Autor: Katarzyna Smoleńska 6 lutego 2017

06.02.2017 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ŻORACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

REFERENTA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ŻORACH

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 15

Mistrzostwa Sportowego

ul. Bankowa 1

44-240 Żory

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

referent – etat

 

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

d) co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,

e) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

f) znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zamówień publicznych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

2. Wymagania dodatkowe:

a) biegła obsługa komputera w zakresie Word, Excel,

b) bardzo dobra znajomość obsługi programów: SQola Płace, Arkusz Optivum, Płatnik ZUS,

c) operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

d) umiejętność pracy pod presją czasu,

e) wysoka kultura osobista.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta

1. Sporządzanie miesięcznych list płac i innych wypłat, sporządzanie wydruków list płac oraz stosownych zestawień zbiorczych, sporządzanie poleceń przelewów.

2. Sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS-u wraz z elektronicznym transportem danych.

3. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, sporządzanie i wydawanie informacji PIT dla pracowników.

4. Sporządzanie i wydawanie deklaracji RMUA dla pracowników oraz druków Rp-7.

5. Zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS, zmian danych identyfikacyjnych oraz pozostałych danych.

6. Sporządzanie rocznych wydruków kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych i kart nieobecności, sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o wysokości zarobków.

7. Sporządzanie sprawozdań dotyczących ww. spraw (GUS, SIO, średnioroczne itp.).

8. Wprowadzanie danych do nowego SIO, pilnowanie terminów.

9. Prowadzenie ewidencji zawartych umów z kontrahentami; mediami.

10. Ewidencja wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdania.

11. Współpraca w organizacji prac inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Wystawianie rachunków za żywienie, liczenie odsetek, ściąganie należności.

13. Wysyłanie korespondencji szkolnej i dostarczanie pism do Urzędu Miasta.

14. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora niewymienionych w zakresie czynności.

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) pełny wymiar czasu pracy,

b) miejsce pracy – ul. Bankowa 1, 44-240 Żory,

c) praca w budynku,

d) bezpieczne warunki pracy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Żorach lub na stronie internetowej – www.sp15-zory.pl/oferty pracy),

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Żorach w terminie do dnia 15.02.2017r.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2017 r. wyniósł 1,37%.

 

pdf. ► KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij