otrzymają krokomierze Huawei Band 4!

W przypadku problemów z logowaniem do aplikacji prosimy o kontakt.

 

Zachęcamy wszystkich do zabawy i zbierania nagród!!!!

 

Organizatorki akcji w szkole: Hanna Zyg i Monika Jakubska

 

Autor: Monika Jakubska 30 marca 2021

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561)  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

 

1. Wszyscy uczniowie uczą się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

 

2. Na wniosek rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci, którzy:

 

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

dyrektor szkoły organizuje zajęcia zdalne w szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

3. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III, którzy spełniają kryteria zawarte w pkt. 2, dyrektor szkoły organizuje dla tych dzieci opiekę w świetlicy.

 

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Autor: Monika Jakubska 17 marca 2021

Po raz kolejny Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza rodziną – w Domach Dziecka/rodzinach zastępczych. Akcja ma również charakter konkursu. Zgodnie z regulaminem nagrodzone zostaną placówki, które zbiorą najwięcej monet. Akcja potrwa do 31 maja.

Przypominamy:

 • zbieramy monety o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr
 • przynosimy je posegregowane (osobno 1 gr, 2 gr itd.) i przeliczone na sztuki 🙂
 • zostawiamy je u wychowawcy klas lub na portierni w holu głównym –  prosimy by były również podpisane
 • 31 maja to ostateczny termin przekazania groszy do opiekunów Samorządu

 

Grosze prosimy przynosić przeliczone i podpisane.

Spośród wszystkich klas wybierzemy tę, która otrzyma tytuł „ Złotej klasy”.

 

Zachęcamy do udziału!!! Zbierzmy razem wielką Górę Grosza!!!

 

Opiekunowie SU: Jolanta Ryba i Monika Jakubska

Autor: Monika Jakubska 22 lutego 2021

 

Informujemy, że informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce “Egzamin ósmoklasisty”. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

Więcej informacji dotyczących egzaminu można znaleźć na stronie www.cke.gov.pl.

 

Dyrektor Szkoły: Jolanta Malczewska

 

Autor: Monika Jakubska 22 lutego 2021

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gov.pl. Proszę kliknąć w poniższy link, który jest bezpośrednim dostępem do wszystkich informacji związanych z rekrutacją. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

 

 

Autor: Monika Jakubska 2 lutego 2021

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

ogłasza

 

zapisy do klasy I

 

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH W 2014 r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

 

Dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców (druki: „Karta zapisu dziecka” oraz „Zgłoszenie” do pobrania na stronie szkoły www.sp15-zory.pl  lub w sekretariacie szkoły).

 

Zapisy:

 

w terminie do 28.02.2021 r.

w sekretariacie szkoły w następujących godzinach:

– w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.00

– od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.00

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 434 39 25.

 

Karta zapisu

 

Zapisy do szkoly

 

____________________________________________________________________________

 

NABÓR DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W przypadku wolnych miejsc możliwy będzie nabór dzieci spoza obwodu szkoły. Kandydaci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły

w terminie 1.03 – 23.04.2021 r.

 

Zał_2_Wniosek o przyjecie kandydata spoza obwodu

 

ZaŁ_3_Oświadczenie o spełnienie kryteriów

Autor: Mariola Jarczyk-Biernacka 29 czerwca 2015

W piątek 26 czerwca 2015 o godz. 9.15 w dużej sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas młodszych. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas drugich pod kierunkiem: p.Marioli Jarczyk – Biernackiej, p. Elżbiety Kadziak, p. Ewy Szewczyk i p. Blandyny Wróbel. Dekoracje wykonała p. Marzena Paździor.

Autor: Jacek Buszka 29 czerwca 2015

 

Szanowni Rodzice,

informujemy, że opublikowany jest wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016.

 

Strona do przejrzenia w zakładce UCZNIOWIE -> Podręczniki.

Jednocześnie przypominamy, że klasy 1, 2 oraz 4 objęte są rządowym programem darmowych podręczników (w tych klasach rodzice zakupują jedynie podręczniki do nauki religii).

 

Autor: Bogusława Duda 28 czerwca 2015

 

 

Podsumowaliśmy tegoroczną akcję charytatywną,

która miała na celu zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym zbieraliśmy

suchą karmę i puszki dla psów i kotów

znajdujących się pod opieką

Żorskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt.

 

Po podliczeniu zebranej żywności okazało się,

że zebraliśmy 100 kilogramów karmy.

Zgromadzona żywność została przekazana

Żorskiemu Stowarzyszeniu dla Zwierząt.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim,

którzy wsparli naszą akcję.

Szczególne dziękujemy Pani Elżbiecie Kadziak i klasie II b,

ponieważ to właśnie oni wykazali się

wyjątkową wrażliwością na los zwierząt.

Autor: Katarzyna Smoleńska 27 czerwca 2015

W czerwcu uczniowie klas: I b i III d bawili się w teatr. Systematycznie budowali poszczególne sceny swoich przedstawień, recytowali wiersze, tańczyli, śpiewali, wzbogacali słownik, uczyli się starannego i głośnego mówienia, opracowywali oprawę muzyczną, tworzyli scenografię. Byli również w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach na spektaklach teatralnych „Bajka o stu królach Lulach” oraz „Poczytaj mi mamo”. Podsumowaniem działań aktorskich dzieci były imprezy dla najbliższych oraz uczniów z innych klas.

Autor: Katarzyna Smoleńska 25 czerwca 2015

23 czerwca br. uczniowie kl. III d pod opieką p. Katarzyny Smoleńskiej wzięli udział w warsztatach wokalno-rytmicznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, które poprowadził znany muzyk jazzowy p. Grzegorz Karnas.

 

Celem warsztatów było znalezienie najbardziej utalentowanych dzieci na wakacyjne warsztaty – Voicingers dla Dzieci, które odbędą się w dniach 17-22 sierpnia w Żorach. Więcej informacji na temat festiwalu dostępnych jest pod adresem:
http://voicingers.pl/pl/warsztaty-dzieci

 

Bardzo dziękujemy pani Dagmarze Adamczyk za fantastyczne zdjęcia i zapraszamy do ich obejrzenia. Czytaj dalej…

Autor: Maryla Więzik 24 czerwca 2015

Od 15 czerwca do 21 czerwca br. uczniowie klasy I s pod opieką pani Maryli Więzik i pana Ludwika Maciejewskiego przebywali na obozie sportowym w Istebnej. Wspaniałe miejsce pośród pięknych, górskich krajobrazów przyczyniło się do solidnej pracy i cudownego wypoczynku. Codzienne spacery górskimi szlakami, zbieranie poziomek, oddychanie górskim powietrzem pozwalało na rzetelne treningi, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zdolności. Panie kucharki bardzo dbały o to, by nikt nie był głodny. Uczniowie wykazali się świetną kondycją, rozwagą i samodzielnością jak na pierwszoklasistów. Spacery na zakupy do Czech uczyły rozsądnego wydawania kieszonkowego. Na zakończenie obozu odbyło się ognisko integracyjne z rodzicami uczniów. Mimo że pogoda nie bardzo dopisała, nastroje wszystkich uczestników były doskonałe.

Autor: Katarzyna Smoleńska 23 czerwca 2015

Kończy się rok szkolny. Pora też kończyć zajęcia z edukacji ekologicznej. Nie! Z tymi zajęciami nie rozstajemy się. Pozostałe spotkania przenosimy na kolejny rok szkolny! Teraz pragniemy pochwalić się jak zakończyliśmy pierwszy etap. Było wspaniale! Poznaliśmy zasady zdrowego odżywiania się. Na ten temat przekształciliśmy wiersz „Na straganie” w krótką, ale bardzo barwną inscenizację. Przygotowaliśmy samodzielnie rekwizyty w postaci kukiełek. Na scenie wystąpiły kukiełki (marchewki, pietruszki, kapusta, pory, seler i inne bogate w witaminy warzywa). Przygotowywaliśmy się do inscenizacji „Woda to życie”. Dnia 22.06.2015 r. wystąpiliśmy z przedstawieniem na temat ochrony wody. Przedstawienie udało się! W przerwie między kolejnymi występami odbył się test dla zaproszonych gości. Sprawdzał on wiedzę na temat oszczędzania i niezanieczyszczania wody. Wiele zaproszonych gości otrzymało nagrodę w postaci butelki wody. W teście zręcznościowym sprawdzaliśmy skuteczność trafiania wyciskanej wody do celu. Zgłosiło się wielu chętnych. Gratulujemy zwycięzcom! Niech służy Waszemu zdrowiu wygrana woda!

Dziękujemy aktorom z klasy 3D! Żegnają prowadzące panie: Katarzyna Smoleńska, Halina Synowska i pomysłodawca projektu Jadwiga Tabor wraz z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym, które sponsorowało wszystkie potrzebne materiały. Zapraszamy do galeryjki naszych zdjęć!

opracowała: Halina Synowska

Czytaj dalej…

Autor: Monika Jakubska 23 czerwca 2015

23 czerwca br. – drugi dzień XIV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży “Wigraszek 2015” za nami. Miasto Żory, z zespołem “Za Królestwo i pół córki”,  wraz z dziećmi z innych szkół,  reprezentują uczniowie naszej szkoły,  a są nimi: Hanna Tabaka kl. z Is, Hanna Smolak kl. z  IVp, Karolina Wolny z  kl. Vb, Ola Duda z  kl. IV a oraz silna ekipa z kl. IIIa – Martyna Tomaszewska, Bartosz Tkaczenko i Pola Walczewska.  Po długiej, nocnej, ale spokojnej podróży, Suwałki przywitały nas wczoraj słoneczną pogodą. Po rozpakowaniu bagaży przeszliśmy na oficjalne otwarcie Festiwalu, w którym udział biorą zespoły nie tylko z różnych części Polski, ale również z zagranicy, m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Słowacji. Na otwarciu, wszystkie zespoły zaprezentowały się krótkim występem, a następnie pięknym korowodem przeszliśmy ulicami Suwałk do Suwalskiego Ośrodka Kultury. W dniu dzisiejszym czekało nas dużo emocji, związanych z naszym festiwalowym występem, na którym zespół dał z siebie 110% i zaprezentował się naprawdę pięknie. Czekają na nas jeszcze jutrzejsze teatralne warsztaty ze znakomitymi instruktorami, a wieczorem Noc Świętojańska nad Suwalskim Zalewem Arkadia, na który nasze dzieci, na zaproszenie organizatorów, przedstawią krótką etiudę wyreżyserowaną przez instruktora teatralnego.  W czwartek ogłoszenie wyników i powrót do domu. TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI, bo konkurencja naprawdę duża.

Autor: Ewa Kukien 22 czerwca 2015

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy uczniom, kolejna edycja programu ma objąć uczniów III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV klasy technikum oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 21 czerwca 2015

18 czerwca uczniowie klasy 2a wraz z rodzicami oraz opiekunami panią Mariolą Jarczyk- Biernacką i Jolantą Rybą udali się na wycieczkę do Krakowa. Drugoklasiści chcieli podziękować za dar komunii świętej. Uczyniliśmy to wspólnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie nasz ksiądz proboszcz Krzysztof Lala odprawił Mszę św. Następnie siostra Beata opowiedziała nam o świętej siostrze Faustynie Kowalskiej i oprowadziła po najbardziej znanym na świecie Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. Mogliśmy zobaczyć kaplicę klasztorną z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego, pokój siostry Faustyny, przedmioty, którymi się posługiwała. Nasz pobyt w Łagiewnikach zakończyliśmy podziwianiem panoramy miasta z wieży widokowej o wysokości 76 m, na którą wspięliśmy się po 315 schodach.

Czytaj dalej…

Autor: Justyna Gawlik 20 czerwca 2015

Noc świętojańska to święto obchodzone w czasie najkrótszej nocy (21-22 czerwca). Na Śląsku to święto zwane jest sobótką. Związane z nim różne ciekawe legendy i wierzenia. Uczniowie klasy III B uczestniczyli w zajęciach w Żorskim Centrum Regionalnym w Osinach, które poświęcone były właśnie nocy świętojańskiej. Poznali wspaniałą ale smutną legendę o kwiecie paproci. Według wierzeń słowiańskich paproć zakwitała tylko w noc sobótki. Szczęśliwy znalazca kwiatu mógł cieszyć się nadchodzącym szczęściem i bogactwem lecz nie mógł się nim podzielić z najbliższymi. W czasie jedynej takiej nocy w roku najpopularniejszym zwyczajem jest puszczanie wianków na wodę. Wróżba ta przeznaczona jest dla panien i kawalerów, którzy czekają na wielką miłość. Wianek powinno się wrzucać do rzeki, aby wraz z prądem odpłynęły stare uczucia do byłych partnerów. Wianek powinien być wyłowiony przez kawalera, w innym przypadku właścicielka nie zazna miłości przez cały rok. Jeżeli chłopak nie wyłowi żadnego wianka z rzeki, następny rok przeżyje w samotności. Dziewczynki i chłopcy z III B bardzo chętnie przystąpili do zabawy w rzucanie i łowienie wianków, do wspólnych tańców. Chłopcy popisywali się skokami przez “ognisko”. Słowem było bardzo wesoło. Bardzo dziękujemy za pełne zabawy i humoru zajęcia. Uczniowie przebywali pod opieką pań: Justyny Gawlik i Bernadety Jandudy.

Autor: Bogusława Duda 20 czerwca 2015

W czwartek 18 czerwca klasa I a zaprosiła swoich rodziców, dziadków i rodzeństwo na rodzinną uroczystość. Specjalnie na tę okazję dzieci przygotowały przedstawienie pt. „W rodzinie jest jak w kinie”. Zabawne scenki z życia rodzinnego były przeplatane tańcami i piosenkami (za pomoc w ich opracowaniu i przygotowaniu serdecznie dziękujemy Pani Wiesławie Wojciech). Dodatkową atrakcją były portrety mam i tatusiów namalowane przez dzieci, większość rodziców bez trudu odnalazła swoje podobizny. Rodzice zrewanżowali się swoim pociechom drobnymi upominkami i słodkim poczęstunkiem.

Autor: Katarzyna Smoleńska 19 czerwca 2015

18 czerwca br. uczniowie klasy III a, V a i V b uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Muzeum powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca. Zgromadzone zostały w nim eksponaty, zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wykonaniu chleba i wszystkiego co o szacunku dla chleba zaświadcza. Zbiory muzealne gromadzono przez około 10 lat przed otwarciem obiektu i są ciągle poszerzane o następne eksponaty. Są to między innymi tematyczne pocztówki, maszyny i urządzenia, narzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z okresu XIX i XX wieku oraz archiwalne dokumenty z XVI i XVII wieku. Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 19 czerwca 2015

Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2015 (piątek)

 

8.00 – msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
8.45 – spotkanie uczniów klas I z wychowawcami w salach lekcyjnych
9.15 – akademia dla uczniów klas I-III,

później spotkanie uczniów klas II-III z wychowawcami w salach lekcyjnych
10.30 – akademia dla uczniów klas IV-VI,

później spotkanie uczniów z  wychowawcami w salach lekcyjnych

 

26.06.2015 (piątek) – świetlica i stołówka będą nieczynne

Autor: Katarzyna Smoleńska 19 czerwca 2015

Sekretariat uczniowski informuje,
że w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. druków szkolnych
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.2014 r. Dz. U. z 2015 r. Poz. 23)

konieczne jest uzupełnienie na wydanych wcześniej legitymacjach szkolnych
numeru PESEL ucznia.
Wpisu dokonuje osoba upoważniona do tego przez dyrektora szkoły,
a dopisane dane muszą być opatrzone pieczęcią szkoły.

Czytaj dalej…

Autor: Joanna Bazgier 19 czerwca 2015

Bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa w nasze placówce, dlatego uczulamy naszych uczniów na różnego rodzaju kwestie z tym związane. 19 czerwca 2015 odbyły się prowadzone przez Joannę Bazgier i Barbarę Ptak zajęcia edukacyjne pt. „Bezpieczne wakacje z radami SpongeBoba” z udziałem zaproszonych klas I b, I d, I e, II a, II d, III c. Celem zajęć było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci poprzez promowanie bezpiecznych zachowań. Zajęcia rozpoczęły się nauką piosenki „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”. Następnie dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „Bezpieczne wakacje”, promującą bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.  Uczniowie utrwalali  i pogłębiali wiedzę z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego, uczyli się właściwych zachowań w kontakcie z nieznajomymi osobami, poznawali tok postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu. Zajęcia zakończyły się projekcją filmu instruktażowego pt. „Bezpieczne wakacje z radami SpongeBoba” pokazującego zasady bezpiecznego poruszania się po drodze pieszo, na rowerze i podróżowania samochodem.  Życzymy wszystkim miłych i bezpiecznych wakacji!

 

Opracowanie: Barbara Ptak i Joanna Bazgier

Autor: Monika Jakubska 18 czerwca 2015

Dni 15 czerwca i 17 czerwca obfitowały w klasie If w odwiedzinach gości. W poniedziałek ugościliśmy grupę Pajacyki z Przedszkola nr 16 wraz z wychowawczynią Panią Bogusławą Sitek, a w środę klasę IIId wraz z wychowawczynią Panią Katarzyną Smoleńską. Klasa If zaprezentowała swoim gościom przedstawienie, które przygotowała na Dzień Matki i Ojca. Przybyli goście pięknie ich słuchali, a między wierszami wspólnie tańczyliśmy układy taneczne do piosenki “Chocolate”, a z IIId jeszcze do piosenki “Piraci z Karaibów”. Na zakończenie poczęstowaliśmy naszych gości słodkościami. Dziękujemy grupie Pajacyki, która dzielnie uczyła się naszych układów za przybycie, a klasie IIId za zaangażowanie się w nasze przedstawienie i naukę układu tanecznego.

Autor: Katarzyna Smoleńska 18 czerwca 2015

18 czerwca kl. III d odwiedziły Ania i Nikola –
uczennice z ZSS im. Matki Teresy z Kalkuty z p. Beatą Jędrzejczyk.
Były zabawy i tańce integracyjne.
To było niezwykłe spotkanie.

 

PS JESTEM DUMNA Z MOICH UCZNIÓW  😉

DZIĘKUJĘ IM ZA SZCZEROŚĆ, ZROZUMIENIE, BEZPIECZEŃSTWO I ZNAKOMITĄ ZABAWĘ.

Katarzyna Smoleńska Czytaj dalej…

Autor: Mariola Karwot 18 czerwca 2015

Dwudniowa Wyprawa „Wędrowniczka”

Kalwaria Zebrzydowska- Lanckorona – Zawoja

>>> BABIA GÓRA<<<

Sucha Beskidzka – Wadowice – Żory

15.06-16.06.2015

15 czerwca 2015 roku o godzinie 6.30 po sprawdzeniu obecności grupa 25 uczniów z kl. V b, V k, VI a i VI c wraz z opiekunami p. Gabrielą, p. Marzeną i p. Mariolą pod okiem przewodnika Zbigniewa wyruszyła na dwudniową wyprawę. Na początku drogi pomodliliśmy się, prosząc Pana Boga o szczęśliwą podróż. Czytaj dalej…

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij