Autor: Katarzyna Smoleńska 20 października 2021

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „EKO-ROBOTY”’

Cel konkursu:

– rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów,

– kształtowanie właściwych postaw poprzez zachęcenie dzieci do odzysku surowców wtórnych (np. plastiko2ych nakrętek, aluminiowych puszek itp.),

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczej.

 

Zasady ogólne:

Udział w konkursie polega na wykonaniu według własnego pomysłu robota z dowolnych surowców wtórnych z zastosowaniem różnorodnych technik.

Przedmioty zgłoszone na konkurs powinny charakteryzować się walorami użytkowymi, dekoracyjnymi, artystycznymi lub edukacyjnymi.

Prace należy wykonać indywidualnie. Organizator dopuszcza pomoc osoby dorosłej przy wykonaniu pracy konkursowej, w ramach czynności, które nie mogły zostać samodzielnie i bezpiecznie wykonane przez dzieci.

Termin dostarczenia prac do 12.11.2021 r.

Miejsce składania prac – Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach, hol główny.

Prace należy podpisać następującymi danymi:

– imię i nazwisko autora pracy

– klasa

Najładniejsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

 

Organizatorzy: Justyna Nowak, Magdalena Gawron i Katarzyna Smoleńska

Autor: Katarzyna Smoleńska 2 października 2021

opracowała – Joanna Weber

29 września 2021 r. uczniowie z klasy III b i III c uczestniczyli w górskiej wycieczce w Beskidzie Małym. Maszerowali szlakiem z Przełęczy Przegibek na Magurkę Wilkowicką. Na trasie wykazali się znajomością górskich szlaków, odczytywali z tablic kierunki, odległości i czas wędrówki. Mieli również okazję do podziwiania panoramy i obserwacji przyrody. Schronisko na Magurce okazało się dobrym miejscem na odpoczynek i zabawę. Opiekunami górskiej wyprawy były panie: Justyna Nowak, Jolanta Ryba, Halina Synowska i Joanna Weber.

Autor: Katarzyna Smoleńska 27 września 2021

opracowała – p. Karolina Czubała

W środę (22.09.2021 r.) pod opieką p. Agnieszki Gęślak, p. Katarzyna Smoleńskiej, p. Joanny Weber i p. Karoliny Czubały wybraliśmy się do Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach-Osinach. Przywitały nas  Panie, które przedstawiły bajkę na temat ekologii pt. „Czerwony kapturek w zgodzie z naturą”. Świetnie się bawiliśmy na tym przedstawieniu. Mogliśmy  przypomnieć sobie, jak ważne jest dbanie o środowisko. Po krótkiej przewie, zostaliśmy zaproszeni do stolików, gdzie mogliśmy przygotować własnoręcznie herbatę z wybranych ziół, która wzięliśmy do domu. Wizyta w Centrum Edukacji Regionalnej bardzo nam się podobała.

Autor: Katarzyna Smoleńska 12 czerwca 2021

opracowała – Pani Joanna Weber

8 czerwca 2021 r. uczniowie z klas II b i II c uczestniczyli w rajdzie górskim. Wędrowali szlakiem z Brennej Leśniczówki na Trzy Kopce Wiślańskie, które znajdują się na wysokości 810 m. n. p. m. Na trasie rozwiązywali zagadki dotyczące tematyki górskiej, obserwowali przyrodę, fotografowali ciekawe miejsca. Słoneczna pogoda sprzyjała pięknym widokom na znane szczyty Beskidu Śląskiego – Czantorię, Skrzyczne czy Kotarz. Po zdobyciu szczytu wszyscy odpoczywali przy schronisku „Telesforówka”. Mimo 8 km w nogach uczniowie wykazali się świetną kondycją i już planowali następny wyjazd w góry.

Panie: Justyna Nowak i Joanna Weber serdecznie dziękują Pani Agnieszce Radziszewskiej i Pani Halinie Synowskiej za pomoc w czasie rajdu.

Autor: Katarzyna Smoleńska 26 maja 2021

 

Z prawdziwą radością informujemy, że klasa 3s zakończyła udział w projekcie Mali Detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas? Za uczestnictwo w projekcie uczniowie otrzymali dyplom, a wychowawczyni p. Magdalena Gawron – certyfikat.

 

Projekt Mali Detektywi był jednym z projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie, uczniowie stali się studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Projekt składał się z 8 scenariuszy, podczas których uczniowie wprowadzeni zostali w świat zagadek! W konwencji detektywistycznej poznawali tajniki matematyki, przyrody czy informatyki.

Gratuluję!

wychowawczyni Magdalena Gawron

Autor: Katarzyna Smoleńska 14 maja 2021

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W kwietniu 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VII pod hasłem: KRAJOBRAZ Z FLAGĄ W TLE.

 

Cele konkursu:

 • budzenie tożsamości narodowej w oparciu o znajomość historii
 • budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku do symboli narodowych
 • promocja flagi RP, zachęcenie do identyfikowania się z Flagą Rzeczypospolitej Polskiej oraz barwami narodowymi
 • rozbudzanie wyobraźni
 • pobudzanie aktywności twórczej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • stworzenie warunków do aktywności twórczej i możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych formach plastycznych.

 

Prace oceniały panie: Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska, Joanna Weber i Krystyna Wojtaś.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce – Kornelia Goraus kl. 7B

II miejsce – Michał Nieroda kl. 7A

III miejsce – Antonina Iwanek kl. 5S

wyróżnienia – Zofia Goraus kl. 6B, Jakub Sauer kl. 6B, Julia Stachera kl. 4S i Gabriela Żelazo kl. 6B

 

Gratulujemy laureatom, a wszystkich uczestników zachęcamy do dalszej twórczości.

Autor: Katarzyna Smoleńska 11 maja 2021

 

W marcu br. został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas I -III pt. „Mój wymarzony zawód”. Okazało się, że uczniowie z klas pierwszych, byli grupą, która najchętniej przedstawiła marzenia dotyczące swojej przyszłości zawodowej. Brawo!

 

Wyniku konkursu:

Czytaj dalej…

Autor: Katarzyna Smoleńska 30 kwietnia 2021

opracował – pan Damian Bałdys

 

W dniach 2 i 3 maja obchodzimy dwa święta. Pierwsze to Święto Polskiej Flagi, drugie to Święto Konstytucji 3 Maja.

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy od 2004 roku. Święto ma przypominać każdej Polce i każdemu Polakowi o szacunku do symboli narodowych. Wybór daty tego święta nie jest przypadkowy. To właśnie 2 maja 1945 roku polscy żołnierze (kościuszkowcy) zdobywając Berlin podczas II wojny światowej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa. Gest ten był znakiem zwycięstwa i oddaniem hołdu żołnierzowi polskiemu w walce o ocalenie biologicznego istnienia narodu polskiego. Z okazji tego dnia pani Marzena Znajszły przygotowała z uczniami specjalne fotografie. Zapraszamy do ich obejrzenia.

 

 

 

3 maja przypada święto narodowe, które zostało ustanowione w 1919 roku i przywrócone ponownie po okresie PRL w 1990 roku. Żeby się dowiedzieć, co dokładnie tego dnia świętujemy zapraszamy do obejrzenia specjalnego materiału edukacyjnego przygotowanego przez uczniów: Zuzannę Korbecką i Piotra Stolarka z klasy VIII A oraz nauczycieli: Damiana Bałdysa i Jacka Buszkę.

krótka prezentacja dotycząca okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 kwietnia 2021

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W ramach obchodów  Światowego Dnia Ziemi w kwietniu 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas IV-VII pod hasłem: ZIELONO NAM. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką płaskiej pracy plastycznej ręcznej lub na komputerze.

 

Jak już wiecie, 22 kwietnia po raz 51. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe święto ekologiczne. Oficjalnie obchody organizowane są w 192 krajach. Dzień Ziemi ma uświadomić ludziom kruchość ekosystemu Ziemi oraz propagować właściwe postawy ekologiczne.

 

Cele konkursu:

 • promowanie właściwych postaw proekologicznych
 • zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o środowisko
 • pielęgnowanie i rozwijanie wartości odnoszących się do życia biologicznego na Ziemi
 • popularyzacja wiedzy i świadomości koniecznej koegzystencji w bioróżnorodności
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych
 • edukacja i kształtowanie wyobraźni plastycznej
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

 

Prace oceniały panie: Joanna Bazgier, Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska, Joanna Weber i Krystyna Wojtaś.

 

Laureaci konkursu – prace robione na komputerze

I miejsce – Karolina Jargiło kl. 7K

II miejsce – Jakub Polak kl. 7B

III miejsce – Dominik Marcińczuk kl. 7A

wyróżnienia – Julia Klimek kl. 7C, Hanna Kolorz kl. 7C, Kacper Stępniak kl. 7A

 

Laureaci konkursu – prace robione ręcznie

I miejsce – Kornelia Goraus kl. 7B

II miejsce – Jakub Błądek kl. 7b

III miejsce – Gabriela Żelazo kl. 6B

wyróżnienia – Milena Kiernozek kl. 6D i Gabriela Kuźnik kl. 6B

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 15 kwietnia 2021

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W okresie zdalnego nauczania w marcu 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny adresowany do uczniów klas IV-VII pod hasłem: CUDA CHWILI. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką płaskiej kartki świątecznej.

 

Cele konkursu:

 • propagowanie folkloru oraz tradycji Świąt Wielkiej Nocy
 • rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci
 • podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych i nowych form wyrazu
 • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 • wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji
 • pobudzanie inwencji twórczej
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
 • rozwijanie umiejętności manualnych

 

Prace oceniały panie: Joanna Bazgier, Katarzyna Foltys, Justyna Gawlik, Gabriela Izydorska, Mariola Karwot, Marzena Paździor, Katarzyna Smoleńska i Joanna Weber.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce – Julia Kamińska kl. 6A

II miejsce – Adam Nizkiewicz kl. 5A

III miejsce – Daria Dąbrowska kl. 4A

wyróżnienia – Jonasz Kujda kl. 7C i Oliwia Wolińska kl. 7K

 

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 grudnia 2020

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W grudniu 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VII pod hasłem: RENIFEROWY ZAWRÓT GŁOWY

 

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy odnoszącej się do nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej.

 

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
 • rozbudzanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych formach plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań

Do konkursu zgłoszono 26 kartek świątecznych.

Prace oceniały panie: Justyna Gawlik, Mariola Karwot, Katarzyna Smoleńska i Joanna Weber.

 

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Jakub Sauer klasa 6B

II miejsce – Milena Szkup klasa 7B

III miejsce – Julia Stachera klasa 4S

wyróżnienia – Milena Kiernozek klasa 6D, Kamil Jachymek klasa 7C i Jasmina Pudlarz klasa 6A

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: Katarzyna Smoleńska 1 grudnia 2020

opracowała – pani Marzena Paździor

 

W listopadzie 2020 r. odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas IV-VII pod hasłem:

NIEPODLEGŁOŚĆ W OCZACH DZIECKA WIDZIANA PRZEZ OKNO.

Cele konkursu:

 • krzewienie i rozwijanie postaw patriotycznych wśród współczesnej młodzieży
 • uświadomienie tak ważnego w naszych dziejach wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości
 • budowanie tożsamości narodowej i  świadomości historycznej młodzieży
 • świadome i twórcze celebrowanie tak doniosłego dla wszystkich Polaków święta
 • pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny
 • budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Do konkursu zgłoszono 28 prac plastycznych.

Prace oceniały: Justyna Gawlik, Mariola Karwot, Katarzyna Smoleńska i Joanna Weber.

 

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Karolina Kowalik klasa 4S

II miejsce – Julia Klimek klasa 7C

III miejsce – Weronika Ligocka klasa 6B

wyróżnienia – Gabriela Żelazo klasa 6B, Michał Nieroda klasa 7A i Karolina Jargiłło klasa 7K 

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: Katarzyna Smoleńska 2 października 2020

30 września 2020 r. kl. II b i II c z opiekunami: Justyną Nowak, Joanna Weber, Haliną Synowską, Agnieszką Radziszewską wyruszyły na wycieczkę do lasu w okolice „Gichty”. Uczniowie kl. II c przygotowali podchody. Rozwieszali na trasie zadania dla kl. II b. Były one związane z tematyką dotyczącą życia roślin i zwierząt w lesie oraz historii dawnej huty. W miejscu docelowym kl. II b zdała relację z wykonanych zadań. Pani Halina Synowska opowiedziała historię o dawnej hucie „Waleska” oraz przekazała wiadomości dotyczące życia drzew.

Wycieczka była udana, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przyrody i historii.

Joanna Weber i Justyna Nowak

Autor: Katarzyna Smoleńska 23 września 2020

opracowała – Marzena Znajszły

15 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki. Święto to obchodzone jest od 2008 roku w 143 krajach. Inspiracją do zorganizowania tej wielkiej światowej akcji była książka Petera Reynoldsa pt. „Kropka”, która zmieniła świat głównej bohaterki – Vashti, ale także poruszyła serca miliona dzieci, młodzieży, dorosłych na całym świecie.

Obchody Dnia Kropki w naszej szkole rozpoczęliśmy od poznania opowiadania o Vashti, które mogliśmy wysłuchać przez szkolny radiowęzeł.

Nie umiem, nie potrafię, nie dam rady… znasz te słowa? Vashti też je dobrze znała, do czasu, aż odważyła się postawić małą kropkę. Historia tej małej dziewczynki uświadomiła nam wszystkim, że w każdym z nas drzemie jakiś talent, każdy z nas ma mocne strony, umiejętności, z których może do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. A czy Ty postawiłeś już swoją małą kropkę? Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Zacznijmy go więc od postawienia swojej własnej kropki, od której wszystko się się zaczyna. Życzymy pięknych, udanych odkryć.

Autor: Katarzyna Smoleńska 26 czerwca 2020

W minionym roku szkolnym 2019/2020 chętni uczniowie klas 5 i 6 mieli możliwość poznania języka niemieckiego na dodatkowych lekcjach. Głównym ich celem była umiejętność komunikowania się w podstawowych sprawach życia codziennego oraz poznanie krajów niemieckojęzycznych tj. Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Liechtenstein.

Pomysł zajęć dodatkowych powstał z myślą o uczniach, którym nauka języka niemieckiego sprawia przyjemność. Realizacja treści zawartych w programie, jak i ciekawe, urozmaicone formy prowadzenia zajęć miały na celu nauczyć posługiwania się językiem niemieckim w nieskomplikowanych kontekstach sytuacyjnych oraz poznanie krajów niemieckojęzycznych.

opracowała – p. Katarzyna Suder

Autor: Katarzyna Smoleńska 24 czerwca 2020

opracowała – Pani Katarzyna Suder

W ramach współpracy naszej szkoły z Przedszkolem nr 16 im Czesława Janczarskiego w Żorach

grupa SKRZATY (sześciolatki) miała okazję wziąć udział w zajęciach w klasie 1s.

Dziękujemy bardzo Pani Ewie Szewczyk za pokazanie naszym przyszłym pierwszoklasistom

jak wygląda prawdziwa lekcja w szkole.

Z niecierpliwością czekamy już na wrzesień i pierwszy dzwonek.

Autor: Katarzyna Smoleńska 22 maja 2020

 

W maju 2020 r. w naszej szkole został zorganizowany konkurs dla klas IV-VIII pt. „Wiosna z flagą w tle”. 

 

Celem konkursu było:

 • propagowanie postaw patriotycznych oraz szacunku do symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja Flagi RP, zachęcanie do identyfikowania się z Flagą Rzeczypospolitej Polskiej oraz barwami narodowymi;
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej- wyrabianie poczucia estetyki;
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Czytaj dalej…

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij