Autor: Katarzyna Smoleńska 22 listopada 2022

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W listopadzie odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny NIEPODLEGŁOŚĆ W OCZACH DZIECKA WIDZIANA PRZEZ OKNO – technika dowolna w kategorii wiekowej klasy IV-VIII.

Cele konkursu:

– krzewienie i rozwijanie postaw patriotycznych wśród współczesnej młodzieży

– uświadomienie tak ważnego w naszych dziejach wydarzenia , jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości

– budowanie tożsamości narodowej i świadomości historycznej młodzieży

– świadome i twórcze celebrowanie tak doniosłego dla wszystkich Polaków święta

– pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny

– budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

 

W konkursie wzięło udział 19 prac plastycznych.

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Marzena Jaros, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska oraz uczniowie zajęć rozwijających plastyczno – technicznych.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce: Zoja Foltyn 5 a

II miejsce: Dominika Kurtok 4 c

III miejsce: Wiktoria Markiewicz 4 b

Wyróżnienie: Emilia Puweł 5 s, Agata Muras 6 a, Julia Najberg 6 b

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 9 listopada 2022

 

7 listopada w naszej szkole odbył się XXVIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych – etap szkolny. Tegorocznym tematem jest Ewangelia wg św. Łukasza.

 

Uczestnicy konkursu:

Paweł Piersiak klasa 5b – I miejsce

Michalina Czechyra klasa 4b – I miejsce

Hanna Pabiańczyk klasa 5s – II miejsce

Inga Klepek klasa 5a – III miejsce

Zoja Foltyn klasa 5a – III miejsce

Hanna Makota klsa 4b – IV miejsce

Bartłomiej Wyrobek klasa 5s – V miejsce

Bartek Bąbski klasa 4a – V miejsce

Jakub Rogowski klasa 4c

Hanna Majcher klasa 4c

Zuzanna Śmietana klasa 4a

Antonina Tomala klasa 4b

Natalia Niećko klasa 4b

Milena Niećko klasa 4b

Hanna Wesoły klasa 4b

 

Wszystkim uczestnikom i finalistom gratulujemy. Teraz czas na przygotowanie do kolejnego etapu, który odbędzie się 24 listopada. Naszą szkołę na etapie rejonowym reprezentować będą Paweł Piersiak, Michalina Czechyra oraz Hanna Pabiańczyk.

Mariola Karwot, Jolanta Ryba

Autor: Katarzyna Smoleńska 17 października 2022

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W październiku 2022 r. z okazji Święta Drzewa odbył się szkolny konkurs plastyczno-przyrodniczy ZIELONE PŁUCA ZIEMI.

Cele konkursu:

– zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu,

– wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci,

– promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody,

– rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań plastycznych i kreatywności,

– rozwijanie wyobraźni i fantazji, rozwijanie zdolności manualnych, wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych,

– integracja dzieci i rodziców, czerpanie radości ze wspólnie spędzonych chwil podczas kreatywnych działań,

– wyzwolenie ducha rywalizacji,

– stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie.

 

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Krystyna Wojtaś , Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska oraz uczniowie zajęć rozwijających plastyczno – technicznych.

W konkursie wzięło udział 21 prac plastycznych.

 

Wyniki konkursu:
I miejsce  – Maksym Chemiavskyi 5 a

II miejsce – Julia Herc 4 b

III miejsce- Karol Tomecki 5 a

wyróżnienie- Zoja Foltyn 5 a, Julia Stachera 6 s

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 24 czerwca 2022

opracowała – p. Jolanta Ryba

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole przeprowadzono wybory, które miały wyłonić najlepszego nauczyciela. Walka była zacięta. Niemal każdy oddał głos na swojego faworyta. Ostatecznie głosami większości tytuł „Najlepszego Nauczyciela” otrzymały Panie:

 

w kategorii klas 1-3 Pani Monika Jakubska

w kategorii klas 4-8 Pani Elżbieta Wolnik

 

Dyplomy oraz nagrody zostały wręczone podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Katarzyna Smoleńska 23 czerwca 2022

opracowała – p. Jolanta Ryba

21 czerwca uczniowie klas 3 wraz z rodzicami, p. Joanną Weber, p. Jolantą Rybą i ks. Szymonem Kubicą udali się na pielgrzymko-wycieczkę do Krakowa-Łagiewnik. Pierwszym punktem naszego pielgrzymowania było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Siostra zakonna zapoznała nas z historią życia św. Faustyny Kowalskiej. Następnie zwiedziliśmy kaplicę, weszliśmy na wieżę widokową, uczestniczyliśmy w Mszy św. Po południu zwiedziliśmy Katedrę na Wawelu,skarbnicę historii, ciekawostek, legend. W Muzeum Katedralnym obejrzeliśmy ekspozycje przedmiotów związanych z kultem religijnym:wyroby rzemiosła artystycznego, tkaniny, obrazy i rzeźby pochodzące z fundacji królewskich, biskupich i szlacheckich. Nasz pobyt na wzgórzu wawelskim zakończyliśmy w Smoczej Jamie, skąd udaliśmy się na spacer w stronę Rynku Głównego.

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 czerwca 2022

opracowała – p. Jolanta Ryba

Ten rok był dużym wyzwaniem dla wszystkich, w związku ze zdalną nauką Samorząd Uczniowski przedłużył zbiórkę do 31 maja. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do usypania w naszej szkole góry grosza w kwocie 987,10 zł.
I miejsce i tytuł „Złotej klasy” otrzymuje klasa 2b, która zebrała 13773 sztuk monet , II miejsce klasa 2a- 8176 sztuk monet, III miejsce klasa 3c- 5884 sztuk monet. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoja rodziną- w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Dziękujemy!

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 czerwca 2022

 

 

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali: Kornelia Goraus klasa 8b oraz Kacper Stolfik klasa 7a. Uczniowie szkół podstawowych dekanatu Żory i Suszec rozwiązywali test składający się z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzający wiedzę na temat życia, działalności i pontyfikatu Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najlepiej test rozwiązała Kornelia, zajmując I miejsce, Kacper miejsce VII. Gratulujemy!

opracowała – p. Jolanta Ryba

Autor: Katarzyna Smoleńska 21 czerwca 2022

Dnia 27. 05. 2022 r. uczniowie klasy 8k oraz 8b wzięli udział w spotkaniu z p. Witoldem S. Gościa naszego możemy nazwać dzieckiem Powstania Warszawskiego, ponieważ w tym roku, w którym wybuchło powstanie miał 8 lat. Pan Witold opowiadał nam o życiu ludzi podczas Powstania Warszawskiego w Warszawie w 1944 roku. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści z tamtych czasów.

opracowała – p. Katarzyna Suder

 
Autor: Katarzyna Smoleńska 21 czerwca 2022

opracowała – p. Katarzyna Suder

 

Jak co roku, uczniowie klas siódmych rozpoczęli naukę języka niemieckiego. Z lekcji na lekcję robią coraz większe postępy, pora więc, by zacząć korzystać ze swoich umiejętności i wiedzy.

 

Uczniowie klasy 7b nawiązali kontakt ze swoimi rówieśnikami z innej żorskiej szkoły, którzy także od września uczą się języka niemieckiego. Znajomość jest korespondencyjna i po niemiecku. Póki co doszło do pierwszej wymiany listów.

 

W ósmej klasie będziemy kontynuować korespondencję. Mamy nadzieję, że dzięki temu eksperymentowi nie tylko poćwiczymy użycie języka obcego w praktyce, ale również nawiążemy prawdziwe, długotrwałe znajomości.

Autor: Katarzyna Smoleńska 12 czerwca 2022

 

opracowała – p. Katarzyna Suder

Dnia 09. 06. 2022 wybrani uczniowie klasy 2a wzięli udział w III Wojewódzkim Konkursie Piosenki Miganej i Śpiewanej ” Śpiewam i czaruję świat”.

 

Konkurs objęła honorowym patronatem Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Organizatorem Konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku, Publiczne Przedszkole nr 6 w Jastrzębiu Zdroju oraz Fundacja PL.
Wydarzenie to uświetnił również swoim występem Chór Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
Nagrody wręczała Pani Ewa Węglarz- Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

 

Celem konkursu było upowszechnienie polskiego języka migowego, uczenie dzieci tolerancji jak i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

 

Uczniowie klasy 2a przedstawili w języku migowym piosenkę ” Rap o zasadach ” .
Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, w którym wszyscy zwyciężyli 🙂

Autor: Katarzyna Smoleńska 2 czerwca 2022

31 maja br. odbył się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Tęczowy świat poezji – poeci dzieciom”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Kacper Baron (kl. I a), Agata Szewczyk (kl. II a) i Hanna Sasin (kl. III s).

 

W kategorii klas drugich zwyciężyła Agata, która zaprezentowała wiersz M. Strzałkowskiej pt. „Dekoracja”.

 

Wspaniale wypadli również pozostali uczniowie: Kacper, który recytował fragment „Dzieci pana Astronoma” W. Chotomskiej oraz Hania, która wygłosiła utwór S. Lochyńskiego pt. „Spragniony kotek”.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Autor: Katarzyna Smoleńska 27 maja 2022

20 maja 2022 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny adresowany do uczniów z klas II.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań. Uczniowie rozwiązując zadania musieli wykazać się wiedzą, spostrzegawczością i logicznym myśleniem.

 

Oto laureaci konkursu:

I miejsce – Nina Bojda 2s, Karol Lis 2s, Wojciech Majchrzak 2b

II miejsce – Maria Dąbrowska 2s, Julia Ryszka 2a, Amelia Wieczorek 2s

III miejsce – Dominik Krenkiewicz 2b, Maksymilian Nowak 2a, Olivier Podleśny 2s, Maria Wójtowicz 2s, Bartosz Złoto 2c

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

organizatorki konkursu: Ewa Szewczyk, Monika Pisarek-Ziarkowska i Justyna Nowak

Autor: Katarzyna Smoleńska 20 maja 2022

18 maja w dniu urodzin papieża Polaka uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie plastycznym, który odbyły się w salkach przy parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach. Najpierw dzieci wykonały prace, które zostały ocenione przez jury konkursu, po słodkim poczęstunku dzieci wraz z opiekunami wysłuchały koncertu pieśni, obejrzały wystawę poświęconą papieżowi. Naszą szkołę reprezentowały: Anna Wydrzyńska kl. 1a – zajęła III miejsce, Hanna Płocharczyk kl. 1b oraz Liwia Puzoń kl. 1c. Gratulujemy! Wszystkie prace będzie można oglądać w auli Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij