Autor: Ewa Kukien 4 kwietnia 2014

Zapraszamy do udziału w projekcie: INTERNET W KAŻDYM DOMU – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.

 

Do udziału w projekcie mogą zgłosić się te gospodarstwa domowe, które nie posiadają komputera bądź posiadają komputer o parametrach niewystarczających do efektywnego korzystania z Internetu.

 

KORZYŚCI:

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie:

 • Zestaw komputerowy
 • Dostęp do Internetu
 • Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu

 

Projekt skierowany jest do:

– gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

– gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

– dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą i/lub ośrodkiem pomocy społecznej

– osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

– rodzin zastępczych

– rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców

– osób z grupy wiekowej 50+, których przeciętny dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, czyli 831,15 zł

– dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik;

kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli w roku szkolnym 2012/2013 uczeń w klasach 1-3 szkoły podstawowej uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniające się zachowanie, zaś w klasach 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej uczeń uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie

 

Uczestnik projektu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Żory.

 

Zgłoszenia do projektu w przypadku dzieci i młodzieży dokonuje przedstawiciel ustawowy, dostarczając Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami do INFORMACJI Urzędu Miasta Żory przy Alei Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9 do dnia 18.04.2014 r.

 

Formularze rekrutacyjne i regulamin projektu dostępne są:

 • w Urzędzie Miasta Żory przy Alei Wojska Polskiego 25 oraz Rynek 9
 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Księcia Przemysława 2
 • na stronie internetowej www.zory.pl
 • w siedzibie Lidera Projektu tj. Związku Subregionu Zachodniego
  z siedzibą w Rybniku oraz na jego stronie internetowej www.subregion.pl

 

Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji jest Pani Sylwia Saternus – Koordynator Samorządowy Projektu (Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25)

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij