Autor: Sandra Klimczak 13 maja 2022

opracowała: p. Marzena Paździor 

 

W kwietniu 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VII pod hasłem: KRAJOBRAZ Z FLAGĄ W TLE.

Cele konkursu:

 • budzenie tożsamości narodowej w oparciu o znajomość historii,
 • budzenie u młodzieży postaw patriotycznych oraz szacunku do symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży,
 • promocja flagi RP, zachęcanie do identyfikowania się z Flagą Rzeczypospolitej Polskiej oraz barwami narodowymi,
 • rozbudzanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • stworzenie warunków do aktywności twórczej i możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych formach plastycznych.

 

Do konkursu zgłoszono 14 prac plastycznych

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Sandra Klimczak, Marzena Paździor, Ewa Socha, Katarzyna Smoleńska

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Amelia Kucharska 7 A

II miejsce: Zofia Goraus 7 B

III miejsce: Jakub Sauer 7 B

Wyróżnienia: Adam Nizkiewicz 6 A, Amelia Kasperczyk 7 A

 

Gratulujemy wszystkim laureatom i zachęcamy do dalszej twórczości!

 

Autor: Sandra Klimczak 8 maja 2022

 opracowała: p. Marzena Paździor

 

W kwietniu bieżącego roku odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VII pod hasłem: „ZIELONO NAM” w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi.

Jak już wiecie, 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe święto ekologiczne. W tym roku przypada 52 rocznica ustanowienia tego święta. Dzień Ziemi jest obchodzony na całym świecie – oficjalne obchody organizowane są w 192 krajach. Celem tego święta jest uświadamianie ludziom kruchości ekosystemu Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.

W ramach konkursu zadaniem uczniów było samodzielne wykonanie dowolną techniką płaskiej pracy plastycznej ręcznej lub pracy na komputerze, która tematycznie nawiązuje do dbania o środowisko.

ŚWIĘTEM CZYSTEJ PLANETY chcieliśmy uświadomić dzieciom jak kruchy jest ekosystem planety i jak bardzo potrzebne są nam działania ochronne i ratunkowe.

 

Cele konkursu:

 • promowanie właściwych postaw proekologicznych,
 • zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o środowisko,
 • pielęgnowanie i rozwijanie wartości odnoszących się do życia biologicznego na Ziemi,
 • popularyzacja wiedzy i świadomości koniecznej koegzystencji w bioróżnorodności,
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody,
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych,
 • edukacja i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Do konkursu zgłoszono 29 prac plastycznych.

 

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Sandra Klimczak, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska, Krystyna Wojtaś.

 

 Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce – Amelia Kucharska 7A

 

II miejsce – Zofia Goraus 7B

 

III miejsce – Magda Dzwonkowska 5 B

 

wyróżnienia – Adrianna Miłek 5 B, Magdalena Witak 6 S, Julia Kamińska 7 A

 

Autor: Sandra Klimczak 19 kwietnia 2022

opracowała: p. Marzena Paździor

 

Za nami najbardziej radosne święta – Święta Wielkanocne, które niosą ze sobą nadzieję oraz radość z rozbudzającej się z zimowego snu przyrody. Nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu jest jajko. Tradycją stało się zdobienie jajek. My również proponujemy Państwu oraz dzieciom zatrzymanie się na chwilę w naszym codziennym biegu, złapanie oddechu oraz krótką refleksję przy wspólnym dekorowaniu pisanki. 

W tym celu zorganizowano Szkolny Konkurs Plastyczno-Techniczny pt. „WIELKANOCNE JAJO, JAJKO, JAJECZKO, JAJUNIO W ROLI GŁÓWNEJ”.

 

Nasz konkurs ma za zadanie: 

 • propagować folklor i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi,
 • pobudzać inwencję twórczą dziecka,
 • kształtować aktywną postawę dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
 • rozwijać wrażliwość estetyczną oraz uzdolnienia plastyczne wśród dzieci,
 • stwarzać sytuacje bliskiego przebywania dziecka z rodzicem.

 

Komisja oceniła prace według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • oryginalność i pomysłowość prac,
 • wkład pracy – walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
 • estetyka wykonania.

 

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Mariola Karwot, Sandra Klimczak, Bożena Ogińska, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce –  Julia Kamińska 7 A

II miejsce – Natalia Suliga 6 A, Paweł Piersiak 4 B

III miejsce – Zoja Foltyn 4 A, Maja Matusik 5 B

wyróżnienia – Emilia Moczała 2 c, Michalina Czechyra 3 S, Filip Charysz 5 A

 

Autor: Sandra Klimczak 19 kwietnia 2022

opracowała: p. Marzena Paździor

 

W marcu 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny adresowany do uczniów klas IV-VIII pod hasłem: CUDA CHWILI – karta wielkanocna, w ramach Świąt Wielkiej Nocy. Zadaniem uczniów było indywidualne oraz samodzielne wykonanie dowolną techniką płaskiej kartki świątecznej.

Głównym celem konkursu plastycznego było zainteresowanie uczniów sztuką ludową i jej wytworami.

Cele konkursu:

 • propagowanie folkloru oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy,
 • rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci,
 • podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych,
 • popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 • wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji,
 • pobudzanie inwencji twórczej,
 • popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci,
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

Do konkursu zgłoszono 35 kartek świątecznych.

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Mariola Karwot, Sandra Klimczak,  Katarzyna Smoleńska, Marzena Paździor.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Dalia Mabrouk 4 B, Filip Charysz 5A

II miejsce – Amelia Kucharska 7 A,

III miejsce – Martyna Dąbrowska 7 A

wyróżnienia – Małgorzata Liszka 4 A, Wiktoria Stęchły 7 C, Dawid Szczypka 5 S

 

Autor: Sandra Klimczak 8 marca 2022

2 marca 2022 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, w którym udział wzięli uczniowie klas 4-8. Przed rozpoczęciem recytacji organizatorki konkursu – pani Kazimiera Socha oraz pani Sandra Klimczak – przypomniały uczniom kryteria oceny recytacji. Prawie wszyscy uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce zimowej. Każdy włożył dużo pracy, by pięknie zaprezentować swój wiersz, jednakże jury musiało wyłonić zwycięzców konkursu, którymi zostały:

 

I MIEJSCE: Kornelia Goraus (kl. 8b) – wiersz K. Ildefonsa Gałczyńskiego „To be or not to be”

 

II MIEJSCE: Alicja Kałuża (kl. 5a) – wiersz K. Datkun-Czerniak „Pracowita zima”

 

III MIEJSCE: Daria Dąbrowska (kl. 5a) – wiersz A. Rymkiewicza „Zima zimie nierówna”

 

Zwyciężczynie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

Zwyciężczynie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Autor: Sandra Klimczak 25 marca 2019

Kto śpiewa, dwa razy się modli
Św. Augustyn

 

Lubisz śpiewać?

Chcesz dołączyć do scholi i wzbogacić 
tegoroczne rekolekcje wielkopostne swoim śpiewem?

 

DOŁĄCZ DO NAS!

 

 

Pierwsza próba: środa (27 marca) od godziny 15:15 w sali 308

Druga próba: czwartek (4 kwietnia) od godziny 15:20 w sali 308

 

Więcej informacji u p. Sandry Klimczak oraz p. Marioli Karwot.

Autor: Sandra Klimczak 7 marca 2019

Dnia 7 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Mitologiczny, w którym udział wzięli uczniowie klas V i VI. Celem zmagań było popularyzowanie wiedzy na temat mitologii i rozwijanie zainteresowań światem antycznym w literaturze i sztuce.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, w którym pojawiły się pytania dotyczące treści mitów oraz znajomości znaczenia związków frazeologicznych. Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłoniono następujących laureatów, którzy będą reprezentowali naszą szkołę 26 marca br. w Powiatowym Turnieju „Mitologiczne Podchody”: Czytaj dalej…

Autor: Sandra Klimczak 22 czerwca 2018

22 czerwca nastał ten długo wyczekiwany przez uczniów (nauczycieli również) dzień:

 

Dzień zakończenia roku szkolnego!!!

 

Uczniowie klas IV-VII wraz z wychowawcami oraz zaproszonymi rodzicami pojawili się na dużej sali gimnastycznej, aby ostatni raz w bieżącym roku szkolnym odśpiewać nasz hymn narodowy. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która wywołała na środek sali uczniów nagrodzonych za pracę w mijającym roku szkolnym. Gratulacjom nie było końca! W końcu mamy wielu zdolnych uczniów w naszej szkole. Po życzeniach udanych i bezpiecznych wakacji wszyscy mogli na chwilę przywołać wspomnienia dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej ze zdjęciami z różnych tegorocznych wydarzeń szkolnych.

 

Zapraszamy do wspólnego wspominania:

 Prezentacja na zakończenie roku szkolnego

 

Akademię poprowadziły uczennice z kl. 7a, Aleksandra Duda i Zuzanna Michalewicz, pod opieką p. Kazimiery Sochy i p. Sandry Klimczak.

Autor: Sandra Klimczak 11 czerwca 2018

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. uczniowie z klasy 7a oraz 7c pod opieką p. Marioli Karwot, p. Marzeny Paździor i p. Sandry Klimczak wybrali się na 2-dniową wycieczkę do Wrocławia.

Pierwszego dnia podziwialiśmy najważniejsze miejsca w centrum miasta. Spacerowaliśmy po mieście z przewodnikiem śladami wrocławskich krasnali, zobaczyliśmy Katedrę, Rynek Starego Miasta, Kamienicę Jasia i Małgosi, Ostrów Tumski, Most Zakochanych, a także Panoramę Racławicką – wielkie dzieło J. Styki i W. Kossaka. Drugiego dnia udaliśmy się do wrocławskiego ZOO oraz Afrykarium. Mogliśmy zobaczyć wiele egzotycznych roślin i zwierząt. W drodze do Ogrodu Zoologicznego zobaczyliśmy z przewodnikiem Pergolę, Iglicę oraz Halę Stulecia.

To był niesamowity wyjazd bogaty w wiele pozytywnych wrażeń, który zapewne na długo pozostaną w naszej pamięci.

Autor: Sandra Klimczak 31 maja 2018

22 maja 2018 roku uczniowie z klasy 6a, 6d, 7a, 7b i 7c wybrali się na wycieczkę do Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze.

To był niesamowity dzień pełen wrażeń! Po otwarciu parku o godzinie 10.00, w towarzystwie roztańczonych animatorów oraz z radosną muzyką w tle, rozpoczęliśmy nasze szaleństwa. Dobrej zabawy nie było końca! Każdy znalazł coś dla siebie. Jedni uczniowie od razu poszli w kierunku strefy ekstremalnej, aby skorzystać z karuzel dla ludzi o mocnych nerwach, z kolei inni wybrali strefę wodną. Był czas na wspólny posiłek, złapanie oddechu, wymianę zdań na temat karuzel, a także podziwianie dodatkowych atrakcji przygotowanych przez animatorów.

Wszyscy wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni do domu. Dziękujemy p. Lewandowskiej, p. Paździor, p. Sosze oraz p. Klimczak za opiekę nad uczniami w trakcie wycieczki oraz dobrą zabawę podczas wspólnych przejazdów karuzelami. Kto wie, może za rok ponownie wybierzemy się na dzień szaleństw do Energylandii?

zdjęcia: p. Marzena Paździor

Autor: Sandra Klimczak 28 maja 2018

25 maja 2018 r. reprezentanci siedmiu szkół żorskich spotkali się w klubie „Wisus” na osiedlu Sikorskiego, aby zaprezentować swoją doskonałą znajomość miasta, jego historii, zwyczajów oraz gwary śląskiej.

Po zaciętej walce jury w składzie: p. Leokadia Buchman, p. Ewa Szewczyk, p. Justyna Kołodziejczak, p. Gabriela Becla oraz p. Grzegorz Granek wyłoniła następujących zwycięzców: Czytaj dalej…

Autor: Sandra Klimczak 23 maja 2018

11 maja 2018 roku uczniowie klas 7a oraz 7c wybrali się z wizytą na Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Po wstępie dotyczącym studiów na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki przedstawionym przez Dyrektora Instytutu Elektroniki – Prof. dr hab. inż. Dariusza Kanię, uczniowie wzięli udział w dwóch warsztatach zatytułowanych:

 

– Jak liczy komputer?

 

– Nie taki mikrokontroler straszny…

 

Dziękujemy p. Sylwii Owczorz za zorganizowanie niezwykle ciekawego wyjazdu, dzięki któremu uczniowie mogli zasmakować studenckiego życia, zobaczyć jak przebiegają zajęcia na uczelni oraz sprawdzić swoje zdolności i umiejętności z dziedziny elektroniki, a także informatyki i matematyki.

Autor: Sandra Klimczak 19 maja 2017

Dnia 18 maja 2017 roku w klubie WISUS w Żorach na osiedlu Sikorskiego odbył się VIII Powiatowy Konkurs pt. „Znam moje miasto” dla uczniów klas IV – V i dla klas VI, którego celem jest zachęcenie dzieci do poznawania miasta Żory, jego piękna, tradycji i historii.

W wydarzeniu wzięło udział dziesięć drużyn w kategorii klas IV-V oraz osiem drużyn w kategorii klas VI. Poziom przygotowania zawodników był bardzo wysoki i wyrównany. Aby wyłonić najlepsze szkoły, komisja zarządziła dogrywkę. Oto wyniki zmagań żorskich uczniów: Czytaj dalej…

Autor: Sandra Klimczak 10 kwietnia 2017

29 marca klasy 6c, 6p i 5a wybrały się na wycieczkę do Parku Trampolin (Jump World) w Katowicach.

Na miejscu wszyscy uczniowie otrzymali kluczyki do szatni. Następnie jeden z instruktorów poprowadził rozgrzewkę. W parku była strefa do siatkówki, koszykówki, strefa z pojedynczymi trampolinami oraz miejsce, w którym znajdował się basen z gąbkami. Wszyscy się tam wspaniale bawili do samego końca. Po wyjściu wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy w stronę Żor. Po drodze wstąpiliśmy do McDonalda.

Każdy z uczniów wrócił szczęśliwy i zadowolony do domu. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znowu będziemy mogli się tam wybrać.

opracowała: Natalia Sydow, kl. 6c

zdjęcia: Sandra Klimczak

Autor: Sandra Klimczak 10 marca 2016

7 marca 2016 r. odbył się Miejski Konkurs Ortograficzny, w którym trzydziestu uczniów z jedenastu żorskich szkół podstawowych walczyło o miano Mistrza Ortografii.

Naszą szkołę reprezentowały: Zuzanna Iwanek z klasy 4d, Zuzanna Stanisz z 5c oraz Oliwia Gembalczyk z 6b. Dyktando nie sprawiło naszym uczennicom większych trudności, jednakże konkurencja okazała się lepsza i bardzo wysoko postawiła poprzeczkę.

Kto wie, może w przyszłym roku to nasz uczeń zostanie Mistrzem Ortografii? Taką mamy nadzieję!!!

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij