Autor: Katarzyna Smoleńska 8 stycznia 2022

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W grudniu 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VIII

pod hasłem: RENIFEROWY ZAWRÓT GŁOWY.

 

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy odnoszącej się do nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej.

Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,

– rozbudzanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej,

– stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych formach plastycznych,

– rozwijanie zainteresowań.

 

Do konkursu zgłoszono 43 kartki świąteczne.

Prace oceniały panie: Justyna Gawlik, Mariola Karwot, Sandra Klimczak, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska, Ewa Socha i Agnieszka Szulik.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Julia Najberg 5B

II miejsce – Amelia Kucharska klasa 7A

III miejsce – Julia Janus klasa 4A

wyróżnienia – Hania Bukowiecka klasa 7E, Emilia Gwiaździńska klasa 7E, Julia Kret klasa 7E, Nataniel Mularz 5S

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 28 grudnia 2021

opracowała – p. Marzena Jarosz

 

 

Nasza szkoła wzięła udział w programie Wychowanie przez czytanie, który był realizowany przez bibliotekę szkolną oraz uczniów klas szóstych: VI a i VI s wraz z wychowawcami: p. Irminą Kiernozek i p. Marzeną Jarosz.

 

Nadrzędnym celem programu było zapoznanie uczniów z uniwersalnymi wartościami moralnymi. W ramach zajęć z wychowawcą uczniowie zapoznali się z wybranymi opowiadaniami książki ”Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, w których zostały przedstawione m.in. takie wartości jak: szacunek, przyjaźń, optymizm. Elementem końcowym programu było stworzenie krótkiej prezentacji multimedialnej przez uczniów klas szóstych na temat wybranej wartości.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego pozytywne myślenie, które jest niezwykle ważne w życiu.

 

prezentacja – optymizm

 

Życzymy optymistycznego spojrzenia w Nowym Roku!

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 grudnia 2021

opracowanie – nauczyciele języków obcych

 

Poniżej przedstawiamy wyniki szkolnego konkursu plastyczno – językowego na kartkę bożonarodzeniową organizowanego przez nauczycieli języków obcych.

 

1. miejsce
Natalia Jarema 8a
Łukasz Cichoń 8b

 

2. miejsce
Maja Stęchły 4b
Jakub Polak 8b

 

3. miejsce
Magdalena Dzwonkowska 5b
Krzysztof Górski 7a

 

Dziękujemy za wszystkie kartki świąteczne, których w tym roku było bardzo dużo:))

Dziękujemy również Pani Marzenie Paździor oraz Pani Halinie Synowskiej za pomoc przy ocenie prac.
Zwycięzcom gratulujemy 🙂

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 grudnia 2021

W grudniu 2021 roku w naszej szkole został ogłoszony konkurs dla klas I-III

na kartkę świąteczną wykonaną techniką komputerową w programie graficznym PAINT.

 

Celem konkursu było rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej, popularyzacja zwyczajów i tradycji świątecznych poprzez wykonanie kartki świątecznej.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział. Zapraszamy do następnych konkursów „Malowanie na ekranie”.

 

Organizatorzy: Joanna Bazgier & Mariola Jarczyk-Biernacka

Wyróżnione prace uczniów klas I – III: Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 8 grudnia 2021

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W listopadzie 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny „Niepodległość w oczach dziecka widziana przez okno” – technika dowolna w kategorii wiekowej klasy IV-VIII.

 

Cele konkursu:

– krzewienie i rozwijanie postaw patriotycznych wśród współczesnej młodzieży

– uświadomienie tak ważnego w naszych dziejach wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości

– budowanie tożsamości narodowej i świadomości historycznej młodzieży

– świadome i twórcze celebrowanie tak doniosłego dla wszystkich Polaków święta

– pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny

– budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

 

W konkursie wzięło udział 21 prac plastycznych.

 

Prace oceniały panie: Gabriela Izydorska, Marzena Jaros, Sandra Klimczak, Marzena Paździor, Ewa Socha, Agnieszka Szulik.

 

Laureatami tego konkursu zostały:

I miejsce – Karolina Kowalik klasa 5S

II miejsce – Victoria Sendlewska 5S

III miejsce – Milena Tarka 5B

Wyróżnienie – Amelia Kozłowska 6A, Julia Stachera 5S

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 5 grudnia 2021

opracowanie – p. Damian Bałdys

W dniach 29.11 -03.12 b.r. odbył się w naszej szkole Tydzień Stanisława Lema zatytułowany LEMoniadą. Sejm RP ustanowił rok 2021 rokiem polskiego pisarza Stanisława Lema. Z tego powodu nasza szkoła dołączyła do tych obchodów. Przez cały tydzień miało miejsce wiele specjalnych inicjatyw. Uczniowie klas I-VII tworzyli roboty i budowali różne pojazdy kosmiczne, które prezentowane były na korytarzach szkolnych. Powstawały gazetki ścienne. Odbywały się konkursy przedmiotowe, nadawane były audycje a scenariusze lekcji na różnych przedmiotach poświęcone były Lemowi. Z tej okazji wydany został specjalny biuletyn zwany LEMoniadą. W całe przedsięwzięcie zaangażowało się wielu uczniów oraz nauczycieli. Mamy nadzieję, że wydarzenie zostanie długo w naszej pamięci. Dziękujemy serdecznie za włożony trud i zaangażowanie na tak dużą skalę!

Autor: Katarzyna Smoleńska 1 grudnia 2021

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W październiku 2021 r. z okazji 100. urodzin Stanisława Lema odbył się

szkolny konkurs informatyczny „FOTOMONTAŻE ROBOTÓW”

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów klas VII;
– stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej;
– rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu;
– wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości;
– stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki;
– wyzwolenie ducha rywalizacji.

Prace oceniały panie: Sylwia Tkocz, Ewa Kliś, Katarzyna Foltys i Marzena Paździor.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Agata Ligocka 7B

II miejsce – Zuzanna Włodarczyk 7B

III miejsce – Karolina Maroszek 7B

wyróżnienie Nikola Zborowska 7B, Kacper Plewa 7E, Sonia Miroszewska 7E

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: Katarzyna Smoleńska 27 listopada 2021

opracowała – p. Mariola Jarczyk – Biernacka

 

W środę 24 listopada 2021 roku klasa 2c wraz z p. Mariolą Jarczyk – Biernacką i p. Agnieszką Gęślak udała się do Bielska – Białej do Teatru Lalek „Banialuka” na przedstawienie pt.: „Smoki”.

 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały spektakl będący opowieścią o wyjątkowym spotkaniu człowieka ze smokiem i podróży, która pomogła odrzucić uprzedzenia i strach.

Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 listopada 2021

opracowała – p. Marzena Jarosz

 

17 listopada 2021 roku z okazji Święta Niepodległości na długiej przerwie międzylekcyjnej uczniowie klasy 6s: Magdalena Witak i Antoni Dąbrowski przeprowadzili turniej „Koło Fortuny” pod hasłem: „Kocham Cię Polsko”.

 

Pytania wyznaczał los. Tematyka pytań dotyczyła Polski, jej historii, geografii, języka ojczystego, a także wiedzy współczesnej. Ten rodzaj turnieju pozwolił uczniom wykazać się wszechstronną wiedzą i zapewnił dobra zabawę.

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali w nagrodę słodkie co nieco.

Autor: Katarzyna Smoleńska 21 listopada 2021

opracowała – Pani Justyna Gawlik

 

Panie Justyna Gawlik oraz Marzena Paździor zorganizowały konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas I-VII.

Tematyką konkursu było „Boże Narodzenie – tradycje świąteczne i noworoczne oraz obrzędy rodzinne, religijne i lokalne”.

Na konkurs wpłynęło aż 61 prac (15 prac z klas II oraz 46 prac z klas IV-VII). Technika wykonania było bardzo różnorodna. Jury miało więc bardzo trudne zadanie.

Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VII.

 

Oto wyniki:

Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 16 listopada 2021

opracowała – pani Marzena Paździor

W październiku 2021 r. z okazji Święta Drzewa odbył się szkolny konkurs plastyczno – przyrodniczy „ZIELONE PŁUCA ZIEMI”.

Cele konkursu:

– zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu,

– wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci,

– promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody,

– rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności,

– rozbudzanie wyobraźni i fantazji, rozwijanie zdolności manualnych, wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych,

– integracja dzieci i rodziców, czerpanie radości ze wspólnie spędzonych chwil podczas kreatywnych działań,

– wyzwolenie ducha rywalizacji,

– stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie.

 

Prace oceniały panie: Krystyna Wojtaś, Sylwia Sauer, Marzena Paździor.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Krzysztof Górski 7A

II miejsce – Adam Nizkiewicz 6A

III miejsce – Julia Stachera 5S, Milena Kiernozek 7E

wyróżnienie – Karol Herba 4S, Maciej Bojdo 7B, Nikola Zborowska 7B

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: Katarzyna Smoleńska 21 października 2021

opracowała – p. Bogusława Duda

19 października 2021 r. klasy II a i III a pod opieką p. Katarzyny Smoleńskiej, p. Jolanty Ryby i p. Bogusławy Dudy odwiedziły gospodarstwo edukacyjne Niezłe Ziółka w Mikołowie. Celem naszej wycieczki było bliższe poznanie świata roślin i zwierząt hodowlanych. Mieliśmy okazję obejrzeć zagrodę, w której hoduje się kury, gęsi, barany, króliki oraz konie. Wszystkie zwierzęta są przyzwyczajone do kontaktów z dziećmi, więc można je było karmić, głaskać, przytulać, a mniejsze nawet brać na ręce. Ten bliski kontakt ze zwierzętami bardzo nam się podobał, a zwierzęta też wyglądy na zadowolone. Zaprzyjaźniliśmy się także z psem i kotami, które zamieszkują to gospodarstwo. Następnie obejrzeliśmy pokazowy ogródek ziołowy, który dał nam radość poznawania i cieszenia się zapachem roślin, bo przecież każda pachnie inaczej, ale wszystkie pięknie. Wybrane gatunki roślin mogliśmy obejrzeć przez binokular. Samodzielnie posadziliśmy sadzonki rojnika, oraz poznaliśmy jego właściwości lecznicze. Później był czas na zakup pamiątek, szczególnie zachwyciły nas cudownie pachnące woreczki z lawendą. Mieliśmy nadzieję, że spróbujemy wytwarzanych tutaj lodów. Niestety tą przyjemność musieliśmy odłożyć na cieplejsze dni. Mimo tego był to bardzo udany dzień.  Polecamy wszystkim to przyjazne i pachnące miejsce.

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 października 2021

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „EKOROBOTY”’

 

Cel konkursu:

– rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów,

– kształtowanie właściwych postaw poprzez zachęcenie dzieci do odzysku surowców wtórnych (np. plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek itp.),

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczej.

 

Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 16 października 2021

 

Regulamin konkursu „Mała Liga Ortograficzna”

 

 1. Konkurs będzie trwał od października 2021 r. do maja 2022 r.
 2. W każdym miesiącu odbędzie się jeden turniej (łącznie będzie ich osiem). Za uczestnictwo w każdym etapie konkursu uczestnicy będą mogli zdobyć punkty, które będą sumowane.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach.
 4. Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że im później, tym mniejsze szanse ma uczestnik na zajęcie wysokiego miejsca.
 5. Treść dyktanda zazwyczaj obejmuje kilka reguł ortograficznych.

 Bogusława Duda, Katarzyna Smoleńska i Joanna Weber

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij