Zastępstwa w dniu 2018-11-21 - 2018-11-22
Monika Jakubska / 2018-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 a - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Monika Pisarek-Ziarkowska ed. wczesnoszkolna
7 1 a - Edukacja wczesnoszkolna, 218 Monika Pisarek-Ziarkowska ed. wczesnoszkolna
       
Joanna Lewandowska / 2018-11-21 środa
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 sch2 Katarzyna Foltys  
       
Andrzej Mazur / 2018-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 d(2) - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, SGM Teresa Kuczmierczyk wf
2 4 d(2) - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, SGDA Joanna Lewandowska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  hol Teresa Kuczmierczyk  
1 SGD Joanna Lewandowska  
       
Robert Olejniczak / 2018-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
3 5 c - Wychowanie fizyczne, SGM Joanna Lewandowska wf
6 6 b - Wychowanie fizyczne, SGDA Violetta Salińska wf
7 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, SGDA Violetta Salińska wf
8 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, SGDA Violetta Salińska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 SzA Robert Nowak  
6 SGD Violetta Salińska  
8 hol Violetta Salińska  
       
Halina Synowska / 2018-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
5 - świetlica, Magdalena Gawron od 10.30 do 11.30
6 - świetlica, Magdalena Gawron od 11.30 do 12.30
7 - świetlica, Beata Szyja od 12.30 do 13.30
8 - świetlica, Beata Szyja od 13.30 do 14.30
9 - świetlica, Jolanta Ryba od 14.30 do 15.30
       
Izabela Szynalik / 2018-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
6 8 c - Geografia, 416 Lidia Zimończyk matematyka
7 6 b - Przyroda, 416 Mariola Karwot religia (odpracowanie za 22.11.2018)
8 8 c - Biologia, 416 Jacek Buszka j. angielski
9 6 k - Przyroda, 416 Katarzyna Foltys zaj. komputerowe, 412
10 5 b - Geografia, 416 Sandra Klimczak j. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 P1B Mieczysław Jacak  
8 P1A Jacek Buszka  
9 P1B Dorota Benisz  
10 SzC Sandra Klimczak  
       
Hanna Zyg / 2018-11-21 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 c - Wychowanie fizyczne, SGM Teresa Kuczmierczyk wf
3 4 c - Wychowanie fizyczne, SGDB Teresa Kuczmierczyk wf
4 4 b - Wychowanie fizyczne, SGDB Joanna Lewandowska wf
5 1 s - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, SGM Joanna Lewandowska wf
6 1 s - Zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, Szab Joanna Lewandowska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 hol Joanna Lewandowska  
4 SGD Joanna Lewandowska  
6 hol Joanna Lewandowska  
       
Agnieszka Adamczyk / 2018-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 - Pedagog - zajęcia odwołane   zajęcia odwołane od 8.00 do 13.00
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 P1A Krystyna Wojtaś  
6 SzC Marzena Znajszły  
       
Mariola Karwot / 2018-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 a - Religia, 301 Katarzyna Smoleńska ed. wczesnoszkolna
3 4 a - Religia, 2 Sandra Klimczak j. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 PaA Katarzyna Smoleńska  
3 hol Sandra Klimczak  
       
Sylwia Pisarek-Babiarz / 2018-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 8 b - Język angielski, 1 Jacek Buszka j. angielski
4 4 a - Język angielski, 1 Bernadeta Janduda j. angielski
6 5 c(1) - Język angielski, 1 Mariola Jarczyk-Biernacka j. angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 SzA Jacek Buszka  
4 SzA Elżbieta Kadziak  
6 SzA Mariola Jarczyk-Biernacka  
       
Jolanta Ryba / 2018-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 8 c - Religia, 9 Sylwia Owczorz informatyka, s. 412
4 4 c - Religia, 2 Agnieszka Radziszewska j. angielski
5 3 a - Religia, 2 Blandyna Wróbel ed. wczesnoszkolna
6 3 b - Religia, 2 Blandyna Wróbel ed. wczesnoszkolna
7 2 s - Religia, 302 Mariola Jarczyk-Biernacka ed. wczesnoskzolna
8 5 b - Religia, 2 Monika Pisarek-Ziarkowska j. polski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 SzB Sylwia Owczorz  
4 SzB Blandyna Wróbel  
6 PaA Renata Petrykowska-Cisek  
8 SzB Monika Pisarek-Ziarkowska  
       
Halina Synowska / 2018-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 d - Plastyka, 303 Monika Jakubska plastyka
5 - świetlica, Monika Jakubska od 10.35 do 11.35
6 - świetlica, Justyna Gawlik od 11.35 do 12.35
9 1 c - Edukacja plastyczna, 219 Monika Pisarek-Ziarkowska ed. plastyczna
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 SzC Monika Jakubska  
2 łacz Sylwia Owczorz  
       
Izabela Szynalik / 2018-11-22 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 5 c - Geografia, 416 Marzena Znajszły historia
2 8 b - Geografia, 416 Sylwia Owczorz informatyka, s. 412
3 8 a - Biologia, 416 Katarzyna Foltys geografia
5 4 e - Przyroda, 416 Krystyna Wojtaś przyroda
6 6 b - Przyroda, 416 Krystyna Wojtaś przyroda
7 6 a - Przyroda, 416 Katarzyna Smoleńska przyroda
8 6 a - Zajęcia z wychowawcą, 303 Marzena Paździor zaj. techniczne
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  P1A Marzena Znajszły  
1 łacz Sylwia Owczorz  
2 P1B Katarzyna Foltys  
4 P1B Krystyna Wojtaś  
6 P1B Kamil Malchar  
7 łacz Katarzyna Smoleńska  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN