Autor: Jacek Buszka 9 września 2017

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Agnieszka Adamczyk

poniedziałek: 11.00 – 17.00

wtorek: 9.00 – 15.30

środa: 8.00 – 15.00

czwartek: 8.00 – 13.30

piątek: 8.00 – 14.00

 

mgr Agnieszka Fajkier

poniedziałek: 8.00 – 12.45

czwartek: 11.40 – 16.00

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana przez pedagoga szkolnego skierowana jest do całej społeczności szkolnej: uczniów, ich rodziców, nauczycieli, a reguluje ją Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Polega ona w głównej mierze na:

– diagnozowaniu środowiska ucznia

– rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia i ich zaspokajaniu

– podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki

– wspieraniu nauczycieli i rodziców; działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczni ów

– udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się

– wspieraniu rodziców nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

– podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów raz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

– udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w zależności od rozpoznanych potrzeb

– organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

– podejmowanie różnorodnych działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szko3y i Programu Profilaktyki Szkoły

– wspieranie działań wychowawczych nauczycieli

– planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów;rodziców i nauczycieli

– współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej

– rozpoznawanie warunków życia uczniów sprawiających problemy wychowawcze

– rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do ich uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i aktywnego wypoczynku

– udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w eliminowaniu napięć psychicznych mających różnorodne przyczyny

– udzielanie pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami nauczycielami, rodzicami

– wspieranie uczniów wybitnie zdolnych w procesie dydaktyczno – wychowawczym

– udzielanie wsparcia rodzicom kierującym dzieci na specjalistyczne badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz innych placówek pomocowych

– koordynacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów realizujących program szkoły specjalnej w szkole masowej

– objęcie opieką pedagogiczna uczniów; rodzin zastępczych oraz z rodzin o nie uregulowanej sytuacji prawnej

– organizowanie pomocy materialnej i okazjonalnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, wielodzietnych; uczniom osieroconym i przewlekle chorym

– współpraca z instytucjami pomocowymi, tj.: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Policji, Sąd Grodzki (Wydział ds. Rodziny i Nieletnich), Świetlica Środowiskowa oraz innymi osobami

– bieżąca współpraca z Dyrekcją Szkoły, Świetlicą szkolną, pielęgniarką szkolną, Radą Pedagogiczną.

Opracowała p. Agnieszka Adamczyk.

Archiwum

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij